Wordt Skype-testament het nieuwe normaal?

WORDT SKYPE-TESTAMENT HET NIEUWE NORMAAL?

Sinds corona ons leven bepaalt, krijgt de economie forse klappen. Toch verschillen de gevolgen per bedrijfstak. “Wij hebben nog evenveel werk”, zegt Thomas de Klein van HWJ Notarissen. “Daar zijn we blij mee, maar doordat we fysiek afstand moeten houden, missen we de meerwaarde die we normaal als notarissen kunnen bieden. Dat wordt nu extreem blootgelegd.” 

In het ‘oude’ normaal kwam je voor het overschrijven van je hypotheek, het regelen van je scheiding of het maken van je testament persoonlijk naar de notaris. “Traditioneel zit ik samen met mijn cliënt aan tafel”, legt De Klein uit. “Als notaris zorgen we ervoor dat het formele gedeelte goed wordt afgehandeld, maar we zijn er ook om eventuele hobbels weg te nemen en mensen, als dat nodig is, gerust te stellen.” 

Sinds de coronacrisis worden gesprekken vaker online gevoerd. “Gelukkig kan er heel veel met moderne technieken als Skype, maar het voelt toch anders. De afstand is groter, het is moeilijker om troost te bieden. Terwijl daar wel behoefte aan is. Wij kennen veel families uit onze klantenkring al jaren. Voor hen, maar ook voor nieuwe cliënten, is een bezoek aan de notaris meer dan alleen een stuk papier ophalen.” 

Noodwet 

Hoe wrang het ook klinkt, het zijn met name testamenten waar nu veel vraag naar is. Voor zieken is er zelfs een speciale noodwet ingesteld, waarbij patiënten via Skype hun testament door de notaris mogen laten tekenen. “Als notaris toetsen wij of iemand in staat is om te tekenen. Dat moet zorgvuldig gebeuren, ook al gaat het om spoedgevallen. We mogen dit enkel gebruiken als uiterst redmiddel en als geen ander contact mogelijk is.” 

Deze tijdelijke oplossing – die duurt zolang het nodig is – zal de discussie over de rechtsgeldigheid van een dergelijke Skype-akte doen oplaaien, verwacht De Klein. “In België en Frankrijk bestaat een ruimere mogelijkheid om via een videocall binnen een gesloten systeem documenten digitaal te ondertekenen. Maar de Nederlandse overheid vindt de taak van de notaris zo belangrijk, dat een digitale handtekening nog te weinig zekerheid biedt. Ik vermoed dat de regeling na de coronacrisis wordt geëvalueerd en wellicht ook evolueert. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat iemand die vastzit in het buitenland en niet via een volmacht kan tekenen, dat straks via een videoverbinding mag doen.” 

Statisch 

Wat deze crisis volgens De Klein vooral duidelijk heeft gemaakt, is dat het heel belangrijk is om op tijd na te denken over alle zaken die je wilt of moet regelen. Het kan ook geen kwaad om te checken of je nog achter je eerder gemaakte documenten staat. “Een document is een statisch gegeven. Wat je ooit hebt opgeschreven, heeft juridisch gezien waarde. Maar het is niet ondenkbaar dat in de loop der tijd en onder invloed van de omstandigheden, je mening verandert. Het loont om na te gaan of eerder gemaakte afspraken nog wel bij je passen.”