VVD Maastricht in Coronatijd

in gesprek met Siem Verkoijen, Guiseppe Noteborn en Nicky Beckers burgerraadsleden van de VVD

Met in achtneming van de anderhalve meterregel, zitten we aan tafel met deze drie heren van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. We zijn nieuwsgierig naar hun eerste acties bij aanvang van de Coronatijd. Nicky bijt de spits af: “Het was heel onwerkelijk, alles ligt stil, je vraagt je af waar we in terecht zijn gekomen.”

“Al snel kwamen in Belgi. wonende ondernemers met een bedrijf in Maastricht aan ons vragen hoe zij gebruik konden maken van de steunmaatregelen,” gaat Nicky verder. “Daar zijn we in samenwerking met onze Kamerleden in Den Haag veel mee bezig geweest. We zijn van oudsher een partij die iets voor ondernemers doet en dat wij ons landelijk netwerk onder de sneltoets hebben, helpt dan mee.” “We zijn heel open,” vertelt Guiseppe, “iedereen kan ons mailen en via Facebook reageren, we geven altijd antwoord. Ook kunnen mensen een fractievergadering bijwonen. Zo kan de burger daadwerkelijk beleven hoe en waarom bepaalde beslissingen genomen worden. We kunnen niet alles oplossen maar meedenken en ondersteunen doen we altijd. We willen weten wat er speelt onder de mensen. Als iemand een onderwerp aandraagt dat we interessant vinden, nodigen we diegene uit.” “Zo blijven de lijnen kort, korter dan de meeste mensen denken,” zegt Siem, “en dat is ook het streven van de VVD: zo dicht mogelijk bij de mensen staan.”

ONZE STAD MOET VERDER

Nicky geeft aan dat de meeste actie ondernomen werd door de Veiligheidsregio. “Daar konden wij weinig aan doen. In de Raad moeten we vooral bewaken hoe we als stad verder gaan, hoe we omgaan met investeringen. Onze belangrijkste lijn was om vooruit te denken. Als gemeentelijke politiek konden we aan Corona gerelateerde problemen weinig anders doen dan zaken onder de aandacht brengen. Zoals de economische impact die deze crisis niet alleen op ondernemers heeft maar ook op gezinnen. Het niet doorgaan van grote evenementen zoals de Vrijthofconcerten van André Rieu, dat is niet alleen een drama voor de horeca en hotels, maar ook voor de toeleveranciers.” Een zorgelijke situatie en daarom vindt de VVD dat de politiek soepel moet omgaan met de regels. Er moeten niet alleen beperkingen worden opgelegd maar er moet worden gedacht in oplossingen, de politiek moet een faciliterende rol hebben. Hoe steunde de VVD het zorgpersoneel? “Landelijk heeft de VVD zijn steun uitgesproken voor het zorgpersoneel en als lokale partij sluiten we daar graag bij aan,” zegt Siem. Daarnaast zegt Guiseppe dat het beter is om op persoonlijk vlak mensen die je kent in de zorg te steunen, dat is veel krachtiger. “Dat is ook gewoon een menselijke daad,” vult Nicky aan.

INZETTEN VOOR DE KRACHT VAN HET INDIVIDU

Siem verwoordt de grootste kracht van de VVD als volgt: “Ik ben lid van de VVD omdat ik geloof in de kracht van het individu en daar zet ik me voor in. Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk.” Guiseppe legt uit: “De samenleving geeft je kansen en tools, die moet je grijpen en er iets van maken. Ontwikkel je zelfredzaamheid. We faciliteren maar leggen de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf.” Maar niet iedereen is zelfredzaam. En dan? “Voor deze mensen zijn we er,” zegt Nicky. “We geven handreikingen, niet alleen fi nancieel maar ook qua werk en activiteiten. Leer mensen kijken naar wat wel mogelijk is, zorg voor een positieve insteek.” Guiseppe denkt dat dat het grootste verschil met andere partijen is: “We helpen als het echt niet anders kan, maar we gaan ervanuit dat jij het beste voor jezelf wilt.” “Als je intrinsieke motivatie groot is, kun je veel bereiken,” geeft Siem aan, “we stimuleren om eruit te halen wat erin zit, zodat mensen trots zijn op wat ze zelf hebben gedaan.” Nicky acht het voor de gemeente belangrijk om dit op de juiste manier te organiseren: “Bij een poging tot het eenvoudiger maken van regelgeving, wordt deze juist vaak ingewikkelder. Het zou net inzichtelijker gemaakt moeten worden en meer gericht op de kracht van het individu.”