VOC WIL MET UITBREIDING LEDENBESTAND INVLOED NOG GROTER MAKEN

Samen sta je sterk: vanuit die gedachte is VOC, de vereniging ondernemers centrum Maastricht, opgericht. Meer dan honderd zaken zijn aangesloten, waaronder het grootste deel winkeliers, maar daarnaast ook veel horecaondernemers. VOC hoopt echter nog meer leden te werven, om de belangen van ondernemers in de binnenstad nog beter te behartigen in de samenwerking met de gemeente en andere partijen, in tijden van crisis.

Esther Paulus, storemanager van Bijenkorf en vice-voorzitter van de vereniging, is overtuigd van het nut van aansluiting bij VOC. “Mensen van buiten de stad komen voor het totaalplaatje naar Maastricht. De sfeer, de architectuur, de horeca en uiteraard ook de winkels. Met andere woorden: de ondernemers spelen een grote rol. Er wordt vanuit grotere partijen zeker naar onze stem geluisterd.” Onder de leden bevinden zich zowel vertegenwoordigers van grote landelijke ketens als lokale ondernemers met een kleine zaak. “Je verschilt hier en daar qua belangen van elkaar. Maar uiteindelijk is iedereen erbij gebaat dat er veel mensen naar het centrum komen.” 

Voorbeelden 

Door de jaren heen zijn er verschillende voorbeelden van casussen waarbij VOC haar kracht bewees. Paulus: “In tijden dat de A2-tunnel nog gebouwd werd, verdwaalden een hoop toeristen op hun weg naar Maastricht. Dit omdat de bebording niet in orde was. Wij als VOC hebben ons toen hard gemaakt voor een aanpassing in de bewegwijzering en die kwam er. Dat heeft bijgedragen aan een betere bereikbaarheid van de binnenstad.” In tijden van corona is het belang om samen sterk te staan groter dan voorheen volgens Paulus. “Het is belangrijk dat we onze stem bij de gemeente laten horen als het gaat om de capaciteit van de binnenstad. Hoe gaan we de toestroom van mensen reguleren als bijvoorbeeld ook de Belgen weer naar Nederland mogen komen? Een onderdeel van die discussie is het voetgangersplan dat nu is gecreëerd.” 

Inspiratie 

Niet alleen het feit dat je samen sterker staat is volgens VOC één van de voordelen van een lidmaatschap. Ook dat je kunt leren van elkaar, is prettig. Barry Verhulst, vestigingsmanager van Dille & Kamille aan het Amorsplein, heeft veel aan VOC te danken, eerst als regulier lid, later vanuit zijn rol in het bestuur. “Ik opende vijf jaar geleden de winkel. Het is erg fijn om als startend winkelier een vereniging te hebben waarbij je aan collega-ondernemers kunt vragen hoe zij bepaalde zaken aanpakken.” Esther vult Barry aan: “De grote zaken leren ook van de kleine. Het is echt niet zo dat de ketens alle wijsheid in pacht hebben. We kunnen echt nog wel wat opsteken van de creativiteit van een lokale ondernemer die in zijn eentje alles heeft opgezet.” 

Eenheid 

Binnen de eenheid die VOC hoopt te zijn is er ook een hoop overleg over praktische zaken binnen de crisis. Verhulst: “Bijvoorbeeld of je klanten handschoenen laat aantrekken in je zaak of dat je de toiletten opengooit en hoe je dit alles naar de bezoeker communiceert.” Er is tevens een VOC-app waarop de ondernemers op de hoogte worden gehouden van de laatste nieuwtjes. “Het liefst heb je persoonlijk contact en stap je bij iemand de winkel binnen, maar soms ontkom je niet aan communiceren via de app”, vertelt Verhulst. 

Aan een lidmaatschap bij VOC zit een contributie vast, maar voor de hoogte van het bedrag hoef je dat niet te laten, vindt Paulus. “Het bedrag is gebaseerd op het aantal vierkante meters van je zaak. Is die kleiner, betaal je ook minder. En al met al valt een gemiddeld contributiebedrag echt wel mee.”