Veerkracht & saamhorigheid

We moeten er weer aan geloven. Het coronavirus dat opnieuw oplaait met nieuwe, harde maatregelen als gevolg, zorgt ervoor dat we als land, stad, onderneming en inwoner wederom een behoorlijke klap te verwerken krijgen. Opnieuw een pas op de plaats. Opnieuw veel onzekerheid voor velen van ons. En opnieuw zullen we met zijn allen moeten vertrouwen op de veerkracht en saamhorigheid die ons eerder dit jaar hielpen om overeind te krabbelen. Volgens directeur Paul ten Haaf zit er niets anders op dan de ‘Mestreechter Geis’ wederom haar werk te laten doen.

Passantentellingen

“Want ze heeft wel degelijk gewerkt, die Mestreechter Geis. Na de lockdown in het voorjaar hebben we als stad een periode van enig herstel mogen ervaren,” zo stelt Paul ten Haaf, verwijzend naar de cijfers van de passantentellingen die wekelijks plaatsvinden. “De cijfers laten zien dat we als stad met de juiste aanpak vrijwel meteen overeind zijn gekomen. Dat we minder, maar wel kooplustige bezoekers hebben mogen ontvangen. Dat heeft er zelfs toe geleid dat er piekmomenten zijn geweest waarop wij, van de dertien grote steden in Nederland, er als beste uitschieten met stadsbreed een omzet van rond 75% ten opzichte van 2019. Daarmee bevonden we ons al die tijd aan de betere kant. We mogen dus wel stellen dat het herstel relatief goed lukte. Ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat dit de positieve boost geeft die we nu zo hard nodig hebben. Dat het voor vertrouwen zorgt dat we, zodra het weer kan, als stad wederom snel zullen opbloeien.” Niet zoals voorgaande jaren Ten Haaf vermeldt er nog nadrukkelijk bij dat we die cijfers in het perspectief van het huidige tijdsbeeld moeten plaatsen. “Uiteraard zijn dit nog steeds niet de cijfers en aantallen zijn zoals we die gewend zijn. Zoals het vorig jaar rond die tijd was en zoals het nu had kunnen zijn. Want hoewel om ons heen werd opgemerkt dat Maastricht in de zomer weer ‘gewoon’ als vanouds was en dat mensen het zelfs als t. druk ervaarden, waren dit zeker niet de bezoekersaantallen die we normaal kennen. Paul: “Op de piekmomenten zaten we op ca. 60% van vorig jaar. Wellicht werd dit anders ervaren door de 1,5 meter afstand die er inmiddels al zo ingebakken zit. Op het moment ligt dat cijfer alweer een stuk lager.”

Stad niet tot stilstand

Paul vervolgt: “Deze tweede ‘semi lockdown’, met de pijn die we nog voelen van de vorige, is dan ook een enorme klap. We weten dat dit zoveel mensen raakt en dat we dit nog lang gaan voelen. Laten we dan ook vasthouden aan de veerkracht en de saamhorigheid zoals we die eerder hebben getoond en ervaren. Aan de lichtpuntjes die onze stad de komende tijd -ondanks alles- weer letterlijk zullen sieren in de vorm van de Magische Sfeerverlichting. Maar ook aan de fi guurlijke lichtpuntjes, zoals de beginnende ondernemers die in startblokken stonden om hun nieuwe zaak te openen en zich niet uit het veld hebben laten slaan. Of andere ondernemers die, nog voor het ingaan van de ingrijpende maatregelen, alweer met alternatieven en oplossingen komen. Samen zorgen zij dat de stad niet helemaal tot stilstand komt en we straks weer kunnen bruisen. Tot die tijd zetten wij ons in voor een veilige en gastvrije stad voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Dat betekent de focus op zoveel mogelijk spreiding in ruimte en tijd, afgestemd op de bezoekersaantallen en de meest actuele regelgeving.”

Lokaal als heilige graal

Tot slot onderstreept Paul het belang van lokaal winkelen. “Het mooie tijdens en na de vorige lockdown was de toename die we zagen in lokaal koopgedrag. Laten we daar nu weer, en nog meer, voor gaan. Dat is zo belangrijk. Niet alleen nu, maar ook voor de lange termijn. En niet alleen voor de desbetreffende ondernemer, maar voor de hele stad. Als we onze lokale economie met zijn allen blijven steunen, zorgt dat voor het overeind blijven van ons diverse en authentieke scala. Dat heeft uiteindelijk een wisselwerking op de waarde van de hele stad, de leefbaarheid voor ons allemaal en het voorzieningenniveau dat Maastricht haar burgers kan bieden. We moeten dit echt samen doen, met elkaar en voor elkaar!”