Theater aan het Vrijthof eerder gestart met laatste fase verbouwing Maastricht

Theater aan het Vrijthof eerder gestart met laatste fase verbouwing Maastricht.

Theater aan het Vrijthof is momenteel bezig met de laatste fase van de verbouwing . Deze verbouwing is een maand naar voren geschoven vanwege het zeer beperkt kunnen openen, vanwege de corona – maatregelen. Hierdoor is er meer tijd om te verbouwen. In 2017 werd begonnen met een upgrade van het hele backstage gebied. In 2018 is de Papyruszaal onder handen genomen met een compleet nieuwe akoestiek, nieuwe zaal inrichting en luchtbehandeling. Nu wordt de akoestiek op het podium geoptimaliseerd door onder andere het plaatsen van een nieuwe portaalbrug en manteaus (afstoppingen) . Tevens wordt de luchtbehandeling in de orkestbak aangepast.

Theater aan het Vrijthof optimaliseert klankbeleving.

Momenteel wordt een herindeling gemaakt van de zogenoemde ‘ portaalzone ’ , dit is het voorgebied van het toneel. Hier vinden we de portaalbrug , de manteaus en het rideau die samen de lijst vormen rond de toneelopening , het voordoek en een sluier – en kadertrek. In de zomer van 2019 werd al gestart met deze modificatie , maar door onvoorziene omstandigheden kon de ver bouwing niet worden afgerond . De verbouwing betekent concreet dat de akoestiek van zowel het podium en de zaal volledig wordt geüpgrade d , zodat er als het ware één grote ruimte ontstaat. Hierdoor ontstaat een optimale klankbeleving . Dit doel wordt onder andere bereikt door de oude portaalbrug te verwijderen . Deze portaalbrug kon niet voldoende omhoog getrokken worden en bleef in het zicht . Hierdoor werd de akoestiek belemmerd.

Een portaalbrug is feitelijk een lichtbrug die in de oude situatie tevens w rd gebruikt om de grootte van het toneelbeeld te bepalen omdat het rideau hieraan bevestigd was . Dus de hoogte van de toneel opening werd dus bepaald door de hoogte van de portaalbrug.

Projectmanager Bert Jeurissen vergelijkt het met een kijkdoos: “ Het publiek ziet vanuit de zaal alleen het zwarte vlak aan de bovenkant van het toneel, geen ‘brug’ dus. De nieuwe portaalbrug wordt over een paar weken gemonteerd waar mee barrières verdwijnen en het geluid optimaal de zaal in wordt gereflecteerd en omgekeerd : alle obstakels die in de weg stonden of hingen zijn dan verdwenen. Dat geldt ook de manteaus. Deze afstoppingen links en rechts van het podium bepalen namelijk in de breedte de toneel opening . Tijdens deze laatste fase worden deze manteaus echter ook vervangen. De oude manteaus, welke waren samengesteld uit buisframe en waaraan theaterverlichting en luidsprekers werden gemonteerd, worden vervangen door slanke inschuifbare manteaus. In de nieuwe situatie worden verschuifbare licht ladders gemonteerd onder de portaalbrug waaraan de theaterbelichting en luidsprekers komt te hangen. De manteaus kunnen naar links en rechts geschoven worden zodat ze onzichtbaar zijn voor het publiek. Ook de portaalbrug met lichtladders kan geheel uit beeld omhoog worden getrokken. Het volume van de zaal wordt hiermee vergroot doordat het de plafondkaatsers hoger de lucht in gaan. Niet alleen voor het publiek zal deze verbeterde akoestiek merkbaar zijn , zeer zeker ook voor de musici op het podium. In de voorgaande jaren is er naartoe gewerkt om dit einddoel te bereiken. Om het bereikte resultaat definitief vast te stellen worden geluidsmetingen uitgevoerd. Dit wordt gedaan door een representatieve bezetting van philharmonie zuidnederland. De verwachting is dat eind augustus de verbouwing gereed is.”

Verbeterde brandveiligheid.

Parallel aan de verbouwing op het podium wordt tevens de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie vervangen. De oude installatie blijft in stand gehouden totdat de nieuwe installatie in oktober in bedrijf wordt gesteld. Dat betekent dat het gebouw weer volledig gedekt is: in elke ruimte van het gebouw kan er snel gedetecteerd worden of er eventueel brand is, primair bedoeld voor de vlucht veiligheid zodat tijdig mensen naar buiten kunnen vluchten bij brand. Met deze nieuwe installatie is het theater weer toekomstbestendig en voldoet aan de huidige wet – en regelgeving.