ELISABETH STROUVEN FONDS

Het ELISABETH STROUVEN FONDS bestaat sinds 1963 en is opgericht door het toenmalig Burgerlijk Armbestuur van Maastricht, de rechtsvoorganger van Envida. “We stimuleren sociaal maatschappelijke initiatieven, initiatieven binnen cultuur en natuur en helpen deze verwezenlijken,” vertelt bestuurder Guido van den Broek. “Het Elisabeth Strouven Fonds wil staan voor een mentaliteit die we met elkaar delen. Een mentaliteit die mensen niet laat wegkijken maar laat aanpakken. Als filantropische organisatie bieden we de partijen die wij ondersteunen graag een podium. We willen verbinden, ons openstellen, meedenken en een financiële impuls geven als…

Read More