Uitgave 9 2023 

Kansen voor ieder kind en voor elke ondernemer

LUC SCHOONBROOD en ROY JANSSEN zijn sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 nu zo’n anderhalf jaar burgerraadslid voor het CDA in Maastricht. We spreken hen in Cafe Hallo Mestreeg van Luc over de begroting voor 2024. Fractievoorzitter GABRIELLE HEINE schuift ook aan. Afgelopen november behandelde de gemeenteraad de begroting waar de plannen voor het komend jaar worden vastgelegd en besproken. Voor het CDA stond BEREIKBAARHEID daarin centraal. Niet alleen de letterlijke bereikbaarheid van de stad, maar ook praktische zaken voor bijvoorbeeld ondernemers. Daarnaast moeten sociaal culturele voorzieningen voor iedereen,…

Read More
Uitgave 9 2023 

Gewoen doorgoon!

Eind 2022 deed de Partij Veilig Maastricht in City Magazine Maastricht een oproep aan de inwoners van Maastricht: laat van je horen en draag onderwerpen of problemen aan. De partij zet zich met hart en ziel in voor Maastricht en haar burgers, maar kan dat niet zonder input. “We willen weten wat er speelt in de wijken.” Met fractievoorzitter TINY MEESE en raadslid BERT GARNIER blikken we terug op het eerste jaar in de coalitie en bespreken we de plannen voor 2024. Tiny en Bert zijn goed op elkaar ingespeeld;…

Read More
Uitgave 9 2023 

PvdA stadsdocument 10-20223

Het is een drukte van jewelste, deze vrijdagochtend bij Kringloop Zuid. Auto’s rijden af en aan en medewerkers en vrijwilligers zijn bezig met het uitzoeken en sorteren van alle spullen die binnen gebracht worden. De toestroom van goederen is de afgelopen jaren enorm gestegen. Een direct gevolg van het huidige afvalbeleid van de gemeente Maastricht. Daarover spreken we met ADDIE REDMEIJER en ANITA VAN HAM, raadsleden van de PvdA Maastricht. Veel inwoners brengen tegenwoordig liever hun spullen naar de kringloop, want daar kun je het gratis kwijt en bij het…

Read More
Uitgave 2 2023 

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie WAT HET WEL ÉN NIET BETEKENT. Het begrip duikt te pas en te onpas op maar wat betekent burgerparticipatie voor Maastricht en haar inwoners? We praten er over met fractievoorzitter van PvdA Maastricht MAREN SLANGEN en burgerlid JEAN PELLAERS. “Maastricht is van ons samen, van iedereen die hier woont en werkt. Wij vinden dat we de stad samen vorm moeten geven. En dat kán ook,” zegt Maren. “Het betrekken van burgers bij gemeentelijke plannen heet burgerparticipatie. We streven naar samenwerking met de burgers door hen de kans te geven…

Read More
Uitgave 11 2022 

PARTIJ VEILIG MAASTRICHT.

Op de drempel van het nieuwe jaar praten we met TINY MEESE, fractieleider van PARTIJ VEILIG MAASTRICHT. Deze partij zit voor het eerst in haar bestaan in de coalitie. “Dat voelt nog wat vreemd,” zegt Tiny, “maar we hebben goed onderhandeld en er ligt nu een coalitieakkoord waarin heel veel punten van ons zijn opgenomen.” “We zijn trots dat we nu onze eigen PVM-stempel kunnen drukken op het beleid van de komende jaren. Als oppositiepartij zijn we altijd de luis in de pels geweest en dat zijn we nu ook…

Read More
Uitgave 11 2022 

HET goede leven IN BUURTEN EN WIJKEN

Wat zijn nou grote thema’s voor 2023 als het aan de Seniorenpartij Maastricht ligt? “Het goede samenleven in de Maastrichtse buurten en wijken,” klinkt het eenstemmig. We zitten aan tafel met RIA MAKATITAHENDRIX, Raadslid Senioren Stadspartij Maastricht en FRANS BASTIAENS, Wethouder Stedelijke Ontwikkeling, Cultuur, Veerkrachtige Wijken en Ouderenbeleid. “De laatste jaren zijn veel Maastrichtse buurten en wijken vergeten. De rek is eruit, het vertrouwen is weg. Dat moet terug. Daar gaan we écht iets aan doen.” Met veel Maastrichtenaren gaat het goed, maar van een te groot en een groeiend…

Read More
Uitgave 11 2022 

Kortere lijnen, LAGERE DREMPELS

Ook het CDA vroegen we naar haar vooruitzichten voor 2023. CDA’ers GABRIËLLE HEINE (fractievoorzitter) en raadslid NOL BECKERS lichten het Maastrichtse coalitieakkoord 2022-2026 toe. Aanpak van de tweedeling en betere samenwerking staan hierin centraal. Ik kan niet rekenen op de Gemeente. Ik voel me niet serieus genomen. Ik word niet gehoord.Klachten van Maastrichtse burgers die we helaas vaak horen, aldus Nol Beckers. “Mensen hebben allerlei vragen, van een simpele vergunningsaanvraag tot en met grote, complexe kwesties, maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen en hoe de lijnen lopen binnen…

Read More
Uitgave 11 2022 

D66 INCLUSIEF, DIVERS en DICHTBIJ

D66 MAASTRICHT heeft behoorlijk wat speerpunten op de agenda. En net als al die lichtjes van Magisch Maastricht, wil deze partij een lichtpunt voor de stad vormen. Aan het woord zijn fractievoorzitter CLAUDIA DEMAS en raadslid MIRIAM ELFASSIH. “Het was een intensief jaar,” beaamt de kersverse jonge fractievoorzitter. “Ik werd aangesteld als campagneleider voor de verkiezingen en even later ook als fractievoorzitter. Daarna kwamen de coalitieonderhandelingen en na een welverdiende vakantie begonnen we onze nieuwe fractie vorm te geven. Na bijna tien jaar actief te zijn voor D66 vind ik…

Read More
Uitgave 11 2022 

Samen voor verbinding, samen voor de stad

Samen voor verbinding, samen voor de stad. In haar eigen wethouderskamer in het Stadhuis praten we met Manon Fokke, sinds juni 2022 wethouder met in haar portefeuille Financiën, Bedrijfsvoering, Burgerparticipatie en Lobby. Daarnaast is ze Stadsdeelwethouder van Maastricht West en vierde locoburgemeester.Aan de muur van haar kamer hangen naast een foto en een tekening van haar zonen ook een aantal schilderijen van kunstenaar Willem Hofhuizen. Deze werken lijken te symboliseren wat belangrijk is voor onze stad: verbinding, kinderen en samenleven. “Mijn portefeuille heeft twee kanten,” legt Manon uit. “Enerzijds gaat…

Read More
Uitgave 10 

Stadsdocument PvdA

Dat wat telt in 2023! Daarover praten we in dit stadsdocument met fractievoorzitter MAREN SLANGEN en raadslid ANITA VAN HAM van de PARTIJ VAN DE ARBEID MAASTRICHT. En wat telt gaat van schoolontbijt tot kruimelgevallenregeling, met als rode draad het meenemen van de burgers in de plannen van de gemeente, luisteren naar elkaar en verbinding. “Dat wat telt is eigenlijk heel persoonlijk,” begint Maren. “Ook binnen de fractie werken we allemaal vanuit een eigen blik op de wereld. Maar waar we het over eens zijn, is dat we leven in…

Read More