Column Vivianne Rijnders 7-2021

In oktober hadden we de Kinderboekenweek. Elk jaar wordt daar heel veel aandacht aan besteed maar we krijgen nog steeds niet alle kinderen aan het lezen. Sterker nog; er zijn leerkrachten die hun lesprogramma te vol vinden om ook nog actief aan leesbevordering tewerken. En het aantal laaggeletterden gaat nauwelijks omlaag. Op een zondag in oktober was het De dag van de Armoede. Op Wereld-armoededag wordt er aandacht gevraagd voor stille armoede.Armoede is niet altijd zichtbaar. Zeker in Nederland niet. Mensen in je directe omgeving hebben misschien zonder dat je…

Read More