STICHTING MAASTRICHTSE COMPONISTEN

STICHTING MAASTRICHTSE COMPONISTEN IN SAMENWERKING MET STICHTING LIMBURGSE COMPONISTEN. “Muziek en cultuur zijn verbindende factoren,” vindt PATRICK EGGEN. “Met vijf andere leden vorm ik het bestuur van Stichting Maastrichtse Componisten. Ons doel is om muziek, geschreven door componisten die een relatie hebben met de stad Maastricht en haar omgeving, onder de aandacht te brengen bij een groter publiek. We organiseren diverse activiteiten en zoeken synergie en verbinding met andere kunstvormen en culturele partners.” De zevenvijftigjarige Patrick Eggen is van kinds af aan met muziek bezig. Van de muziekschool ging hij…

Read More