CDA MAASTRICHT

CDA Maastricht legt haar focus op de buurten en wijken. Fractievoorzitter GABRIËLLE HEINE vertelt: “Wij gaan uit van de kracht van de samenleving. We willen daarom ontmoetingsplekken en goede voorzieningen in de buurten creëren. Dat is nodig om de saamhorigheid onder de mensen en daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. Recent is de motie aangenomen om stadsdeelleiders in te voeren. Zo blijven de lijnen tussen de inwoners en de gemeente kort en helder. Dat is waar je als lokale overheid voor moet staan.” “Wij zijn heel zichtbaar in de wijk,” vult…

Read More