Uitgave 11 2022 

Kortere lijnen, LAGERE DREMPELS

Ook het CDA vroegen we naar haar vooruitzichten voor 2023. CDA’ers GABRIËLLE HEINE (fractievoorzitter) en raadslid NOL BECKERS lichten het Maastrichtse coalitieakkoord 2022-2026 toe. Aanpak van de tweedeling en betere samenwerking staan hierin centraal. Ik kan niet rekenen op de Gemeente. Ik voel me niet serieus genomen. Ik word niet gehoord.Klachten van Maastrichtse burgers die we helaas vaak horen, aldus Nol Beckers. “Mensen hebben allerlei vragen, van een simpele vergunningsaanvraag tot en met grote, complexe kwesties, maar weten vaak niet waar ze terecht kunnen en hoe de lijnen lopen binnen…

Read More
Uitgave 2 2022 

CDA MAASTRICHT

CDA Maastricht legt haar focus op de buurten en wijken. Fractievoorzitter GABRIËLLE HEINE vertelt: “Wij gaan uit van de kracht van de samenleving. We willen daarom ontmoetingsplekken en goede voorzieningen in de buurten creëren. Dat is nodig om de saamhorigheid onder de mensen en daarmee hun zelfredzaamheid te vergroten. Recent is de motie aangenomen om stadsdeelleiders in te voeren. Zo blijven de lijnen tussen de inwoners en de gemeente kort en helder. Dat is waar je als lokale overheid voor moet staan.” “Wij zijn heel zichtbaar in de wijk,” vult…

Read More