STICHTING MAASTRICHTSE COMPONISTEN

STICHTING MAASTRICHTSE COMPONISTEN IN SAMENWERKING MET STICHTING LIMBURGSE COMPONISTEN.

“Muziek en cultuur zijn verbindende factoren,” vindt PATRICK EGGEN. “Met vijf andere leden vorm ik het bestuur van Stichting Maastrichtse Componisten. Ons doel is om muziek, geschreven door componisten die een relatie hebben met de stad Maastricht en haar omgeving, onder de aandacht te brengen bij een groter publiek. We organiseren diverse activiteiten en zoeken synergie en verbinding met andere kunstvormen en culturele partners.”

De zevenvijftigjarige Patrick Eggen is van kinds af aan met muziek bezig. Van de muziekschool ging hij naar het conservatorium, richting docerend musicus. Daarna is hij een aantal jaren als vakleerkracht muziek werkzaam geweest en heeft semiprofessionele artiesten begeleid als toetsenist. Hij was veel van huis en is er door het vaderschap mee gestopt. Momenteel is hij zelfstandig ondernemer op commercieel- en organisatorisch vlak. Patrick is nog altijd betrokken bij muziek. “Ik zit in de denktank van Philharmonie Zuidnederland en ben voorzitter van het bestuur van Stichting Maastrichtse Componisten (SMC). Ook verleen ik hand- en spandiensten in verschillende culturele commissies.”

IDEEËN EN DRIJFVEREN VAN TWEE STICHTINGEN BIJ ELKAAR BRENGEN
Stichting Maastrichtse componisten is niet zo bekend bij het grote publiek. Waar staat deze stichting voor? “SMC promoot het erfgoed van levende en overleden Maastrichtse of daaraan gelieerde componisten,” legt Patrick uit. “De stichting heeft als doel deze muziek bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Dit door activiteiten te organiseren waarbij we aansluiting zoeken bij andere culturele partners. Daarom hebben we de samenwerking gezocht met Stichting Limburgse Componisten. Een soortgelijke stichting maar dan met muziek van Limburgse componisten. Bij SLC zijn de bestuursleden allemaal zelf componist, terwijl dat bij ons bestuur niet het geval is. Dat gegeven is een interessant Uitgangspunt waardoor de belangen en mogelijkheden een stuk groter zijn. De gemeenschappelijke deler is om dit bijzondere erfgoed onder de aandacht te blijven brengen. We willen de krachten bundelen en samen activiteiten organiseren. Daarbij denken we aan mixen van herkenbare- maar ook nieuwe muziekstukken. De programmering moet hedendaags en bekend zijn en ‘licht verteerbaar’. We willen graag de ideeën en drijfveren van de twee stichtingen bij Elkaar brengen. Zowel SMC als SLC kampt met dezelfde dilemma’s omtrent het breed onder de aandacht brengen van ons erfgoed, en we hebben raakvlakken die een samenwerking heel krachtig kunnen maken. Onze stichtingen moeten Weer gaan leven bij de mensen en na enkele gesprekken met leden van beide besturen blijken er genoeg aanknopingspunten te zijn om samenwerking te realiseren.”

MENSEN ZOEKEN HERKENBAARHEID
Is het niet lastig om van twee stichtingen met veel overeenkomsten maar zeker ook verschillen, de neuzen dezelfde kant op te krijgen? “Ik probeer zaken bij elkaar te brengen op basis van onder andere potentie,” zegt Patrick. “Soms kun je niet blijven doorgaan met alles zelf te regelen. De moeilijkheid bij beide stichtingen is dat we een erfgoed hebben dat niet bij iedereen bekend is, de muziek is minder toegankelijk. We moeten veel moeite doen om mensen te bereiken, en heb je ze bereikt, dan is het moeilijk om de sympathie te krijgen én vast te houden. Niet zozeer omdat je niets te bieden hebt, maar omdat ‘onbekend is onbemind’ een lastig obstakel is. Mensen zoeken net die herkenbaarheid in kunst, dus ook in muziek. Ze moeten bij ons echt een drempel over en daarom gaan we gaan nu proberen om twee verschillende groepen muziekliefhebbers aan ons en aan iets nieuws te binden. Iets presenteren dat mensen prikkelt en nieuwsgierig maakt. Samen leuke crossovers maken. Wel iets commerciëler, om die herkenbaarheid te realiseren. Het is zonde dat er zoveel mooie muziek is en je de mensen zo moeilijk over de drempel krijgt.”

Staat er al een gezamenlijk event aan te komen? “Jazeker,” beaamt Patrick. “Het eerste gezamenlijke concert staat gepland voor het vierde kwartaal van dit jaar. Een concert met verschillende onderdelen in het kader van de veertigste sterfdag van de Maastrichtse componiste Andrée Bonhomme.”

“Dankzij onze samenwerking verwacht ik dat we een breder publiek krijgen en dat we een aantal aspecten in onze concerten kunnen verweven die meer te bieden hebben dan alleen elkaars muziek. Die muziek blijft het belangrijkste, maar we kunnen concerten attractiever maken door bundeling van verschillende kunstvormen. Beeld en geluid hebben bijvoorbeeld al vaak aangetoond uiterst aanvullend te zijn.”

TEKST Vivianne Rijnders FOTO Peter van Hooren