Stadsdocument: wonen is voor iedereen

Het is een actueel gespreksonderwerp: de hoge huizenprijzen, het woningtekort en kinderen die daardoor lang thuis blijven wonen. “Het is schering en inslag geweest,” vertelt Henri. “Mooie panden die werden opgekocht om er studentenkamers in te realiseren, waardoor jonge mensen die in onze stad zijn opgegroeid en hier willen blijven wonen, nauwelijks kans hebben op een betaalbare woning. Gelukkig is nu de motie aangenomen die bepaalt dat degene die een pand koopt, daar zelf moet gaan wonen of een eerstegraads familielid.”

“In Limmel is de bewoning door studenten al jaren een probleem,” voegt Anita toe. “Limmel is echt nog een dorp waar iedereen elkaar kent en families vaak van generatie op generatie blijven wonen. Dat moet mogelijk blijven en wordt ook door de nieuwe regel weer realiseerbaar. Bij prettig wonen hoort ook een buurthuiskamer waar verbindingen gelegd kunnen worden, waar mensen hun verhaal kwijt kunnen, waar een sociaal netwerk ontstaat. Op het terrein waar vroeger de grote kringloopwinkel was komt nu gelukkig een nieuw wijkhart met woningen en een supermarkt: het Hoolhoes. Mensen hebben strakjes hopelijk een nieuwe ontmoetingsplek en een upgrade van hun buurt. Tevens zijn door de PvdA initiatieven ontplooid waardoor de stadsdeelleiders zullen terugkeren in Maastricht. Wij hebben daarvoor gestreden en het is ons gelukt. Dat is heel goed voor de wijken.”

“Dan is er nog het Trega-zinkwitgebied,” zegt Henri. “Er liggen een aantal modellen waaruit gekozen kan worden. Die modellen bevatten plannen voor een aantal woningen voor sociale woningbouw, seniorenwoningen in hofjes en koopwoningen: twee-onder-eenkappers met een tuin. Ook wordt er onderzocht hoe Limmel doorgetrokken kan worden richting Maas.” Anita: “We willen voorkomen dat er een enorme park&ride onder de Noorderbrug komt. Het buurtnetwerk is wel bereid om een parkeerplaats onder de Noorderbrug te aanvaarden als deze natuurlijk wordt aangelegd en tevens als geluidswal kan fungeren. Maar wij vinden woningbouw het belangrijkste.”

ZORG DAT HET VOOR IEDEREEN BETAALBAAR IS
“Je kunt woningbouw realiseren door bestaande bouw te vervangen maar je kunt ook aanvullen,” legt Henri uit. “Er zullen zeker compromissen gesloten moeten worden maar zorg dat wonen voor iedereen betaalbaar is. Wat er op de Heerderweg is gebeurd, dat alles wat daar te koop stond door beleggers werd opgekocht, is een doorn in het oog van de bewoners. Nu kan dat niet meer, maar het kan ook niet worden teruggedraaid.

We zetten ons ook in voor betaalbaar en goed wonen voor ouderen. Doordat het Sint Gerlachus- complex steeds overging naar een nieuwe eigenaar, rezen de huurprijzen de pan uit. De gemeente maakte geen afspraken met de ontwikkelaars of legde deze niet vast, waardoor er bij doorverkoop, wat meer regel is dan uitzondering, geen grip meer op de ‘zaak’ is. Hierdoor worden te hoge huurprijzen gehanteerd waardoor veel mensen niet in aanmerking kunnen komen voor dergelijke appartementen. Dit is niet wat wij als PvdA willen.” “Als je een kettingbeding opneemt,” zegt Anita, “voorkom je dat want dan blijven eerder gemaakte afspraken wel bestaan. De gemeente zou hier strenger in moeten zijn.”

Henri: “Het gebied rond De Beyard wil men ook gaan bebouwen en we hebben vernomen dat er in het gebouw van Kumulus west ook plannen tot ontwikkeling van wonen zijn. Als gemeenteraad kun je bepaalde zaken niet tegenhouden
maar je kunt wel een signaal afgeven. PvdA is zeker voor woningbouw maar niet ten koste van groen in de stad én niet voor torenhoge prijzen. Ook zijn er plannen voor appartementen op de Brusselsestraat waarbij men de ingang aan de Cellebroedersstraat wil maken. Dat gaat onherroepelijk voor overlast zorgen. Op de eerste plaats voor de Cellebroederskapel waar regelmatig bruiloften en uitvaarten gehouden worden. Maar ook wordt hierdoor een stukje cultureel erfgoed in gevaar gebracht. Naast wonen moet er ook een vorm van rust en stabiliteit in de stad zijn. De plannen stroken hier niet mee.”

DE RUIMTE OP EEN GOEDE MANIER HERVERDELEN
“We moeten met meerdere factoren rekening houden,” vat Anita samen. “Maastricht is compact en de ruimte is op. Je moet deze ruimte dus op een goede manier herverdelen. De naoorlogse uitbreiding is aan vervanging toe. Kijk ook naar de vele studenten in onze stad. Zij hebben ook woonruimte nodig. En daar moet Maastricht samen met de universiteit zeker in faciliteren. Maar waarom niet de verbindingen met bijvoorbeeld Sittard en Heerlen verbeteren? Letterlijk. Dus goed en rechtstreeks openbaar vervoer. Dan worden dat ook heel goede woonopties voor studenten die in Maastricht studeren. Daarnaast moet Maastricht groen blijven, groener worden zelfs. Groen is onze airconditioning bij hittestress. Heel veel om rekening mee te houden, dus moet er verder worden nagedacht dan een aantal huizen ergens bouwen. En daar ontbreekt het aan: er is geen totaalvisie, er wordt te eenzijdig gekeken.”

De wens van de PvdA is dat er betaalbare woningen komen voor iedereen, in leefbare buurten waarin mensen naar elkaar omkijken. “De PvdA is heel zichtbaar, we gaan naar de mensen toe en zijn bereikbaar. Onze drijfveer is om iets voor de stad te doen. Wonen is de rode draad die overal doorheen loopt, dus daar maken wij ons sterk voor.” Aldus Anita van Ham en Henri Borgignons.

TEKST Vivianne Rijnders FOTO’S Peter van Hooren