Stadsdocument PvdA Maastricht 6-2022

Maastricht telt ruim 121.000 inwoners. Daarvan leven 11.500 mensen, ofwel 7770 gezinnen in armoede. Hun inkomens behoren gemiddeld tot de laagste in Nederland. In deze gezinnen leven bijna 3000 kinderen en voor veel van hen is iets belangrijks als een schoolreisje of leesboek al onbetaalbaar. Bovendien gaat een deel van deze kinderen regelmatig of zelfs structureel zonder ontbijt naar school.

We praten erover met raadslid Henri Borgignons en burgerraadslid Jean Pellaers. “De kern is dat we weten dat er meer dan vijfhonderd kinderen structureel zonder ontbijt naar school gaan,” stelt Henri. “Dat is niet alleen slecht voor de gezondheid maar komt ook de leerprestaties niet ten goede. Het is een complex probleem dat we samen met de scholen willen aanpakken. Kindcentrum Manjefiek is hier al ver in en het is de bedoeling dat uiteindelijk alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs hieraan meewerken. Het is een bewustwordingsproces voor zowel ouders als kinderen.”

“De wijk waar een kind woont en opgroeit bepaalt veel,” voegt Jean Pellaers toe. “We willen gelijke kansen voor alle kinderen, of het nu gaat om gezond eten, sporten en bewegen of een goed studieadvies. De buurt waar je opgroeit zou niet van invloed mogen zijn.”

“Het is niet altijd een kwestie van geld,” legt Henri uit. “Het heeft ook te maken met kennis, tijd en een stukje pedagogiek. Als gemeente moedigen we initiatieven aan waarin buurten, maatschappelijke organisaties en scholen samenwerken.
Leerkrachten hebben een helder beeld van deze groep leerlingen, gebruik daarom de school als vindplaats. Onze fractiegenoot Addie Redmeijer heeft met een aantal maatschappelijk betrokkenen gezorgd voor een gezond schoolontbijt op een middelbare school in onze stad. Er is een leverancier gevonden die betaalbare producten levert en de ouders zijn erbij betrokken. Een prachtig voorbeeld van hoe men samen werkt aan een grote opgave.

En de gemeente? “In het coalitieakkoord wordt een gezond schoolontbijt omarmd; we zullen in de komende periode goed moeten onderzoeken hoe we dit op meer scholen vorm kunnen geven. De samenwerking met ouders speelt een grote rol; laat hen meedenken met scholen en wellicht een rol spelen in de praktische uitvoering. Dan doe je het écht samen. Als fractie verdiepen we ons ook in voorbeelden van andere steden; zo denken we ook mee met de wethouder en ambtenaren. Laten we het wiel vooral niet opnieuw uitvinden maar gebruik maken van alle creativiteit en saamhorigheid die onze stad kent.”

“Je moet goed nadenken over de vorm en de uitvoering,” zegt Jean, “zodat het niet iets ‘van de school’ is maar ouders er ook echt in praktische zin iets aan hebben. Want dat is wat er leeft in de armere wijken. Het geld wordt vaak aan andere dingen uitgegeven zoals alcohol en sigaretten. Ook hierin moeten ouders begeleiding krijgen. Dat zou kunnen via de scholen maar de gemeente kan hier ook via verschillende kanalen aandacht voor vragen.

TEKST Vivianne Rijnders FOTO Peter van Hooren