Stadsdocument Maastricht

Het jaar 2020 was voor velen een rollercoaster, zowel privé als zakelijk. Wat brengt het nieuwe jaar? We praten erover met PvdA fractieleider Manon Fokke en Raadslid Maren Slangen. 

“Het jaar 2020 zullen we niet snel vergeten,” zegt Manon Fokke. “We hebben bij aanvang van het COVID-19 virus te lang gedacht dat het wel mee zou vallen en werden dus feitelijk totaal overvallen. Het positieve aan het begin van de coronatijd was de gemeenschapszin en saamhorigheid in de stad, terwijl de impact van corona enorm was. Er zijn gigantische klappen gevallen, zowel emotioneel gezien maar ook op de samenleving. En we zijn er nog niet. Het met elkaar zijn is anders, de economie is verslechterd, de horeca dicht, cultuur dicht, stijgende werkloosheid, noem maar op. Die saamhorigheid van het begin lijkt nu soms weg te zijn en die moet wat de PvdA betreft terug. Het is een opgave van ons samen om de emotionele balans weer te vinden en de economie weer draaiende te krijgen.” 

Mensen komen in opstand als ze niet meer begrijpen wat er gebeurt

We voelen veel onrust in de maatschappij en in de politiek. Hoe gaat de PvdA hiermee om? “Door met elkaar in gesprek te blij-ven,” geeft Manon aan. “Als lokale overheid moeten we op dit moment vaak de landelijke regels uitleggen, mensen snappen de logica van de besluiten uit Den Haag soms niet. De corona-maatregelen hadden begrijpelijker kunnen zijn. Het leek er voor de lockdown op dat we met kerst niet met vijf familieleden bij oma op bezoek mochten, maar wel met z’n allen naar Ikea. Dat is niet uit te leggen. En waarom moest de horeca op slot ter-wijl de winkels open en druk bezocht werden? Mensen komen in opstand als ze niet meer begrijpen wat er gebeurt. Zowel lan-delijk als lokaal is er ook niet altijd consequent beleid gevoerd. Waarom wilde het college in Maastricht de winkels openen op Tweede Kerstdag? Onbegrijpelijk. Daarnaast verbazen we ons ook wel over het gedrag van sommige mensen. Waarom in een bomvolle winkelstraat lopen als dat nu misschien gewoon even niet verstandig is. Neem je verantwoordelijkheid. Niet alleen voor jezelf, maar voor ons allemaal.” 

In de begroting wordt drastisch bezuinigd op mensen, op armoede, op zorg, maar twee weken later krijgt het MECC een lening van 8,1 miljoen 

Wat zijn de prioriteiten van de PvdA? “Begin bij de mensen,” zegt Maren Slangen. “Wat voor stad wil je zijn? Zonder visie kun je niet bouwen aan Maastricht. Juist nu moet in die visie een specifiek hoofdstuk over Maastricht na corona komen. De stad wordt misschien niet meer hetzelfde, maar geleidelijk zullen dingen weer veranderen. Je moet na corona als stad weer opstarten. Om dat te kunnen doen is er simpelweg geld nodig. De landelijke en lokale overheid ontkomen er dan ook niet aan om de beurs te trekken. Hoe kan het dat andere steden een coronafonds hebben om ondernemers te helpen, maar dat Maastricht zegt geen geld te hebben? Hoe krijg je ooit je stad in beweging als je in de begroting zo fundamenteel bezuinigt op de faciliteiten voor mensen? Van bezuinigingen in de buurt tot cultuur. Iedereen gaat die pijn voelen en dat staat los van corona. Vervolgens is het stadsbestuur wel ruimhartig naar het MECC. Dan gaat er wat ons betreft iets niet goed in deze stad. Hoe verkoop je dat aan al die anderen bij wie het water aan de lippen staat?” 

Doordat het stadhuis niet op de centen heeft gelet betalen mensen in de stad de dure rekening

“Om Maastricht weer in beweging te krijgen zul je zorgvuldig moeten kijken welke keuzes je maakt. Keuzes die je kunt uitleggen, waar een verhaal achter zit. Zorgen dat de stad economisch weer gaat draaien, maar zorg ook dat mensen niet buiten de boot vallen,” verduidelijkt Manon. “Er is dus een helder verhaal nodig om Maastricht uit het ‘corona-dal’ te halen. Een verhaal dat gaat over geld én over mensen, want hoe zorgen we dat de saamhorigheid die velen voelen ook daadwerkelijk blijft? Haw pin is meer dan een paar woorden op papier. Wij hebben tegen deze begroting van dit college gestemd omdat er gewoon teveel word bezuinigd op bijvoorbeeld cultuur, zorg, buurten en armoede. Doordat het stadhuis niet goed op de centen heeft gelet, betalen mensen in de stad de dure rekening.” Maren vult aan: “Wij als PvdA vinden dat de stad nu echt mensen moet gaan helpen. De inhuur van externen is een torenhoge kostenpost en maakt ons daarom zo boos. Breng dat terug en je kunt veel andere dingen doen. Er is visieloos en onlogisch bezuinigd. Juist nu hebben cultuur, horeca, sport, ondernemers en mensen in de stad onze hulp nodig. Dat betekent keuzes maken. Maastricht lijkt niet klaar voor ‘post-corona’, terwijl je daar nu juist keihard aan moet werken.”