Senioren Partij Maastricht

Op een regenachtige middag, vlak voor we van Minister Rutte horen dat er weer een lockdown komt, praten we met burgerraadslid SAMANTHA RODOLF-LEJEUNE en gemeenteraadslid HENNY WILLEMS van de Senioren Partij. 

De Senioren Partij Maastricht vindt veiligheid een van de belangrijkste thema’s. Henny Willems licht dit toe: “Inwoners van Maastricht moeten zich veilig voelen in hun leefomgeving. De coronatijd heeft mensen angstiger gemaakt. Daarom willen we er zorg voor dragen dat iedereen zich prettig en veilig voelt in onze stad. De mensen weten wat er wel en niet mag maar vergeten het soms. Bewustzijn speelt hier een belangrijke rol. Niemand is aan zulke maatregelen gewend maar we zitten er nu eenmaal middenin. Ons hele sociale leven is aan de kant geschoven en dat is zwaar.” 

EENVOUDIGE GEBAREN KUNNEN HET POSITIEVE VERSCHIL MAKEN IN HET DAGELIJKS LEVEN 

“Juist dat sociale isolement geeft het onveilige gevoel,” vult Samantha aan. “Door stilte op straat wordt het risico op overvallen en dergelijke groter. Naast de angst om ziek te worden kent angst in deze tijd vele aspecten. Wij als SPM willen dichtbij de mensen staan, praten met mensen, laten merken dat we er voor iedereen zijn, hun angst begrijpen en zo mogelijk verminderen.” Henny spreekt de mensen bewust aan bij het boodschappen doen. “Ik zoek contact, vooral met senioren. Nabijheid kan net dat beetje extra energie geven dat iemand nodig heeft om een stap te kunnen maken, om naar buiten te durven bijvoorbeeld. Mensen waarderen dit, het maakt het sociale isolement wat minder. Eenvoudige gebaren kunnen het positieve verschil maken in het dagelijks leven.” 

Een ander speerpunt van deze partij, enigszins gelinkt aan veiligheid, is de toekomst van de binnenstad. “Maastricht is een winkelstad,” legt Henny uit, “een bezoekstad. Mensen komen voor de sfeer, de cultuur en het kopje koffie; de ideale combinatie. Maar momenteel zien we ruim twaalf procent leegstand in ons centrum. De SPM wil de leefbaarheid terugbrengen in de stad. De lege panden zouden ook woningen mogen worden, want wonen kan bijdragen aan een goede sfeer.” 

VANUIT DE EENVOUD VAN SAMEN AAN TAFEL ZITTEN EN EEN APPELTJE SCHILLEN ZIJN WE LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK

Samantha geeft aan dat het armoedebeleid eveneens een belangrijk item binnen de partij is. “Wij hebben een goed contact met de sociale teams. We lopen bij ze binnen en spreken elkaar op de bijeenkomsten van Traject. Dat is belangrijk, want er zijn veel mensen die je niet ziet en zo krijg je toch de nodige informatie en kunnen we daarop acteren. Er zijn veel mogelijkheden om mensen te ondersteunen en onze rol is vooral om ze te informeren waar ze heen kunnen, hoe ze hulp kunnen vragen.” “Als ik kijk naar mijn woonwijk Amby,” vertelt Henny, “daar is een speciale actie van het buurtplatform, ’t Kratje. Er worden pakketjes samengesteld en gebracht naar inwoners en gezinnen van Amby met een kleine beurs. Ik probeer zo mijn sociale functie en tevens een functie als Raadslid meer inhoud te geven, want ik zie veel en houd zo de lijnen kort, met name richting het buurtplatform.” Samantha benadrukt nogmaals het belang van een praatje maken. “Door wandelingetjes door de wijken van Maastricht te maken bereiken we veel burgers. Vanuit de eenvoud van samen aan tafel zitten en een appeltje schillen zijn we laagdrempelig en toegankelijk. Op deze manier kunnen we vragen van burgers beantwoorden of doorspelen naar het College. Door corona is het allemaal wat kleinschaliger maar we kunnen elke maand een andere wijk voor onze rekening nemen. Het werkt goed. Schroom niet maar vraag het ons en we helpen waar mogelijk met alle liefde.” 

NIETS IS GOED GENOEG VOOR MAASTRICHT 

Hoe wil de Senioren Partij zich in 2021 profileren? “Op meerdere punten,” zegt Henny. “De woonprogrammering en dan vooral met betrekking tot senioren, gecombineerd met zorg, vinden we belangrijk. We moeten zorgen voor leefruimte, voor zowel ouderen maar zeker ook voor de starter. Maar natuurlijk houden we ons ook bezig met onder meer cultuur en sport. De Senioren Partij is een stadspartij die zich maximaal inzet voor onze stad.”