Senioren Partij Maastricht, in gesprek met Imgriet Habets en Jos Boelen

Senioren Partij Maastricht, in gesprek met Imgriet Habets en Jos Boelen.

TEKST Vivianne Rijnders | FOTO Peter van Hooren

De SPM is een lokale politieke partij, die op zichzelf staat en dus geen landelijke richtlijn volgt. Er wordt niet alleen naar de stad Maastricht gekeken maar ook naar de samenwerking in de euregio. In deze Coronatijd volgt de partij natuurlijk wel meer dan nauwkeurig de richtlijnen van het RIVM. 

“Het deed me zo’n pijn om door die lege stad te lopen, het normaal zo bruisende Vrijthof stil en verlaten te zien, zonder terrassen. Ik ben dan ook heel blij dat wij hier nu eindelijk samen kunnen zitten, fysiek bij elkaar en niet via een beeldscherm,” zegt Imgriet Habets. 

De lokale ondernemers liggen haar na aan het hart. Hun kosten zijn in deze zware tijd enorm. Ondanks dat de bedrijvigheid weer langzaam op gang begint te komen, zullen de meeste ondernemers voorlopig nog bloeden. “Vorige week liep ik om vijf uur een winkel binnen en ik was de eerste klant van die dag. Dat was zo verdrietig. Er is nog een lange weg te gaan eer alles op oude niveau is,” aldus Imgriet. 

SAAMHORIGHEID IN DEZE ZWARE TIJD 

Wat waren de eerste stappen van de SPM om de schouders onder deze crisis te zetten? Jos Boelen vertelt: “We zien een grote saamhorigheid binnen de Maastrichtse ondernemersgroep. Corona is zo negatief, deze saamhorigheid is daarom heel belangrijk. Ondernemers zoeken samen naar oplossingen voor de huidige problematieken, waar de gemeente Maastricht op haar beurt in participeert. Dat stukje positiviteit moeten we vasthouden en koesteren. Wij als SPM houden niet alleen contact met onze leden, maar met alle inwoners van Maastricht. De mensen zitten met vragen. Door een mailtje, telefoontje of CORONA in Maastricht 17 

persoonlijk contact kunnen wij ondersteunen. Zeker een lokale partij als de SPM heeft ingangen bij maatschappelijke organisaties en kan op die manier mensen op weg helpen en weer in hun kracht zetten. Hulp bieden staat bij ons hoog in het vaandel. En niet alleen aan ondernemers.” 

“Communicatie richting onze inwoners is niet altijd makkelijk,” geeft Imgriet aan. “Raadsleden krijgen veel informatie met betrekking tot de Coronamaatregelen, maar deze informatie bereikt lang niet iedereen in deze stad. Daarom heb ik veel gedeeld op sociale media en dat werd gewaardeerd.” 

EEN BRUG SLAAN EN VERBINDEN 

Jos ziet een brug tussen de SPM en ondernemerschap: “Wij zijn heel bewust een lokale partij, we durven onszelf een A-merk te noemen. Veel lokale ondernemers zijn dat ook. Het ‘assortiment’ van de Senioren Partij is groter en diverser geworden, het assortiment van de lokale ondernemer ook. Wij richten ons op heel Maastricht en niet alleen op de senioren. We zijn geëvolueerd tot een brede partij, waar senioren wel een streepje voor hebben. Als lokale partij kunnen we de lijnen kort houden.” 

Een belangrijk punt van de Senioren Partij Maastricht lijkt dus verbinding te zijn. “Ja,” zegt Imgriet, “verbinding is voor ons heel belangrijk. Wij willen niets liever dan van betekenis zijn voor de stad en dichtbij de mensen staan. We luisteren en schakelen snel, soms via de informele weg omdat we dan net wat eerder kunnen helpen. Op 27 april, Koningsdag, had ik er gewoonweg buikpijn van. Ik heb Paul ten Haaf van Centrum Management gebeld en John Paulus van Koninklijke Horeca Nederland met de vraag wat ik kon betekenen voor de ondernemers in Maastricht. Maar er was al samenwerking met het College en daar was ik blij mee. Ondernemers zijn gevraagd hun plannen bij de gemeente in te dienen en het is zaak hier voortvarend mee om te gaan. Na uitvoering van de plannen dient er permanente evaluatie te zijn.” 

Jos: “Mensen vinden wat er in de raadzaal gebeurt vaak minder interessant dan het contact dat op straat plaatsvindt. Je moet geen dingen doen om ze te doen maar om daadwerkelijk iets te bieden, een brug slaan naar de gemeenschap. De snelheid van actie ondernemen is sterk bij ons. We praten met mensen in onze eigen buurt maar ook verder weg, in steeds grotere cirkels, dat is de kracht van de lokale partij. We hadden veel wijkbezoeken gepland die helaas door de Coronacrisis gecanceld zijn, maar we gaan dat zeker weer oppakken zodra het kan.” 

CULTUUR 

Veel mensen hebben de afgelopen maanden last gehad van sociale armoede, vooral de afstand tussen ouderen en hun kinderen en kleinkinderen doet heel veel pijn. Imgriet is muzikant en heeft bijvoorbeeld ook het samen musiceren gemist. “Muziek hoort bij de cultuur van onze stad en is een vorm van expressie. Samen muziek maken kon en mocht al die maanden niet. Dat was ook sociale armoede waar veel mensen last van hebben gehad. Nu kunnen muziek- maar ook sportverenigingen langzaam aan weer iets gaan doen. Het ondernemerschap binnen de culturele sector mag ook zeker niet onderschat worden.” Jos licht toe: “Verenigingen zijn een sociale verbindingsfactor in onze stad. Er valt een stukje opvoeding onder, maar tevens gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Ook hier is financiële nood, en wij hebben er mede voor gezorgd dat bepaalde kosten niet betaald hoeven te worden. Dat geeft rust en adem om opnieuw op te starten. Verenigingen steunen valt onder onze speerpunten, want dat is gekoppeld aan de inwoners van Maastricht en staat dus heel dichtbij. Als het verenigingsleven kapot gaat, komt de eenzaamheid terug, met alle gevolgen van dien. 

WELZIJN EN WELBEVINDEN 

Het is duidelijk dat binnen de Senioren Partij het welzijn en welbevinden van de inwoners van Maastricht erg belangrijk is. Voor de ondernemer hangt dat samen met zijn zaak want dat betreft ook zijn leven en zijn gezin. Mensen die wel inkomsten hebben, kunnen problemen hebben met de sociale afstand waardoor ze eenzaam zijn. Imgriet Habets: “Eenzaamheid is heel zwaar. Veel ouderen hadden er in deze periode mee te kampen maar vergeet ook de jongeren niet. Het is onnatuurlijk voor pubers en jongvolwassenen om thuis te zitten en hun leeftijdsgenoten niet te kunnen ontmoeten. We moeten ook oog hebben voor deze groep.” Jos beaamt dit: “Eenzaamheid zit vaak achter de voordeur, mensen schamen zich soms voor hun gevoelens en delen ze niet. Ook daarom vinden wij als SPM het belangrijk om aandacht te hebben voor iedereen in deze stad.” 

“Toch merken we ook iets positiefs,” zegt Imgriet, “er is een stuk rust gekomen in de gejaagdheid van de maatschappij en daardoor in de gezinnen. Er is weer aandacht voor de kinderen, kinderen bloeien op door het samenzijn met hun ouders. Maar,” gaat ze verder, “er is ook een keerzijde: niet overal verloopt dit gedwongen langdurig samenzijn goed. Huiselijk geweld is net zo’n probleem als eenzaamheid; het is er zeker maar er rust een taboe op.” 

GROTE WENS 

Imgriet Habets en Jos Boelen hebben dezelfde wens voor de nabije toekomst: “Dat Maastricht van spookstad weer zal veranderen in onze oude vertrouwde levendige stad, waarin we kunnen leven zoals we gewend waren, waar we elkaar kunnen ontmoeten zonder anderhalve meter-maatregel. Dat we samen mogen zingen, muziek maken, samen het leven vieren. De stad waarin we gevoelsproblemen delen en draagbaar maken.” 

Jos sluit af: “Ik mis veel dingen, ik hoop als MVV-supporter weer snel van mijn club te kunnen genieten, dat dat weer een normaal iets wordt. En dat de warmte en spontaniteit die we nu zo missen snel terugkomt. Dat wens ik als mens, maar ook als lid van de Senioren Partij Maastricht, dat we een partij met een breed draagvlak zullen blijven in deze fijne stad!”