Samenwerkingsteam CORONA

SAMENWERKINGSTEAM CORONA WERKT AAN OVERLEVINGSPLAN VOOR STAD EN ONDERNEMERS.

Wat kunnen we doen en hoe kunnen we samenwerken om de stad economisch door deze coronacrisis te loodsen? Deze vraag staat centraal in de aanpak van het Samenwerkingsteam Corona dat de Gemeente Maastricht samen met Centrummanagement, Maastricht Marketing en diverse ondernemers- en brancheverenigingen heeft gevormd. 

Samen vooruitkijken 

Naast de gemeente, Centrummanagement en Maastricht Marketing zijn diverse ondernemers- en branchevertegenwoordigers, waaronder Koninklijke Horeca Nederland, Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht, Vereniging Ondernemers Centrum, Samenwerkende Hotels en Binnenstad Ondernemers Collectief vertegenwoordigd in het zogenaamde ‘Corona crisisteam’. Het team is onderverdeeld in drie werkgroepen: een ‘werkgroep acute steunmaatregelen’, ‘werkgroep aanpak na versoepeling’ en ‘werkgroep communicatie’. In elke werkgroep zijn zowel stadsbestuurders, als ambtenaren en ondernemers uit de stad vertegenwoordigd. Wethouder John Aarts (Hospitality) over de samenwerking: “De impact van deze crisis op de economie van de stad is ongekend. Dit raakt vele bedrijven en heel veel mensen. Als gemeente willen we kijken wat wij kunnen doen en willen we partijen bij elkaar brengen om samen te kijken naar mogelijke oplossingen. Want de pijn die de ondernemers voelen, raakt ons als stadsbestuur natuurlijk ook. Hoofdthema is nu: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat onze ondernemers kunnen overleven en op welke manier?”. 

Eerste resultaten zichtbaar 

In de denktank wordt zowel naar de korte als de langere termijn gekeken. De verschillende werkgroepen komen regelmatig bij elkaar voor overleg. In de afgelopen weken is gewerkt aan plannen die de komende tijd gefaseerd uitgerold worden. In die plannen is onder meer aandacht voor zaken als steun voor retail & horeca, terrasverruiming, mobiliteit & bereikbaarheid, marketing & promotie en kleine passende culturele events. Een aantal resultaten daarvan is inmiddels zichtbaar in het centrum, zoals de tafeltjes voor winkels, een routeplan voor voetgangers, de inzet van hospitality guides en openbare toiletunits. 

Samen doen 

Wethouder Vivianne Heijnen (economie): “Het gaat in eerste instantie om een overlevingsstrategie voor onze ondernemers. Maastricht heeft een rijk aanbod aan winkels, horeca en bedrijven. Dat koesteren we, zeker in deze zeer moeilijke tijd. Onze inzet is om, binnen de mogelijkheden die we hebben, ondernemers optimaal te ondersteunen. Hoewel de maatregelen van het kabinet begrijpelijk zijn, raakt deze crisis onze stad en onze mensen ook hard in financieel opzicht. Daarom willen we maximaal voorbereid zijn als onze economie straks weer gefaseerd opstart.” Het samenwerkingsteam geeft daarbij aan dat het steeds veranderende landelijk beleid, in combinatie met de nodige onzekerheid, de uitdaging om die opstart te realiseren behoorlijk groot maakt. De plannen zijn een momentopname en blijven voortdurend onderhevig aan evaluatie en bijsturing. Alle samenwerkende partijen doen daarom een beroep op ieders flexibiliteit; van zowel gemeente, ondernemers, instanties als bewoners. Deze tijdelijk abnormale situatie vraagt, zeker in het begin, veel van iedereen. Wat ooit normaal was, is nu abnormaal, en wat ooit abnormaal of wellicht ondenkbaar was, gaat nu (tijdelijk) normaal worden. Ondanks alles willen verder en vooruit, dat moeten we samen doen!