Samen voor verbinding, samen voor de stad

Samen voor verbinding, samen voor de stad.

In haar eigen wethouderskamer in het Stadhuis praten we met Manon Fokke, sinds juni 2022 wethouder met in haar portefeuille Financiën, Bedrijfsvoering, Burgerparticipatie en Lobby. Daarnaast is ze Stadsdeelwethouder van Maastricht West en vierde locoburgemeester.
Aan de muur van haar kamer hangen naast een foto en een tekening van haar zonen ook een aantal schilderijen van kunstenaar Willem Hofhuizen. Deze werken lijken te symboliseren wat belangrijk is voor onze stad: verbinding, kinderen en samenleven.

“Mijn portefeuille heeft twee kanten,” legt Manon uit. “Enerzijds gaat het over interne zaken, anderzijds over externe. Maar het hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Als je plannen wil maken voor de stad moet je exact weten hoe je er financieel voor staat en moet je alles kunnen verantwoorden. Als het gaat om onze dienstverlening naar de stad, dan wil ik weten hoe één en ander in zijn werk gaat. Om dichtbij de mensen te staan en te kunnen inspelen op wat er leeft heb ik een dagje achter de balie gestaan op het gemeentehuis en meegelopen in het callcenter. De gemeente moet laagdrempelig zijn, mensen moeten hier met hun vragen terecht kunnen maar als ze ons uitnodigen om een kop koffie te komen drinken om iets te bespreken doen we dat ook.”
Als we terugblikken, wat was een bijzonder positief punt van 2022? “Natuurlijk als eerste een nieuw college en een nieuw akkoord voor de stad. Een akkoord dat kiest voor verbinding met onze stad,” vindt Manon. Vanuit haar portefeuille was de installatie van de nieuwe kinderraad en nieuwe kinderburgemeester een mooi moment: “Ik vind de kinderraad heel belangrijk want uiteindelijk begint het allemaal bij de kinderen en gaat het om de toekomst. Ze zijn oprecht geïnteresseerd en komen met heel goede ideeën waar wij als volwassenen vaak van kunnen leren. En het is triest dat het nog altijd telt waar je wieg staat. Voor alle kinderen willen we gelijke kansen.”

Burgerparticipatie is iets van ons samen

Het nieuwe jaar wordt een belangrijk jaar: voor burgerparticipatie en de bedrijfsvoering. “We hebben daar al stappen in gezet maar de organisatie is heel decentraal georganiseerd en daardoor vaak onoverzichtelijk,” zegt Manon. “Voor burgerparticipatie staan burgerberaad, burgerbegroting en gebiedsgericht werken in 2023 op de agenda. We hebben al een begin gemaakt met gebiedsgericht werken door invoering van de wijkwethouder. Er zijn zeven wethouders en ieder heeft zijn of haar eigen stadsdeel. Uiteindelijk willen we graag naar programma’s per stadsdeel waardoor de lijntjes tussen bewoners en gemeente nog korter worden. Ook worden er in elk stadsdeel bijeenkomsten georganiseerd voor de buurtbewoners waar we in gesprek gaan over wat er speelt in hun buurt of wijk. Mensen geef je het geloof in de overheid terug door dichtbij ze te staan.”

We zijn er voor de mensen

Vooruitkijkend, wanneer is 2023 voor deze wethouder geslaagd? “Als je met een heel goed gevoel kunt terugkijken op de burgerparticipatie. Wij zitten hier immers voor de mensen in de stad. Ik vind het heel bijzonder dat ik dit werk mag doen, maar wij doen het samen voor Maastricht. En juist in deze tijd waar het af en toe zo moeilijk is om verbinding met elkaar te maken en waarin het vertrouwen in de overheid niet heel groot is, is het belangrijk om te laten zien dat we er zijn voor de mensen. Er is veel kritiek op de overheid maar we vallen van de ene crisis in de andere. Niemand weet hoe lang deze energiecrisis duurt, niemand weet hoe lang de oorlog in Oekraïne duurt. Dan is het heel moeilijk om met oplossingen te komen. Wij als wethouders gaan ook met een beetje onrustig gevoel het nieuwe jaar in. Want ook wij weten niet wat de toekomst brengt. Kunnen we wel voldoende hulp bieden, kunnen we alles wel behappen? Maar als over vier jaar meer mensen naar de stembus gaan, dan vind ik burgerparticipatie geslaagd.”

Het maakt niet uit waar je wieg staat

Over de ambities van het nieuwe college, dat nu ruim een half jaar samen op weg is, zegt Manon: “Ik denk dat wij als wethouders elkaar mooi aanvullen. We willen samen de stad door deze crisis heen loodsen. Hier staat een team en onze portefeuilles hangen met elkaar samen. Besturen is nooit gemakkelijk maar ik denk dat we samen de overtuiging hebben dat we het kunnen. Juist in tijden van crisis moet je zorgen voor verbinding. We zouden uiteindelijk op het punt moeten komen waarop we kunnen zeggen: ongeacht waar je geboren wordt in deze stad, iedereen krijgt gelijke kansen. Dat is mogelijk door bijvoorbeeld buurten fysiek anders in te richten maar dat hebben we natuurlijk nooit binnen vier jaar geregeld.

Het blijft een speerpunt en ik hoop van ganser harte dat we over tien, vijftien jaar volmondig kunnen beamen: het maakt niet uit waar je wieg staat. We gaan er in 2023 in elk geval heel hard mee aan de slag.” 

Tekst: Vivianne Rijnders Foto’s: Peter van Hooren