RTV Maastricht doet verslag bij verkiezingen

De verkiezingen komen eraan! Op 14, 15 en 16 maart kiest Maastricht wie er de komende vier jaar plaatsneemt in de 39-koppige gemeenteraad. Uiteraard laat RTV Maastricht dit niet zomaar voorbijgaan.

Maar liefst 23 partijen doen een gooi naar een zetel in de gemeenteraad, met meer dan 500 kandidaten. Nog nooit was het aanbod tijdens gemeenteraadsverkiezingen zo groot. Het grote rekenen kan worden begonnen en ook RTV Maastricht doet hieraan mee.

De rook rondom vastelaovend is nog niet opgetrokken, wanneer RTV Maastricht op 3 maart al een eerste groot evenement rondom de verkiezingen organiseert. News in English, de afdeling binnen de omroep die lokaal nieuws in het Engels verzorgt, trapt dan af met een avondje waarbij de diverse partijen de revue passeren. “In tegenstelling tot andere verkiezingen in Nederland, mogen niet-Nederlanders bij de gemeenteraadsverkiezingen wel stemmen. Dat betekent dat nieuwe inwoners van alle landen van de EU mogen stemmen, en ook burgers van buiten de EU die vijf jaar of meer in Nederland wonen. Dit zijn dan natuurlijk mensen die nog niet goed genoeg Nederlands kunnen lezen of spreken om een weloverwogen keuze te maken over waar ze op kunnen stemmen”, vertelt Eliza Maree Power, coördinator News in English en tevens presentator die avond. De partijen mogen die avond de belangrijkste standpunten dan pitchen in één minuut, in het Engels. Dat wordt voor sommigen wellicht een hele kluif, want kom je onder druk van de tijd wel op het juiste Engelse woord? “Als Maastricht zich wil gaan positioneren als een internationale stad – of zoals ik het liever zie – een inclusieve stad, dan moeten de politici zich goed kunnen verwoorden in meerdere talen, toch?” Ook gaan de politici nog met elkaar in debat over diverse onderwerpen die spelen in Maastricht. Per loting wordt bepaald wie aan elkaar gekoppeld wordt en waar de partijen over gaan debatteren. Het verkiezingsprogramma in het Engels wordt donderdag 3 maart uitgezonden vanaf 19.00 uur, te beluisteren via de radio en website van RTV Maastricht.

DEBAT
Uiteraard doet de Nederlandse tak ook een hoop. Zo is er een week na het debat in het Engels een debat in het Nederlands. RTV Maastricht organiseert dit debat samen met Centrummanagement. “Wij vinden het van belang dat Maastrichtenaren worden geïnformeerd over de standpunten en zienswijzen van de politieke partijen. De gemeenteraad neemt besluiten over het Maastricht van de toekomst. Die beslissingen zijn van invloed op iedereen die onderneemt, woont, studeert en werkt in Maastricht”, aldus Paul ten Haaf van Centrummanagement. Het debat vindt plaats in de Muziekgieterij op woensdag 9 maart. Omdat er zoveel partijen meedoen, wordt het debat, dat onder leiding staat van Frans Pollux, in tweeën gesplitst. “We hebben in totaal twaalf thema’s waarover in de twee sessies wordt gedebatteerd en deze debatten moeten duidelijk maken welke oplossingen de verschillende politieke partijen gaan aandragen voor de uitdagingen waar we voor staan. Voor iedereen die stemgerechtigd is, hopen we dat het debat mede aanleiding is om daadwerkelijk te gaan stemmen op 14, 15 en 16 maart”, vertelt Paul Ten Haaf van Centrummanagement. Op donderdag 10 en vrijdag 11 maart zendt RTV Maastricht de debatten uit, in het weekend worden deze herhaald.

VERKIEZINGEN
En dan is er nog het verslag van de verkiezingen zelf. In de twee weken tussen carnaval en de verkiezingen wordt er stilgestaan bij diverse onderdelen van het verkiezingsproces in de dagelijkse nieuwsuitzending. Hoeveel voorkeursstemmen heb je bijvoorbeeld nodig voor een zetel? Hoe wordt er geteld? Op dat soort vragen gaat RTV Maastricht een antwoord zoeken. Op de verkiezingsdag zelf is RTV Maastricht gedurende de hele dag onderweg en wordt de laatste stand van zaken met de kijkers en volgers gedeeld via de diverse kanalen. Dit afgesloten met een uitslagenshow aan het eind van de dag vanuit het stadhuis, tussen tien en twaalf uur op 16 maart.