QUIET COMMUNITY MAASTRICHT

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Deze trieste constatering vraagt om aandacht en daarom praten we met USCHI PRICK, directeur van QUIET COMMUNITY Maastricht. Deze community richt zich op het verzachten van armoede.

“Quiet staat voor drie kernwaarden,” legt Uschi uit, “Vertellen, Verzachten en Versterken. De mensen die bij ons komen, vertellen hier hun verhaal, kunnen hun sores kwijt en trekken elkaar daarmee uit een sociaal isolement. Bij Quiet voelen de mensen zich veilig; de drempel is laag, er is geen dreiging. Anderzijds is het de taak van Quiet om deze verhalen naar buiten te brengen en daardoor bewustwording te creëren in de samenleving. Helaas is nauwelijks bekend dat in Maastricht tien procent van de mensen onder de armoedegrens leeft, dat zijn zo’n 7700 gezinnen! Deze groep wordt alleen maar groter en het betreft mensen uit alle lagen van de bevolking. Velen leven in stille armoede. Door bijvoorbeeld het verlies van werk, echtscheiding en vervolgens de doorlopende kosten, stapelen de moeilijkheden zich op en verdwijnt het overzicht. Deze mensen schamen zich voor hun situatie en houden contacten af. Door het sociale isolement kunnen weer andere, vaak alcohol- of druggerelateerde problemen ontstaan. Er is angst om de post open te maken want het zijn alleen maar aanmaningen.”

“Inmiddels heeft de gemeente een Aanvalsplan Armoede opgesteld,” vervolgt Uschi haar verhaal. “Energiebedrijven hebben zich gecommitteerd en houden korte lijnen met Sociale Zaken. Mensen die hun rekeningen niet betalen worden bezocht door iemand van Sociale zaken en dankzij deze vroeg-signalering kan de Kredietbank de problematiek overnemen. De betreffende personen krijgen weer lucht en meer grip op hun leven. De volgende stap is dat deze mensen naar Quiet komen. Dat kan uit zichzelf zijn of via doorverwijzers als huisartsen, voedselbanken, bewindvoerders of Sociale Zaken. Het inschrijven van nieuwe members doen onze vrijwilligers, zo leren we de mensen meteen kennen. Na het Vertellen komt het Verzachten. De ingeschreven members kunnen via een digitaal platform aanvinken aan welke diensten of materiële zaken ze behoefte hebben. Dankzij onze, veelal lokale, sponsors kunnen we onze members een diner, film of kappersbezoek aanbieden en het gevoel geven dat ze gezien worden, dat er begrip is voor hun problemen. We stimuleren solidariteit en saamhorigheid. Dat verzacht hun armoedesituatie enigszins.”

HET KAN IEDEREEN OVERKOMEN
“Dan begint het Versterken: we kijken en luisteren goed naar wat onze members nodig hebben maar ook naar hun mogelijkheden. Dankzij gesprekken en activiteiten zoals samen koken, muziek maken en dansen, ontdekken mensen hun talenten. We geven ze de mogelijkheid om vrijwilliger te worden, onderdeel van de organisatie te zijn want daar groeien mensen van. Dat verkregen zelfvertrouwen sterkt hen om vervolgstappen te zetten: ze gaan werken aan een gerichte probleemaanpak, persoonlijke ontwikkeling, scholing en uiteindelijk betaald werk zodat ze zelfstandig verder kunnen. Natuurlijk blijven deze mensen hier altijd welkom.”