PvdA Staddocument juni

Op de dag dat vrijwel alle basisschoolkinderen van Nederland mee doen aan de Koningsspelen, praten we met PvdA-raadslid ADDIE REDMEIJER over de openbare speelvoorzieningen in onze stad.

“De speelvoorzieningen in Maastricht zijn al eerder in het nieuws geweest,” steekt Addie van wal. “Er zou flink op bezuinigd worden maar dat plan is gelukkig teruggedraaid. En daar zijn we natuurlijk heel gelukkig mee. Vooral als we kijken naar kinderen in de armere wijken moeten we concluderen dat openbare speelvoorzieningen voor hen vaak de enige mogelijkheden zijn om lekker te kunnen spelen en ravotten. Deze voorzieningen zijn niet alleen belangrijk als speelplek, maar ook voor de motorische en de sociale ontwikkeling van kinderen.”

SIGNAAL NAAR DE OUDERS
“Natuurlijk willen we dat de openbare speelvoorzieningen toegankelijk zijn voor álle kinderen, dus ook voor kinderen met een beperking,” gaat Addie verder. “Tijdens een rondgang langs alle speelplekjes in Maastricht ontdekten we dat er in de openbare ruimte geen enkele speelvoorziening geschikt is voor kinderen met een fysieke beperking. Je kunt er niet met een rolstoel op komen en er zijn ook geen toestellen die ze zelfstandig kunnen bedienen. Daarom
hebben we recent een motie ingediend om dit signaal af te geven. We staan hier als PvdA niet alleen in want alle fracties dienden unaniem mee in. Het is de eerste motie van de PvdA dit jaar en dan ook nog op deze manier, daar ben ik trots op! Deze motie zien we ook als een signaal naar de ouders van de kinderen waar wij ons sterk voor maken. Want zeg nou zelf, het kan gewoon niet dat in een inclusieve stad als Maastricht geen speelvoorzieningen in de openbare ruimte zijn die voor élk kind toegankelijk zijn en waar elk kind op zijn of haar eigen manier kan spelen en zich kan ontwikkelen. In overleg met de wethouder hebben we naar de begroting gekeken en geconcludeerd dat zowel in Maastricht Oost als Maastricht West een inclusieve speelvoorziening kan komen. Naar de toekomst toe zullen hier we bij elke nieuwe speelvoorziening rekening mee blijven houden. Verder zal er een kwaliteitsslag gemaakt worden want er is in de afgelopen jaren weinig in onderhoud geïnvesteerd. Daar is nu een reserve budget voor.”

EEN HEEL DIVERSE KINDERRAAD
Maastricht heeft een Kinderraad. In hoeverre is deze hierbij betrokken? “Als je met een kinderraad aan de slag gaat dan moet je deze serieus nemen,” zegt Addie. “Die zit er niet voor de sier. De kinderen van de kinderraad vormen een mooie doorsnede van de stad. Ze komen allemaal van verschillende scholen en uit verschillende wijken, met verschillende culturele en sociale achtergronden waardoor ze een heel diverse kinderraad vormen. Dat is het mooiste wat je kunt hebben. Kinderen hebben een andere visie dan volwassenen en dat kan heel verfrissend en vernieuwend zijn. Als je beide visies samenvoegt krijg je een beter resultaat. Natuurlijk hebben we ook naar hun wensen en ideeën geluisterd. Wat daar uitsprong en tevens realistisch en haalbaar is, is door het college overgenomen. Ze vinden inclusiviteit heel belangrijk: kunnen alle kinderen er spelen en zijn er voldoende voorzieningen voor zowel jongens als meisjes? De Kinderraad vroeg om een goede balans daarin.”

SPEELPLEK EN ‘VINDPLEK’
Nemen zogenaamde hangjongeren deze speelplekken niet over? “In de openbare ruimte heeft de gemeente een verantwoordelijkheid als het gaat om handhaving en veiligheid,” legt Addie uit. “Beleving en sociale controle liggen in de wijk. In elke wijk is een jongerenwerker aanwezig die er voor kan zorgen dat zo’n speelplek ook een ‘vind-plek’ kan zijn, waar goede gesprekken met de jeugd gevoerd kunnen worden. De vakgroep jongerenwerkers van Trajekt
heeft een plan van aanpak om met deze jongeren om te gaan en een zogenaamde JOP te creëren; een Jongeren OntmoetingsPlek. Zo wordt het probleem van eventuele hangjongeren gecentraliseerd en bieden we gecontroleerd
een plek om te hangen en te chillen. En nu komt mijn oude functie als straatcoach weer boven; jongeren zijn zich vaak niet bewust dat ze overlast veroorzaken. Dat heeft met hun hersenontwikkeling te maken. Als de jongerenwerker
of straatcoach ze aan het denken zet door de juiste vragen te stellen, creëer je een stukje bewustwording. Daar ligt een belangrijke taak op gebied van preventie en wij gaan er als Raad vanuit dat Trajekt daar actief een rol in pakt. Zo kun je verbindingen leggen tussen die jongeren en de buurt.”

We mogen concluderen dat bij het realiseren van nieuwe speelplekken in de openbare ruimte inclusiviteit en balans telt. Elk kind moet een speelplek zelfstandig kunnen betreden en de toestellen zelfstandig kunnen bedienen. Alle fracties ondersteunen de motie van de PvdA. Want in deze stad mag iedereen meedoen!

TEKST Vivianne Rijnders
FOTO Peter van Hooren