Posifiets

De grote etalages van het voormalige Hudson’s Bay-pand aan de Vijfharingenstraat in hartje Maastricht nodigen je uit om in de spiegel te kijken. Of je nu dialect spreekt, Nederlands of Engels, de oproep is: stal jij je fiets veilig en houd jij rekening met anderen?

Jelle Ummels van de stadsaanpak Maastricht Bereikbaar is een bekend gezicht in de binnenstad en van de bewustwordingscampagne #posifiets. “Bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren in de Vijfharingenstraat en Achter het Vleeshuis en team fietshandhaving willen allemaal dat er een einde komt aan de lukraak geparkeerde fietsen die leiden tot onderlinge irritaties en onveilige situaties. Bijvoorbeeld doordat mensen in een rolstoel of met een kinderwagen niet langs kunnen en de hulpdiensten in geval van calamiteiten eerst fietsen moeten verwijderen. Samen willen we dat de smalle historische straten aantrekkelijk en leefbaar zijn voor bewoners, bezoekers en ondernemers.”

Werk aan de winkel
“We vinden het fijn dat mensen de auto laten staan en voor de fiets kiezen”, vult Marijke Terpstra namens gemeente Maastricht aan. “Daarom werken we ook continue aan meer faciliteiten. Zo hebben we in 2021 en 2022 nieuwe plekken eten te maken voor het stallen van 700 fietsen extra. De ambitie voor nog meer en betere voorzieningen is hoog. Komende vier jaar willen we nieuwe parkeerplaatsen maken voor in totaal nog eens ongeveer 250 fietsen. En daar bovenop willen we een nieuwe grote en bewaakte fietsenstalling in de buurt van ‘t Vrijthof of de Markt realiseren. Ook belangrijk is meer mensen voor het team fietshandhaving.”

Gemeentelijk projectleider Marijke Terpstra is onlangs nog met de gemeenteraadsleden door de stad gefietst zodat zij zelf op bepaalde locaties konden zien en ervaren waar fietsers en omgeving elkaar soms irriteren. Onderweg hebben de
raadsleden vertegenwoordigers van Universiteit Maastricht, studentenorganisaties, ondernemers, woningcorporaties, buurtnetwerken, bewoners en belangenorganisaties zoals Stichting Samen Onbeperkt ontmoet. Marijke: “Posifiets wordt steeds meer een beweging van en voor de stad. Betrokkenen willen graag verder. De gemeenteraad maakt in november inhoudelijke en financiële keuzes wat zij belangrijk vinden voor fietsstimulering.”

Inzetten op steeds betere fietsfaciliteiten, zorgen voor goede informatievoorziening, samenwerkingen aangaan en handhaven wanneer het echt niet anders kan. Dát zijn de pijlers van #posifiets.

Meer weten? Meedoen? Check posifiets.nl