Politiek in Maastricht

Frans Bastiaens werd afgelopen voorjaar de nieuwe wethouder van de gemeente Maastricht met in zijn portefeuille Organisatie, Sociale zaken, Ouderenbeleid en Cultuur. Als ik vraag hoe ik hem mag portretteren, moet ik op de eerste plaats vertellen dat Frans zich een mensen-mens voelt. “Ik voel me enorm betrokken bij mensen, soms teveel. Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. Voor mij gaat het om mensen en niet om bureaucratie en regels.”

Frans heeft altijd kunnen doen wat hij belangrijk vindt. “En dat was steevast gerelateerd aan mensen en mensenrechten, aan relevantie, aan kansen in het leven en kansengelijkheid,” legt hij uit. “Wat niet wil zeggen dat ik alleen maar activistisch denk. Innovatie, visie en professionaliteit zijn essentieel om stappen te zetten, om vooruitgang te boeken. En uiteraard hebben we ook een economie nodig waarin we met z’n allen geld kunnen verdienen, waarin je je verantwoordelijkheden neemt, de handen uit de mouwen steekt en aanspreekbaar bent.”

Wat betekent dat voor Frans ‘een leefbaar Maastricht’? “Voor mij begint het met de buurten en wijken. Iedereen moet in een wijk kunnen wonen waar betaalbare huisvesting mogelijk is die past bij je levensfase. Waarin je contact hebt met je omgeving en waar faciliteiten zijn. Maar ook dat je voldoende inkomsten hebt om deel te kunnen nemen aan de samenleving en geen keuze hoeft te maken tussen wonen, eten of je kinderen ergens aan mee laten doen. Een leefbaar Maastricht betekent ook een economische omgeving waar mensen werk kunnen vinden.Daar hoort vernieuwing bij. Een mooi voorbeeld is de ENCI, voorheen een belangrijke werkgever die goed voor haar mensen zorgde. Dat is voorbij maar bracht een nieuwe toekomst. Een toekomst die kansen biedt, die we samen moeten dragen. Een belangrijk uitgangspunt is om tevreden te zijn met wat we hebben. Nederland is een van de beste landen ter wereld om in te wonen, Maastricht is een van de aantrekkelijkste steden van ons land. Ons verleden en de Maastrichtse cultuur vormen een fantastische basis voor de toekomst. Daar horen ook nieuwe inwoners afkomstig uit andere streken bij. Samen geven we de toekomst vorm, innoveren we naar een duurzame samenleving, nemen we verantwoordelijkheid voor een toekomstbestendige economie.”

WAAR SEGREGATIE IS KAN CULTUUR BRUGGEN SLAAN
“Leefbaarheid wordt mede bepaald door onze cultuur. De culturele sector heeft het vermogen om vanuit haar wezen bij te dragen aan die leefbaarheid. Waar segregatie is kan cultuur bruggen slaan. Er zijn veel mooie voorbeelden waar verenigingen de mensen bij elkaar brengen. Maar ook verbindingen tussen de professionele cultuurinstellingen die een link leggen met het dagelijks leven. Zoals de basisschoolmusicals in de Muziekgieterij, het duurzaamheidsthema van Musica Sacra of Opera Zuid die samen met mensen uit Malpertuis een buurtopera maakt. Nieuwe verbindingen ontstaan op thema’s die buurtbewoners belangrijk vinden. Cultuur gaat bijna altijd over emotie, en staat in welke vorm dan ook, dichtbij de mens. Het is een fantastische manier om je te kunnen uiten maar ook om je een andere kijk op het leven te bieden.”

HET IS DE OPDRACHT VOOR ONS ALLEMAAL OM DICHT BIJ ELKAAR TE BLIJVEN
“Er ligt een zware periode achter ons waarin de overheid teveel heeft laten bepalen door mensbeelden die niet bleken te kloppen. Denk aan de toeslagenaffaire of het geïnstitutionaliseerde racisme. De eerste taak van de overheid is nu dat ze de mens weer ziet of de mens méér ziet. Daar is samenwerking voor nodig, we zijn partners in een groter geheel. Samen moeten we de toekomst vormgeven. Het stadsbestuur moet naar de vraagstukken in haar samenhang kijken. De samenhang tussen passende en betaalbare huisvesting, inkomen, arbeid, gezondheid, onderwijs en achterstanden. Het helpt om écht te kijken hoe het mensen vergaat, wat er in de omgeving nodig is om gelukkig te kunnen leven. De maatschappij is veel individualistischer geworden, we zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt dus we moeten zoeken naar een nieuwe verbindende factor. En die vind je niet in de huidige versplintering. Hierdoor voelen mensen zich niet gehoord, immers, door die versplintering verdwijnen draagkracht en besluitvaardigheid. Het is de opdracht voor ons allemaal om dicht bij elkaar te blijven en om wat meer voor elkaar over te hebben. Ieder mens moet het gevoel hebben dat hij of zij ertoe doet, en dat je kunt inzetten op het ontwikkelen van je eigen talenten. Als je probeert te excelleren in waar je gelukkig van wordt, dan denk ik dat je altijd kansen hebt. Die zoektocht moeten we met elkaar ondernemen.”

ZOEKEN NAAR HET EVENWICHT IN LEVENSSTIJLEN
“Maastricht behoort tot de acht culturele brandpunten van Nederland. We hebben veel in huis als het gaat om opleidingen en instellingen die daarop aansluiten. Ik ben trots op onze amateurverenigingen die binnenkort een Middenzaal in het Theater krijgen. Nogmaals, daar ligt de verbinding in de samenleving. Op de tweede plaats vind ik dat de stad goed bezig is op gebied van natuurontwikkeling. De Hoge en Lage Fronten zijn daarvan een mooi voorbeeld. Ook de natuur is een verbindende factor. Verder de internationalisering van onze stad. Het is fantastisch dat onze rijke geschiedenis, onze ligging en alle faciliteiten zo’n aantrekkingskracht hebben. We moeten zoeken naar het evenwicht in levensstijlen, om samen die prachtige stad te kunnen vormen. Verder vind ik onze historische binnenstad fantastisch én de Vrijthofconcerten van André Rieu. En er is nog veel meer! Er zijn niet veel steden die zoveel hebben.”

Frans Bastiaens wil het perspectief van de mens blijven zien door zich voortdurend af te vragen wat de mens echt nodig heeft. “Ik probeer die verbindende rol te nemen door bruggen te slaan. Redelijkheid is een belangrijk uitgangspunt. Gemeentelijk beleid moet als redelijk worden ervaren. En de mogelijkheid om kenbaar te maken als dat niet zo is. Dan moet de bereidheid bestaan om dat beleid nog eens tegen het licht te houden.”

TEKST Vivianne Rijnders FOTO’S Richard Stark en Peter van Hooren