PARTIJ VEILIG MAASTRICHT

Het jaar 2020 was voor velen een rollercoaster, zowel privé als zakelijk. Wat brengt het nieuwe jaar? We praten erover met fractieleider TINY MEESE en raadslid JO SMEETS

“We willen het jaar 2020 het liefst zo snel mogelijk achter ons laten,” zegt Tiny Meese. “COVID-19 heeft veel aangericht. We zijn niet alleen familie en vrienden verloren maar ook ons burgerraadslid Theo Ramakers. De impact was enorm. Daarnaast is er natuurlijk de problematiek van alle ondernemers en hun gezinnen die zo hard geraakt zijn. Het water staat veel mensen aan de lippen. Partij Veilig Maastricht wil zo snel mogelijk terug naar het oude. Een terrasje pikken, naar de cinema, verenigingen die weer kunnen repeteren, kortom genieten van onze stad, zonder anderhalve meterregel en zonder mondkapjes. 

“Nu komen de moeilijke stappen, ook politiek gezien,” vult Jo Smeets aan. “Als partij maar ook als Raad zullen we laten zien dat we strijdbaar zijn, dat we ons sterk maken voor mensen die ziek zijn geweest, voor mensen die werkloos zijn geworden, voor verenigingen, horeca, cultuur, voor onze hele stad.” 

DE MEEST KWETSBARE GROEP IS HET HARDSTE GERAAKT 

Twee belangrijke speerpunten van Partij Veilig Maastricht zijn Veiligheid en Armoede. “Dat zijn net de aspecten die extra geraakt zijn door de coronacrisis,” legt Tiny uit. “Van de hele bezuinigingsslag die we al hadden, zijn veel mensen in het sociale domein de dupe geworden, juist de meest kwetsbare groep. Corona doet daar nog een schepje bovenop dus daar zetten wij de schouders onder. Maar er heerst ook politieke onrust, iets waar we ook aan moeten werken.” 

“Elke partij wil het beste voor Maastricht, maar we maken allemaal onze eigen keuzes. Nu komen we in tijden waarin je als partij heel duidelijk moet zijn,” benadrukt Jo. “Neem bijvoorbeeld Limmel. Wil je daar zonnepanelen, een park&ride of toch het sociale in de wijk terug brengen? Daar moet je als partij helder in zijn. Net als over de veiligheid. Er heerst onrust, mensen zijn angstiger geworden en niet iedereen neemt het virus serieus. Partij Veilig Maastricht laat duidelijk zien wat haar weg is; wat we zeggen is wat we bedoelen en wat we doen. In artikel 47-vragen en moties van andere politieke partijen zien we nu terug wat wij al maanden geleden hebben gezegd.” 

HET WINKELPUBLIEK KOMT NIET ALLEEN EURO’S BRENGEN, MAAR OOK HET VIRUS 

“De kloof tussen burger en politiek is door COVID-19 groter geworden,” geeft Tiny aan. “Het toestaan van de demonstratie van Kick out Zwarte Piet bijvoorbeeld; hoe kun je zo’n keuze maken tijdens een pandemie? Volgens de grondwet is het houden van demonstraties toegestaan maar deze demonstratie die zoveel verdeeldheid in de samenleving heeft veroorzaakt, had verboden moeten worden. Door zoiets toe te staan bereik je alleen maar dat alles nog langer dicht blijft en o.a. de

horeca steeds dieper in de problemen komt. Ook de openstelling van de winkels op Tweede Kerstdag vergroot de kloof. Er zijn zoveel mensen tegen en de omzetderving die winkeliers hebben geleden ga je echt niet goed maken met die paar uurtjes extra. Het winkelpubliek komt niet alleen euro’s brengen, maar ook het virus. Hierdoor houdt de pandemie aan en daarmee de maatregelen. Ook duw je oudere mensen, die het al zo zwaar hebben, nog meer in een sociaal isolement want hun kinderen en kleinkinderen moeten die dag werken. Ik maak me daar heel kwaad over.” 

LOKAAL EN DIRECT 

Partij Veilig Maastricht wil geen volle winkelstraten maar stimuleert om bij de kleine lokale ondernemer te kopen. “En alsjeblieft mensen,” verzoekt Tiny met klem, “let allemaal goed op, houd je aan de regels zodat we snel uit dit diepe dal zijn, alleen samen kunnen we dat doen! En wat ik hier ook heel graag wil zeggen,” vervolgt ze, “is dat Partij Veilig Maastricht de mensen die iemand verloren hebben en de mensen die vechten voor hun leven, een hart onder de riem steekt.” 

“We hebben veel bereikt in het afgelopen jaar, zegt Jo. “Het eren van overleden Maastrichtenaren is erdoor gekomen, zo krijgt Blauw Dorp eindelijk zijn Benny Neymanstraat.