Partij Veilig Maastricht, in gesprek met Tiny Meese en Bert Garnier

Partij Veilig Maastricht, in gesprek met Tiny Meese en Bert Garnier.

De locatie om dit interview te houden is heel bewust gekozen door Bert Garnier: op de Markt, met uitzicht op Minckeleers met zijn weer brandende vlam. Fractievoorzitter Tiny Meese en raadslid Bert Garnier schuiven bij ons aan, met in acht neming van de anderhalve metermaatregel, dat natuurlijk wel nog. 

Bovenaan het partijprogramma van de Partij Veilig Maastricht staan drie speerpunten: Veilig, Sociaal en Chauvinistisch. Deze zijn kenmerkend voor de partij. Wat heeft PVM in deze Coronatijd specifiek gedaan aan deze punten? Bert legt uit: “Eerlijk gezegd heeft de Coronatijd niet veel veranderd aan onze manier van werken. We bellen met mensen zoeken hen op. We zijn er voor ze en helpen ze. Dat doen we altijd, en nu met een behoorlijk tandje extra.” Tiny vult aan: “We zijn blij dat onze samenleving inmiddels weer een stapje vooruit heeft kunnen maken. Wij hebben uitgebreid stil gestaan bij de nabestaanden van de Corona-slachtoffers, bij het zorgpersoneel en bij de gedupeerde burgers en de lokale ondernemers. Wat wij concreet hebben gedaan is de straat op gaan en naar de mensen toe stappen, waarbij we de regels niet uit het oog hebben verloren. Wij zijn gaan polsen wat er speelde en hebben gelijk actie ondernomen of de mensen doorverwezen naar de juiste instantie.” 

EENZAAMHEID 

“Ik heb de schrijnende verhalen van dichtbij meegemaakt als wijkverpleegkundige,” vertelt Bert. “De eenzaamheid is vreselijk, als je dan een beetje aandacht kunt geven is dat mooi. Hoe ik dat doe? Ik krijg signalen, ik bel met andere raadsleden van onze partij en die nemen contact op met de betreffende mensen. Een luisterend oor doet al heel veel.” 

Tiny ziet en hoort weer andere zaken: “Ik zit niet in de zorg maar ik maak me zorgen. Mensen hebben het over de eenzamen in de zorgcentra, maar daar komen wel nog mensen en daar werken mensen. In de wijk waar ik mijn zaak heb, wonen ook heel veel eenzamen. In samenwerking met de Maastrichtse DD Stadsschutterij hebben we daar samen boeketten tulpen rond gaan brengen. Bij sommige mensen liepen de tranen over de wangen, zo blij waren ze met wat menselijk contact en aandacht.” Ook in de winkel van Tiny komen de mensen met hun verhalen. “Het is heel laagdrempelig natuurlijk, in de wijk kent iedereen me, ik sta tussen de mensen. Dat geeft onze partij weer: wij zijn een volkspartij.” 

DE KLEINE LOKALE ONDERNEMER EN DE ANDERHALVE METER 

De kleine lokale ondernemer heeft het zwaar in deze tijd. Welke hulp aan deze groep heeft PVM kunnen bieden? Dit heeft Tiny, zelf ondernemer, in grote mate opgepakt: “Veel ondernemers wonen in België maar werken hier, voor deze groep was aanvankelijk niets geregeld. Ik heb me verdiept in de buitenlandse regels en kon daardoor veel ondernemers doorverwijzen naar de juiste hulpverleners. De kleine ondernemers hebben al zo lang geen inkomsten meer maar alle lasten lopen door. Velen zijn bijna door hun reserves heen. Alles wat opzij is gezet voor hun pensioen dreigt opgesoupeerd te worden. Als er een tweede Coronapiek zou komen, overleven ze dat niet,” aldus Tiny. Zij vindt daarom dat de anderhalve metermaatregel afgeschaft moet worden. Bert kijkt meer door de ogen van de zorgsector: “Ik onderstreep het verhaal van Tiny helemaal, met betrekking tot de ondernemers en de economische factoren in onze stad. Maar het RIVM geeft niet voor niets de bekende richtlijnen, en moeten we ons juist wél aan die anderhalve metermaatregel houden om een tweede piek te voorkomen! Het blijft moeilijk een juiste balans te vinden in de discussie betreffende de anderhalve meter maatregel.” Bert en Tiny zitten op één lijn wat betreft de cultuur van Maastricht: “De cultuurvisie van Maastricht stond juist mooi op de rails maar gaat ter ziele door anderhalve meter-restrictie. Er wordt gemeten met twee maten, denk aan de demonstraties in Amsterdam. Zoveel mensen dichtbij elkaar terwijl het Theater, de Muziekgieterij en noem maar op, allemaal nog op slot zijn!” 

VAAN EN VEUR MESTREECH, MÈT TWIE PU IN DE MODDER. 

Hoe onderscheiden jullie je van andere lokale partijen? “Mijn beweegredenen waarom ik de politiek in ben gegaan, was om de onvrede over de zittende partijen,” legt Tiny uit. “Ik wilde het zelf gaan doen. Ik heb er niets aan om stukken te lezen op het stadhuis en oeverloos te vergaderen. Dat is onze partij: wij willen onder de mensen zijn, luisteren en kijken wat er gebeurt en daarop anticiperen.” Aldus een enthousiaste Tiny Meese. 

“Tiny heeft mij over de streep getrokken,” zegt Bert. “Deze partij trekt me aan omdat ze dichtbij de burger staat. Wij weten waar de mensen tegen aan lopen en dat verkondigen wij als fractie in de gemeenteraad. Wij zien ons zelf als het verlengstuk van het volk. PVM stuurt aan om mensen de juiste weg te wijzen, de juiste ingangen. Onze één op één aanpak werkt beter dan bureaucratische rompslomp.” “Niet iedereen heeft de financiële middelen om betaalde adviezen in te winnen,” is de aanvulling van Tiny. Ik wil er juist zijn voor de mensen die dat niet kunnen. Veer zien vaan én veur Mestreech, mèt twie pu in de modder!” lacht ze.