PARTIJ VEILIG MAASTRICHT.

Op de drempel van het nieuwe jaar praten we met TINY MEESE, fractieleider van PARTIJ VEILIG MAASTRICHT. Deze partij zit voor het eerst in haar bestaan in de coalitie. “Dat voelt nog wat vreemd,” zegt Tiny, “maar we hebben goed onderhandeld en er ligt nu een coalitieakkoord waarin heel veel punten van ons zijn opgenomen.”

“We zijn trots dat we nu onze eigen PVM-stempel kunnen drukken op het beleid van de komende jaren. Als oppositiepartij zijn we altijd de luis in de pels geweest en dat zijn we nu ook in de coalitie. We zullen ons goed laten horen en zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid. Wij blijven die partij die strijdt voor de belangen van de burger. We zitten er immers voor Maastricht en omdat we vinden dat onze stad een bestuur verdient waarbij de burger voorop staat. Waar we ook blij mee zijn is dat PVM een wethouder heeft geleverd, Alex Meij. Hij gaat de komende vier jaar namens ons aan de slag om Maastricht nog mooier, beter en veiliger te maken.”

Waar PVM ook vinger aan de pols zal houden, is bij het kiezen van het nieuwe burgemeester. “Wij dragen er mede zorg voor dat onze nieuwe burgervader of -moeder iemand wordt die naast deskundig ook sterk betrokken is bij de
stad, er is voor álle inwoners en zichtbaar is in álle wijken.”

WE WILLEN DE MENSEN ZOVEEL MOGELIJK OVERAL BIJ BETREKKEN
“De Maastrichtenaren zullen ons in 2023 veel meer zien,” legt Tiny uit. “We gaan echt de wijken in maar dat geldt voor het hele college: we gaan allemaal naar de mensen toe. We streven naar burgerparticipatie en willen de mensen
zoveel mogelijk overal bij betrekken. Dankzij PVM zijn er nu ook weer wijkwethouders, zodat de lijntjes tussen burgers en gemeente zo kort mogelijk zijn.

Verder blijven wij ons sterk maken voor het behoud van de Maastrichtse tradities en cultuur. Het afvalbeleid komt opnieuw op de agenda en ook veiligheid in de breedste zin van het woord heeft onze volle aandacht.

Een groep die we zeker niet vergeten zijn onze ondernemers. Eerst was er corona en nu de energiecrisis. We bieden een luisterend oor en geven waar mogelijk concrete hulp.

Ook kijken we naar het woningentekort. Natuurlijk moeten we oorlogsvluchtelingen helpen, maar PVM vindt het steeds meer schuren dat statushouders sneller een woning krijgen ten opzichte van onze eigen inwoners die al jaren
op een woning wachten.

Ik kom bij Maastrichtenaren thuis die huilen omdat ze niet meer rondkomen, nergens subsidies meer voor krijgen. Er moet veel zorgvuldiger gekeken worden naar wie wat echt nodig heeft om maatwerk te leveren.”

Graag wil Partij Veilig Maastricht de inwoners oproepen om zich te laten horen: “Draag onderwerpen of problemen aan, kom eens een raadsvergadering bijwonen, deze zijn immers openbaar. Wij doen onze uiterste best, maar alleen lukt het niet. Samen kunnen we gemakkelijker onze collega’s overtuigen om voor een voorstel te stemmen, zodat we sneller zaken zichtbaar kunnen regelen. Samen zijn we sterk! En ook al zitten we in de coalitie, we blijven dichtbij de mensen en zetten ons maximaal in voor de stad en haar inwoners. Dat is een belofte die ik namens de hele fractie van Partij Veilig Maastricht doe!” Aldus fractieleider Tiny Meese.

TEKST Vivianne Rijnders FOTO’S Peter van Hooren