Out of the Box

Mr. James Leliveld (Leliveld Advocaten) ontmoet, mede vanwege zijn werk als advocaat, vaak inspirerende mensen met een bijzonder verhaal. Markante persoonlijkheden of ondernemers die, vrijwillig en soms gedwongen, out of the box leven of denken. Leliveld is advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en heeft dus regelmatig te maken met bedrijfsovernames, startups, aandeelhouderskwesties en herstructureringen. In deze serie elke maand een ontmoeting met iemand uit zijn netwerk. Deze maand: Carla Leliveld en Erik Stroink van Business Link Builders

Het vergt moed om in deze tijd een nieuwe onderneming te starten. Zeker als het gaat om een netwerkorganisatie. Toch waagden Carla Leliveld en Erik Stroink de stap. Zij zijn ervan overtuigd dat Business Link Builders levensvatbaar is. Meer nog: een waardevolle toevoeging in de markt van zakelijke dienstverlening. 

De afgelopen coronamaanden waren voor business developer Erik Stroink en marketingdeskundige Carla Leliveld aanleiding om zich te bezinnen op de toekomst. “We constateerden dat ons netwerk goed op elkaar aansloot en besloten onze netwerkskills samen te voegen tot een nieuw concept”, vertelt Erik. “Voorop staat daarbij het uitwisselen van kennis, het inspireren van elkaar en anderen en het zoeken naar zakelijke kansen om ondernemers verder te helpen.” 

Zo ontstond Business Link Builders (BLB), dat onderdak vond in een stijlvol historisch pand in de binnenstad van Maastricht. De leden van BLB kunnen hier gebruikmaken van volledig nieuw ingerichte flexwerkplekken met alle noodzakelijke voorzieningen. Als extraatje zijn ze omringd door kunst, want Erik en Carla hebben er ook hun galerie Artichoque Art gehuisvest. Met een breed scala aan kunstwerken van jonge kunstenaars en meer gevestigde namen, van grafiek en schilderijen tot foto’s, sculpturen en objecten. Carla: “We begonnen als online galerie, maar we merkten dat mensen graag de werken in het echt willen zien. Bezoekers die voor de kunst komen, vertellen we nu ook over BLB en de expertise van onze members kunnen we weer gebruiken voor de galerie. Zo is een bijzondere kruisbestuiving ontstaan.” 

Sinds de start van Business Link Builders is het aantal members gestaag gegroeid. “Ons doel is om allerlei (zakelijke) dienstverleners samen te brengen, om van daaruit het MKB zo breed mogelijk te bedienen”, legt Erik de strategie uit. “We proberen in te spelen op de behoeftes die er zijn bij het MKB. Zo heeft elke ondernemer wel een accountant, een verzekeringsadviseur of een websitebouwer nodig.” “Nieuwe leden screenen we op kwaliteit”, vult Carla aan. “We kiezen alleen ondernemingen waar we zelf achter staan en per branche garanderen we onze leden exclusiviteit. Op die manier ontstaat er voor beide partijen een win-win situatie: ondernemers krijgen gerichte ondersteuning, voor de members van Business Link Builders ontstaan er nieuwe zakelijke kansen.” 

Inmiddels zijn al twintig bedrijven aangesloten bij BLB, waaronder vertaalbureau Taalbureau Maastricht en Privacy8, dat zich bezighoudt met privacybescherming en onder meer een ethical hacker in de gelederen heeft. Ook hebben de onderlinge contacten al tot verrassende inzichten geleid. Erik geeft een voorbeeld: “De eigenaar van cateringbedrijf Jesse Fresh kreeg van een medewerker van het vertaalbureau tips voor het aanpassen van zijn websiteteksten, waardoor het aanbod van de cateraar beter naar voren kwam. Het onderwerp kwam eigenlijk toevallig ter sprake, maar zo zie je hoe de leden elkaar kunnen versterken.” 

Belangrijk voor het welslagen van het concept zijn de korte lijnen, menen Erik en Carla. “We zetten onze expertise en netwerk in om snel behoeftes en kansen in de markt te signaleren en door te geven aan onze leden. Onze kracht is dat we elkaar introduceren bij potentiële zakenpartners. Directe aanbevelingen werken immers nog steeds het beste.” 

De BLB-oprichters hopen dat het over een tijdje gezellig druk is in het pand. “Nu is het een lastige tijd, omdat er geen bijeenkomsten gehouden mogen worden. Maar we gaan ervan uit dat hier straks meer mensen zitten, die elkaar inspireren en hun bedrijven verder helpen. Nog verder vooruit kijkend, hopen we dat dit concept ook in bijvoorbeeld Eindhoven of Amsterdam navolging vindt. Maar eerst gaan we zorgen dat BLB in Maastricht een begrip wordt.” 

www.businesslinkbuilders.nl