Out of the Box

Mr. James Leliveld (Leliveld Advocaten) ontmoet, mede vanwege zijn werk als advocaat, vaak inspirerende mensen met een bijzonder verhaal. Markante persoonlijkheden of ondernemers die, vrijwillig en soms gedwongen, out of the box leven of denken. Leliveld is advocaat op het gebied van het ondernemingsrecht en heeft dus regelmatig te maken met bedrijfsovernames, startups, aandeelhouderskwesties en herstructureringen. In deze serie elke maand een ontmoeting met iemand uit zijn netwerk. Deze maand: Roger Meesters en André Klok van BizBuzzerz

BizBuzzerz is een platform van specialisten met een gezamenlijke missie. André Klok en Roger Meesters van ABC Global bv, vormen het eerste aanspreekpunt. Als ervaren ondernemers en experts op ieders vakgebied hebben zij hun krachten gebundeld en verlenen diensten aan ondernemers die willen uitbreiden, herstructureren, interim-management nodig hebben en meer. Zij kunnen bij BizBuzzers terecht voor advies en ondersteuning. De focus ligt vooral op financieel, juridisch, commercieel en operationeel gebied. 

“Ons motto is: wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen,” zegt André. “We delen ons netwerk middels ons handelskantoor ABC Global, en binnen BizzBuzzerz delen we onze kennis.” “We zijn beiden van origine ondernemer en kennen dus het klappen van de zweep. Wij houden van een praktische benadering, spreken de taal van de ondernemer. Daarin zit ons onderscheidend vermogen; we kunnen de gedachten van de ondernemer volgen,” vult Roger aan. “Daarbij willen wij heel graag mensen helpen op basis van eerlijkheid en vertrouwen. Wij zijn transparant en open en hopen dat de mensen die ons om advies vragen, dat ook durven te zijn. En daar gaan we heel respectvol mee om, houden de privacy van de betrokkenen hoog.” André: “Wij zijn zelf nog steeds ondernemer en wij doen dit om andere ondernemers concreet te helpen vanuit de invalshoek van een ondernemer.” 

“Het gaat ons niet om ‘uurtje factuurtje’,” vertelt Roger. “Als je de problematiek begrijpt, kun je ook eerlijk zeggen of je wel of niet kunt helpen. De taal van ‘de straat’ (lees praktijk), leert waar het écht om gaat. Wij hebben vanuit de praktijk ervaren en geleerd hoe het écht in elkaar zit. Deskundigen hanteren doorgaans ingestudeerde trucjes met een aangeleerde theoretische benadering. Echter de praktijk van alledag confronteert je enerzijds met de échte problematieken en brengt anderzijds ook praktische oplossingen. Deze liggen meestal heel dichtbij. Mensen voelen zich op hun gemak bij ons omdat we uit dezelfde wereld komen, we spreken hun taal, er is geen barrière.” “Een concreet voorbeeld van wat wij doen, is substantieel ondersteunen als je internationaal wil groeien,” zegt André. “Er zijn interessante maar helaas bij velen onbekende subsidiemogelijkheden van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Eén daarvan is bijvoorbeeld de SIB-regeling, Starters International Business. Wij zijn erkend door RVO dus als mensen internationaal willen gaan, kunnen ze een voucher aanvragen. Wij kijken specifiek naar de mogelijkheid om internationaal te opereren en geven vervolgens advies. Mensen kunnen ons vinden via de website. We profileren ons middels netwerkbijeenkomsten, maar hebben ook ons eigen netwerk. Onze andere tak van sport, ABC Global bv, opereert internationaal. Onze contacten met Azië vinden vroeg in de ochtend plaats, met Amerika later op de dag. Daardoor hebben wij voldoende tijd om bezig te zijn met Bizbuzzerz.” 

“Door onze open aanpak gaan deuren makkelijk open. We werken vanuit persoonlijke beleving,” geeft Roger aan. “Dé basis is vertrouwen, voor André en mij was en is dat nog altijd het vertrekpunt, iedere dag opnieuw. Vertrouwen is noodzakelijk om samen resultaat te boeken. Alleen dan kun je andere ondernemers gericht van dienst zijn.” 

Dat is volgens beide heren hun grootste kracht: “We kunnen makkelijk delen en verbinden. Wij leggen dingen meteen op tafel, zijn open en direct, met vertrouwen als fundament. Waarden, normen en respect, oude uitgangspunten die in deze tijd van crisis belangrijker zijn dan ooit,” aldus Roger Meesters en André Klok van BizBuzzerz.