Onze stad op weg naar 2040…

Onze stad op weg naar 2040…

“Wist je dat Maastricht in een onderzoek van Arcadis op de derde plek staat als gezondste stad van het land?”

Het was eigenlijk bedoeld als een brainstorm over de herstelperiode na Covid, maar mondde uiteindelijk uit in een interessante notitie die een bijdrage levert aan de uit te werken stadsvisie waarin een duidelijke focus op gezondheid omschreven staat. “Het wordt tijd dat Maastricht laat zien dat het veel meer is dan die Bourgondische stad waar je kunt genieten op het terras of de stad waar het heel fijn studeren is,” aldus ‘nieuwe’ Maastrichtenaren Natalia Westermann en Damiën Nunes. Zij maakten deel uit van de brainstormgroep die eerder dit jaar tijdens een viertal brainstormsessies samen nadachten en spraken over de ontwikkeling van Maastricht. Ze vertellen er graag meer over.

STUDENTEN- EN TOERISTENSTAD
Het voelt inmiddels haast overbodig om te stellen dat Covid een heuse wake-up call was voor iedereen. Ook voor Maastricht als stad heeft het blootgelegd waar de kwetsbare plekken zitten; wat er overblijft op het moment dat heel veel weg- en stilvalt. Natalia: “Als ondernemer met eigen zaak ben ik mij door die periode nog meer bewust geworden hoe zeer we als stad afhankelijk zijn van toerisme. Als dat wegvalt, als de grenzen sluiten, dan is de impact enorm. In mijn ogen is er duidelijk meer nodig dat houvast
biedt en voor een meer solide basis zorgt.” Natalia kwam zo’n vier jaar geleden vanuit Groningen naar Maastricht voor haar master aan de universiteit. Inmiddels runt ze haar eigen vintage zaak in de Heggenstraat. “Als relatief ‘nieuwe’ Maastrichtenaar durf ik wel te stellen dat ik een frisse kijk op de stad heb. Toen ik via via werd benaderd voor deze brainstormsessies, zag ik dit als een mooie kans om met mijn stem een groep te vertegenwoordigen.”

Voorgedragen vanuit de universiteit waar hij werkzaam is als service designer & innovation trainer, nam ook Damiën deel aan de brainstormsessies. “Ik geloof heel erg in co-creatie en ben graag bereid iets bij te dragen vanuit mijn achtergrond. Naast het sterke imago als toeristenstad, wordt Maastricht ook gezien als een studentenstad. Daar scoort de stad heel goed, landelijk gezien. Dat is heel mooi en heeft de stad al veel gebracht. Maar net als toeristen, geldt ook voor studenten: ze komen en gaan. Uiteindelijk wil je ook een stad zijn waar mensen blijven. Waar ze zich willen vestigen. Je wil niet alleen afhankelijk zijn van studenten en toeristen die komen en gaan.”

FOCUS OP GEZONDHEID
Al pratend over de toekomst na Covid werd tijdens de brainstormsessies steeds duidelijker dat er meer nodig is dan alleen een herstelplan voor de korte termijn. Maastricht heeft focus nodig, die stip aan de horizon waar we ons op richten. Of, zo valt te lezen in de onlangs uitgebrachte notitie:

Het is nu tijd om de stad meer inhoud te geven, waarbij we
bouwen aan de identiteit van een internationale universiteitsstad
in een krachtige kennisregio. We beseffen dat we
de hoofdstad zijn van een provincie en dat we daar ook naar
dienen te handelen. Met alle verantwoordelijkheden die
daarbij komen kijken: De ontwikkeling van voldoende banen,
oog voor duurzaamheid, klimaat en innovatie, aandacht voor
het individu en verbinding met het umfeld zijn hele belangrijke
aandachtspunten voor de toekomst. We streven ernaar
in balans te zijn, met herkenbaarheid en eigenheid als basis
voor een sterke reputatie.

Damiën over die focus: “Gelet op dat wat er al is en waar de afgelopen jaren ook al veel in is geïnvesteerd, is de keuze voor gezondheid en kennis dan eigenlijk een heel logische. Met grote spelers als de universiteit, MUMC, Brightlands Health en Smart service campus in de regio gebeurt er op dit moment echt al heel veel op dat gebied. Misschien is dat nu nog te gefragmenteerd. Daarom moeten we zorgen dat we daar één boodschap van kunnen maken die we samen uitdragen. Dat zorgt voor meer verbinding, zodat we elkaar beter weten te vinden en elkaar kunnen versterken. Uiteindelijk draagt het ook bij aan het beeld naar de buitenwereld. Door de universiteit heeft Maastricht de laatste decennia een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Er gebeurt zoveel achter de deuren van universiteit op gebied van onderzoek en innovatie. Die kennis wil je in de stad houden, je wil niet dat die samen met afgestudeerde studenten en onderzoekers weer verdwijnt uit de stad, toch?”

DE GEZONDSTE STAD
“Wist je dat Maastricht in een onderzoek van Arcadis op de derde plek staat als gezondste stad van het land?” vervolgt Damiën. “Volgens mij is dat niet een beeld dat echt leeft onder veel Maastrichtenaren. Maar het is een heel mooi vertrekpunt om die focus op gezondheid verder uit te rollen.” En dan gezondheid in brede zin. Zo vullen Natalia en Damiën snel aan. Natalia: “We hebben het niet alleen over lichamelijke gezondheid. Een gezonde stad is ook een financieel gezonde stad en een stad die gezond is op het gebied van welzijn en op sociaal maatschappelijk vlak. Dat betekent dus ook dat iedereen er op zijn of haar manier een bijdrage aan kan leveren en invulling aan kan geven. Als ondernemer, inwoner en student. Als onderwijsinstelling en vanuit het bedrijfsleven. Om dat te bereiken is een duidelijke visie heel belangrijk. En dat gaat verder dan een paar jaar, maar vraagt echt om ver vooruit te kijken. Vandaar een doorkijk naar 2040. In onze ogen ligt daar echt een kans, maar dan moeten we die wel grijpen en er met zijn allen voor gaan.”

LANDEN EN LEVEN
De notitie vanuit de brainstormgroep werd onlangs gepresenteerd. En nu? Natalia: “Het is zaak om het nu zoveel mogelijk te verspreiden en daarnaast ook aansluiting zoeken bij de stadsvisie zoals die nu door de gemeente wordt ontwikkeld. Damiën: “Hoe mooi is het als dit de komende tijd landt en ook daadwerkelijk gaat leven onder alle Maastrichtenaren?!”