NOTO

NOTARISKANTOOR HUENGES WAJER & JOOSTEN WORDT NOTO.

De notariële wereld transformeert: maatschappelijke veranderingen zorgen voor andere behoeften, nieuwe generaties worden aangesproken. Bij notariskantoor Huenges Wajer & Joosten wordt die transitie heel concreet: een nieuwe generatie notarissen neemt het over. Daarbij hoort een complete rebranding en een nieuwe naam: NOTO. “We slaan de brug tussen generaties,” aldus THOMAS DE KLEIN, samen met PHILP VAN OSS eigenaar van NOTO.

IK NOTEER
Van de naamgevers van het Maastrichtse kantoor – Toine Huenges Wajer en Hans Joosten – is er al één gedefungeerd (een notaris treedt niet af, maar defungeert), de tweede (Joosten) doet dat binnenkort. In plaats van de namen van de nieuwe eigenaren is gekozen voor een meer generieke, vernieuwende naam – Noto. “Een fictieve naam, die ‘ik noteer’ betekent,” legt de Klein uit.

Maar een catchy naam en een fris kleurtje op de muur alléén brengen nog geen vernieuwing. “We werken aan onze toekomstbestendigheid van ons kantoor en dat gaat natuurlijk veel verder. Hoe wij en de buitenwereld kijken naar ons vak. Het klassieke beeld dat nog steeds kleeft aan het notarisambt – deftig, duur, een ‘noodzakelijk kwaad’ – willen we graag afschudden.” Nogal een hels karwei, lacht hij hartelijk. “Maar we zijn nog altijd een belangrijke schakel in het rechtsverkeer. De notaris waarborgt de rechtszekerheid. De waarde van de notariële akte is onverminderd groot.”

En met zo’n notariële akte krijgen we allemaal wel eens te maken in ons leven: testamenten, echtscheidingsaktes, hypotheekaktes, oprichtingsaktes. Het leven is een mijnenveld en we stappen allemaal wel een keer op eentje. De notaris, door de overheid benoemd als openbaar ambtenaar en de enige bevoegde partij die authentieke aktes mag verlenen, zorgt dan voor rechtszekerheid. Bij het kopen van een huis, bij echtscheiding, nalatenschap of het oprichten van een BV. De waarde van een notariële akte is immers vele malen groter dan die van een onderhandse (niet-notariële) akte.

“Daarom is de rol van de notaris expliciet binnen de wet geregeld. Daarnaast hebben we als notaris de plicht om partijen gedegen voor te lichten. Dat vergt specialistische kennis en een onafhankelijke, onpartijdige rol. Ook zijn er wettelijke verplichtingen rond het bewaren, opstellen en registreren van akten. We zijn de poortwachters voor de overheid, bijvoorbeeld in de strijd tegen witwassen, fraude en malafide vastgoedtransacties. In het rechtsverkeer vormen wij een veilige schakel tussen partijen.”

Het vak blijft boeien, vindt de Klein. “Omdat het gaat over mensenlevens. Het werken met mensen blijft interessant en uitdagend. Het is beslist niet even een druk op de knop. Iedere persoon, elke situatie is verschillend. Als notaris lever je
steeds opnieuw maatwerk. Bij Noto gaan we voor de langetermijnrelatie; we werken met families, ondernemers, volgende generaties, samengestelde gezinnen. Dat is steeds weer een fascinerend proces. Onze filosofie is dat we altijd, bij elk life event, bereikbaar willen zijn voor degene die ons nodig heeft. Als kantoor hebben we geen klantprofielen waarop we willen focussen, zoals ‘de vermogende particulier’ of ‘de ondernemer’. We willen werken met élk soort klant.”

De meest uiteenlopende vraagstukken komen bij Noto op tafel. Rond trouwen, samenleven, scheiden, nalaten, erven, ondernemen, wonen. Juist die diversiteit maakt het vak zo aantrekkelijk, benadrukt hij: “Het ene moment zitten we aan tafel met een alleenstaande die een miljardenerfenis nalaat aan een goed doel, het andere moment met een stel dertigers die hun eerste huis gaan kopen. Het is nooit standaard.”

ALLES GAAT NAAR STIEFMOEDER
“Een vraag die vaak voorbijkomt: wat gebeurt er met mijn vermogen bij mijn overlijden? Steeds vaker bestaat een nalatenschap uit grotere vermogens, waarbij bijvoorbeeld bezittingen in het buitenland een rol spelen. Daarnaast zien we steeds meer samengestelde gezinnen. Dan is een goed testament naar mijn mening helemáál noodzakelijk. Dat geldt zeker ook voor ondernemers: wat gebeurt er met je bedrijf als je als ondernemer geestelijk onbekwaam wordt of overlijdt? We maken regelmatig mee dat kinderen van een plotseling overleden ondernemer diens hele bezit – inclusief het bedrijf waar ook die kinderen werkzaam zijn – zien toekomen aan de nieuwe vrouw van vader. Een goed testament kan een hoop ellende voorkomen en rust brengen. Wij zeggen altijd: een testament maak je voor morgen. Vaak komen daar ook fiscale aspecten bij kijken. Die veelzijdigheid hebben we aan boord.”

Het is een van de meest hardnekkige vooroordelen die kleven aan het notarisvak: een notaris inschakelen is duur. Bij het kopen van een huis selecteren kopers veelal op prijs, omdat de notaris wordt gezien als ‘noodzakelijk kwaad’. Maar, like it or not, samenleven en gemeenschappelijk eigendom van een huis hebben juridische gevolgen en aan die bewustwording moet de notaris bijdragen. Een tragisch voorbeeld in dat kader is het jonge echtpaar dat in 2016 naar de Dominicaanse Republiek op huwelijksreis ging en daar kort na elkaar kwam te overlijden. Vervolgens ontstond een jarenlange rechtszaak tussen de families over de boedelverdeling.

De Klein: “Zoiets kun je voorkomen door meteen bij de aankoop van een huis een testament op te maken. Als ik met jonge mensen aan tafel zit, dan attendeer ik hen op de gevolgen van het samenwonen en de gezamenlijke aanschaf van een eigen woning. Ik stip de mogelijkheid van het maken van een testament aan. Dat kan voor een hoop duidelijkheid zorgen. En wat te denken van een cliënte op leeftijd die door haar kinderen onder druk wordt gezet om haar testament aan te passen? Als notaris moet ik de overtuiging hebben dat haar testament ook echt háár wensen bevat. Het notariskantoor is dan een bastion van veiligheid. Daarom wil ik altijd zien wie ik aan tafel heb, zodat ik aktes passend kan opmaken. Al gebeurt ook in ons vak steeds meer digitaal, dat stuk persoonlijke aandacht blijft heel belangrijk. Zo goedkoop mogelijk aanbieden, is dan ook niet onze keuze. Noto is niet de goedkoopste, ook zeker niet de duurste, maar we gaan nadrukkelijk voor die persoonlijke relatie.”

AMBASSADEURS
Actief begeleiden van cliënten: hen een luisterend oor bieden, ontzorgen, maar ook conflicten voorkomen én zo nodig oplossen. Vanuit een onafhankelijke rol, onpartijdig, met veel kennis van zaken. Noto omarmt families en begrijpt de vaak complexe dynamieken. “We omarmen families en willen ambassadeurs creëren. Tegelijkertijd werken we aan begrip en de toegankelijkheid van ons vak. Dat doen we bijvoorbeeld door kinderen bij het testament van hun ouders te betrekken. Door uit te leggen waarom een testament is opgesteld zoals het is. Die openheid en laagdrempeligheid zijn positieve nieuwe ontwikkelingen binnen ons vakgebied.”

De notaris van nu treedt naar buiten en neemt een actieve rol in het maatschappelijke debat, zodat datgene waar hij als notaris voor staat – het bieden van rechtszekerheid en rechtsbescherming – niet door allerlei nieuwe ontwikkelingen onderuit wordt geschoffeld. Toch komt de rol van de notaris, ondanks oprukkende digitalisering en blockchain, niet te vervallen, meent Thomas de Klein.

“Een voorbeeld is de digitale oprichting van een BV. Je kunt tegenwoordig digitaal een BV oprichten, waarbij de notaris de oprichter van de BV online identificeert en de oprichtingsakte online ondertekend wordt. Al is die akte digitaal, deze wordt nog steeds door een notaris opgesteld. En uiteraard blijft het mogelijk om een BV op het notariskantoor op te richten. Dat maakt de notaris dus niet overbodig.

De toegevoegde waarde blijft. Persoonlijke relaties met cliënten blijven belangrijk. Er zal behoefte blijven aan specifieke wensen in aktes die niet automatisch kunnen worden doorgevoerd. Ook is het voor sommige zaken nu eenmaal verstandig als we iemand recht in de ogen kunnen kijken. We willen toch niet dat iemand onder druk gezet kan worden om bepaalde akten te ondertekenen? Het gaat allemaal om vertrouwen in het systeem.”

Meer info:
info@hwjnotarissen.nl
tel: 043 – 3509950