Niet het dossier, maar de familie als uitgangspunt

Sinds de zomer waait er een frisse wind door het kantoor van HWJ Notarissen. De oude garde maakt langzaam plaats voor jongere nieuwkomers. Een van hen is Philp van Oss. “De oprichters van HWJ Notarissen hebben een perfecte basis gelegd. Met kenmerken als maatwerk, laagdrempeligheid en korte lijnen. Aan ons de taak om dat verder uit te bouwen.”

“Tijdens mijn rechtenstudie in Utrecht heb ik nooit een notariële akte voorbij zien komen. Ik had dan ook niet door dat het vak van notaris zo mooi is”, zegt Philp van Oss (46), sinds augustus toegetreden tot het team van HWJ Notarissen. Inmiddels heeft de geboren Brabander – vader van drie jonge kinderen en in zijn vrije tijd president van de Lions Maastricht – ruime ervaring opgedaan met de verschillende juridische disciplines die tot het werkterrein van de notaris behoren. “Ik hou me vooral bezig met ondernemings- en vennootschapsrecht, zowel nationaal als internationaal. Vroeger had je dan alleen met civiel recht te maken, maar nu hebben we als notaris een belangrijke poortwachtersfunctie. Dat betekent dat we voor elke akte waarbij financiële transacties aan de orde zijn, alle noodzakelijke checks moeten verrichten. We onderzoeken de achtergrond van de cliënt, pluizen registers uit, vragen soms de aangifte inkomstenbelasting op.”

Kwetsbaar

Zo lijkt de notaris soms meer op een opsporingsambtenaar, lacht Philp. “De overheid heeft een aantal taken expliciet bij ons neergelegd. Wij moeten zelf de kapitaalstromen van onze cliënten inzichtelijk maken, waarbij we vaak ons onderbuikgevoel volgen. Als bijvoorbeeld iemand van 18 jaar een BV wil oprichten en daarvoor drie ton cash op de rekening stort, kun je daar je vraagtekens bij zetten.”

Families

Maar Philp realiseert zich ook dat de meeste mensen met de beste bedoelingen naar de notaris komen. “Wij zien bij HWJ vaak families die al generaties lang cliënt zijn. Iemand die als ondernemer is binnengestapt, zit later bijvoorbeeld met zijn kinderen of zijn ouders bij ons aan tafel. Binnen een gezin kunnen allerlei zaken spelen, rondom een erfenis of het eigendom van de woning bijvoorbeeld, terwijl sommige familieleden daar helemaal niet van af weten. Als notaris proberen we dat bespreekbaar te maken. Daarbij nemen we de familie als uitgangspunt, niet het dossier. Onze ‘pastorale’ eigenschappen komen dan goed van pas. Soms voel ik me net dr. Rossi uit de serie Gooische Vrouwen.”

Maatwerk en laagdrempeligheid blijven ook in de toekomst de kernwaarden van HWJ Notarissen. “Daarnaast willen we korte lijnen houden tussen onze medewerkers en de cliënt. Wie eenmaal aanspreekpunt is, blijft dat ook. Zo kan er een band ontstaan. En juist dat maakt ons werk zo leuk.”