Nico Nelissen

Eén keer in de twee weken is het programma ‘NIEUW LEVEN VOOR MONUMENTEN IN MAASTRICHT’ bij RTV Maastricht te zien. Het is de derde serie die de omroep maakt in samenwerking met ARCHITECTUURCENTRUM TOPOS. En ook in dit deel laat Nico Nelissen, inmiddels voormalig voorzitter van Topos, zijn licht over de diverse projecten schijnen.

En zoals dat nou eenmaal gaat met mensen die regelmatig op televisie komen; die worden herkend. “Ik ken u van de tv. U bent te herkennen aan dat gele jasje”, hoort Nico regelmatig. Nico heeft het architectuurcentrum een gezicht gegeven met de diverse series die Topos maakte samen met RTV Maastricht.

VERBETERPLEKKEN
Het begon enkele jaren geleden. RTV Maastricht benaderde Nico of het mogelijk was om naar aanleiding van het Topos-boek ‘Maastricht: Op weg naar een nog mooiere stad’ een serie te maken over diverse verbeterplekken in de stad. “Daarin konden de burgers ongehinderd vertellen wat ze vonden dat er met een bepaalde plek of een verloederd gebouw in de stad moest gebeuren. Soms klein leed, soms grote vraagstukken.” En soms ook met succes! “Ik herinner me een pand in abominabele toestand in de Capucijnenstraat. Dat is uiteindelijk opgeknapt. Ik wil niet zeggen naar aanleiding van onze aflevering. Maar door ergens aandacht aan te schenken op televisie, komen sommige processen wel in een versnelling terecht”, vertelt Nico.

VERANDERENDE GEZICHT
De tweede serie was getiteld ‘Het veranderende gezicht van Maastricht’. Dit naar aanleiding van de Topos-publicatie ‘Architectuurgids Maastricht NEXT’. In die architectuurgids is een overzicht te vinden van wat er in de stad in de voorbije 25 jaar is gebeurd op het gebied van architectuur, stedenbouw en interieur. “Er zijn nogal wat nieuw- en verbouwactiviteiten geweest in die periode. Denk aan Céramique-terrein, het Sphinxkwartier, de Groene Loper, de Tapijnkazerne.” Voor de RTV Maastricht-serie werd een selectie gemaakt uit de vele projecten die beschreven staan in de architectuurgids. Naast commentaar van Nico vertelde ook de verantwoordelijke architect over wat zijn of haar afwegingen bij het project waren. “Iedereen die je daarvoor benadert, is meteen nthousiast. Nooit heeft iemand hiervoor geweigerd.” Omdat er zoveel verhalen te vertellen waren, werd in overleg met de RTV Maastricht al snel ervoor gekozen de tweede serie uit te breiden van twintig naar dertig afleveringen.

ERFGOED
In de nu lopende serie ‘Nieuw Leven voor Monumenten in Maastricht’ worden herbestemmingen van rijks- en gemeentelijke monumenten onder de loep genomen, zoals kerken, kloosters, kapellen, industriële gebouwen, kastelen, buitenplaatsen en bijvoorbeeld herenhuizen. Dit keer niet gebaseerd op een boek, maar op een idee van Nico zelf. “In deze serie laten we niet alleen de initiatiefnemer en de architect aan het woord, maar ook de gebruiker van de nieuwe bestemming.” Volgens Nico wordt met dit programma, maar ook met de voorgaande series een tijdsdocument samengesteld. “Naar deze series kun je over 25 jaar terugkijken en dan word je meteen duidelijk hoe toen over zaken gedacht werd, en wat de overwegingen van de architecten en initiatiefnemers waren.”

TOEKOMST
Hoewel Topos sinds kort een nieuw bestuur heeft en Nico daar dus geen deel meer van vormt, wil dat niet zeggen dat dit per se de laatste serie is die hij maakt met RTV Maastricht. “Ik sluit niks uit. Ik geloof in serendipity, een Engels woord voor een onverwachte maar fortuinlijke ontdekking. Wellicht dat ik weer met een bijzonder idee kom in de toekomst. Wie weet…” Vooralsnog kan van Nico en zijn verhalen nog gewoon genoten worden op RTV Maastricht. In Magazine Maastricht is in de oneven weken een aflevering te zien van de derde serie. Te zien op maandag en dinsdag bij RTV Maastricht na het Nieuws.

TEKST Stephan van Appeven
FOTO Ronald van den Hoven