Manon Fokke en Maren Slangen PvdA Maastricht

MANON FOKKE EN MAREN SLANGEN PVDA MAASTRICHT.

Ik sta bovenop de kiosk met Manon Fokke, fractievoorzitter van PvdA Maastricht, en raadslid Maren Slangen. Vanaf deze plek is duidelijk te zien wat de Coronacrisis heeft aangericht. Op een dag als vandaag zou Maastricht moeten sprankelen en bruisen. Zouden er obers met volle dienbladen tussen goed bezette tafeltjes door moeten laveren om de dorst van het overvloedig winkelend publiek te lessen. Maar de horeca en andere ondernemers zijn zwaar gedupeerd door alle Covid-19 maatregelen. Hoe nu verder? “Den Haag is hard aan het werk met financiële ondersteuning voor ondernemers en zzp’ers die door de Coronacrisis in financiële problemen zitten,” vertelt Manon Fokke. “De gemeente Maastricht vertaalt dat Haagse beleid en is verder aan zet in onze stad. Er zal meer moeten gebeuren dan de huren uitstellen. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je dit jaar de precariobelasting wel moet heffen.” Fokke is van mening dat de stad de beurs moet trekken, anders zullen de gevolgen nog jaren voelbaar zijn. “We moeten echt heel gericht kijken hoe we financieel de stad iets extra’s kunnen geven zodat deze in beweging kan blijven.” 

LUISTER NAAR DE VERHALEN 

De nadruk lijkt te liggen op de zwaarst getroffen Maastrichtse horeca, maar natuurlijk zijn er heel veel andere ondernemers en instellingen ernstig getroffen door de Coronacrisis. Hoe worden die gesteund? Manon vindt het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar de gedupeerden. Waar lopen ze precies tegenaan, wat is het grootste probleem? Hun verhalen moeten naar buiten gebracht worden, en dan ook de verhalen van de kleine ondernemer die niet goed voor zichzelf kan opkomen, de zzp’er die thuis zit en niet zelf een persbericht maakt. Wat te doen als de huur niet meer betaald kan worden? Als contracten niet meer verlengd kunnen worden? 

“De overheid heeft de plicht om goed in kaart te brengen wie er in de stad een probleem heeft. De gemeente moet niet alleen mensen faciliteren die zich laten horen maar ook de groep die op de achtergrond blijft. Zo zouden de huren voorlopig niet verhoogd moeten worden, omdat verhoging wellicht op dit moment de financiële druppel is. We zullen als gemeente goed moeten kijken wat we moeten doen om de stad weer in beweging te krijgen en door deze crisis te loodsen. Maastricht moet los van deze crisis al zeventien miljoen bezuinigen en het zal dus heel zorgvuldig moeten gebeuren. De stad is immers sinds de eerste bezuinigingsplannen van het college in februari fors veranderd door Corona,” geeft Manon aan. 

HELP ELKAAR, SAMEN STERK! 

Elkaar helpen is altijd belangrijk, maar in deze zware periode helemaal. Manon haalt het voorbeeld aan van de laptop-actie. Gemeenteraadslid Maren Slangen legt uit: “Toen de scholen dicht gingen en er thuisonderwijs gegeven moest worden, bleken veel kinderen niet over digitale middelen te beschikken waardoor ze hun schoolwerk niet konden maken. We besloten zelf in actie te komen om laptops, computers en tablets in te zamelen. We wilden iets betekenen voor kinderen in een kwetsbare omgeving. Dat was een groot succes, waaruit blijkt dat mensen echt wel samen ergens de schouders onder willen en kunnen zetten.” Fokke vult aan: “We moeten daarom weer samen aan de slag. Centrum Management heeft met het Stadhuis een denktank gerealiseerd die zich onder andere bezighoudt met heel concrete zaken die moeten worden geregeld in ons centrum. Bewoners van de binnenstad moeten mee kunnen doen in die denktank, juist nu. Vaak zijn de belangen tegengesteld omdat het echt zoeken is naar balans in de binnenstad. Nu hoor ik echter ook geluiden dat bewoners er best begrip voor zouden hebben als er tijdelijk meer ruimte op bijvoorbeeld het Vrijthof wordt gerealiseerd voor terrassen. De veranderingen die we in de stad moeten gaan realiseren om goed uit deze crisis te komen, moeten we samen dragen. We moeten er wel met z’n allen voor zorgen dat onze stad niet helemaal stil komt te staan. Gelukkig voel je in de stad ook echt dat ’samen’ meer dan ooit de kurk is waarop Maastricht drijft.” 

KOOP BIJ DE KLEINE ONDERNEMER 

“Durf te luisteren als stad naar wat er gebeurt in die stad,” zegt Maren. “Niet alleen naar wat er van bovenaf bepaald en gedaan wordt, maar kijk en luister gericht naar bijvoorbeeld jonge ondernemers. We zien zoveel creatieve samenwerkingen in deze tijd. Zoals de bloemenverkoopster die in kleding uit de zaak van een ondernemer een stukje verderop in haar winkel staat. Dat zijn superfijne initiatieven die daadwerkelijk helpen. Als stad moet je uit je comfortzone durven te stappen. Kijk om je heen naar al die mooie ideeën en laat deze mensen niet los omdat jij CORONA in Maastricht 19 

denkt dat het anders zou moeten.” ”Veel mensen willen wel lokaal kopen,” stelt Manon, “maar denken er niet altijd aan. Het is nu belangrijker dan ooit dat we met elkaar die lokale ondernemer steunen, het kan niet allemaal vanuit de gemeente komen. Het is een bewustwordingsproces en mensen moeten de gewoonte leren loslaten om altijd bij de grote bekende bedrijven te kopen. Loop nou eens binnen bij de bakker om de hoek, haal je vlees bij de slager en bestel iets te eten bij het eetcafé in de buurt, zodat we samen als inwoners deze ondernemers steunen.” Maar hoe krijgen we de consument zover? “Door alle kanalen in te zetten,” antwoordt Manon. “Maar ook door elkaar erop te wijzen. We roepen wel allemaal dat we naar de kleine zelfstandige moeten gaan, maar laten we dat nu ook daadwerkelijk doen. De schrijnende verhalen beginnen te komen, de eerste faillissementen zijn uitgesproken, de eerste huizen staan te koop. We moeten dit met z’n allen binnen de perken proberen te houden.” 

PVDA VOOR DE MENSEN 

Wat wil de PvdA betekenen voor de gedupeerden van de Coronacrisis in Maastricht? Manon: “Mensen die zich bij ons melden, brengen we onder de aandacht van het Stadhuis waar wordt gedaan wat mogelijk is. Daarnaast hebben wij als PvdA samen met andere partijen vragen gesteld over het bezuinigingspakket dat gemaakt is in februari. De wereld is sinds Corona zo drastisch veranderd dat je moet kijken met de kennis van nu of het bezuinigingspakket nog wel logisch is. Is het reëel om de precariobelasting per 2021 met 25% te verhogen? Wil je nog steeds fors bezuinigen op cultuur? Alle culturele instellingen hebben het nu zwaar. Als je in het kader van deze crisis investeert in cultuur is het raar om vervolgens te zeggen ‘we trekken nu toch de subsidiestekker eruit’. De gemeente staat voor enorm moeilijke en belangrijke keuzes, want naast de bezuiniging die er al stond, laten de eerste cijfers zien dat deze crisis de stad al veertien miljoen kost. Maastricht zal dus op korte termijn wellicht dertig miljoen moeten bezuinigen. Juist omdat deze crisis velen van ons meer dan ooit raakt, is het van belang om de juiste keuzes te maken. En ja, dat zal ook simpelweg betekenen dat je als stad de beurs moet trekken voor bepaalde zaken. Als we nu teveel laten lopen en niks doen, plukken we daar nog jaren economisch de zure vruchten van. Het is daarnaast een goed moment om na te denken over wat voor stad je wil zijn, want met zo’n forse bezuinigingsopgave zul je je moeten herbezinnen op alle plannen”.