MaastrichtDoet!

Heeft u er ooit al eens over gedacht vrijwilligerswerk te doen? Of kan uw organisatie vrijwilligers gebruiken? Dan vindt u bij MaastrichtDoet! alle benodigde informatie. Ik praat erover in Trefcentrum Wittevrouwenveld met PEP PEPERKAMP, MANON MACHIELS en GERMAINE VAN ELEWOUD.

“MaastrichtDoet! is de opvolger van de vroegere Vrijwilligerscentrale en bestaat al een tijd als website, het digitale verbindings-instrument tussen vrijwilligers en organisaties,” legt Pep uit. “Toen bleek dat er ook behoefte is aan fysieke ondersteuning is het ‘nieuwe’ Maastricht- Doet! in het leven geroepen. Op de website https://maastrichtdoet.nl kan iedereen terecht. Deze is door de gemeente geïnitieerd en Trajektbeheert de site.”

“Aan het fysieke deel,” vult Germaine aan, “is Manon Machiels van Samen voor Maastricht toegevoegd, omdat het belangrijk is dat bedrijven zich gaan committeren aan vrijwillige inzet, niet alleen door zelf (medewerkers-)vrijwilligerswerk
te doen, maar ook door organisaties in de stad te helpen. Manon is gespecialiseerd in maatschappelijk betrokken ondernemen, zij brengt die bedrijven binnen bij MaastrichtDoet! om iets voor de verschillende organisaties te betekenen. Ons doel is verbindingen te leggen rondom vrijwillige inzet in Maastricht.”

“Wat het fysieke deel betreft; momenteel zitten we elke woensdag in Centre Céramique tussen 14 en 16 uur en op donderdag van 10 tot 12. Het zijn inloopspreekuren waar iedereen welkom is, zowel particulieren als organisaties en bedrijven. Ook buurtnetwerken kunnen met vragen bij ons terecht,” geeft Pep aan. “We gaan samen in gesprek, leggen uit hoe de website werkt of helpen je deze te hanteren. We geven tips en handreikingen, proberen mensen te motiveren om hun talenten te gebruiken en eens af te wijken van het voor de hand liggende. Potentiële vrijwilligers zoeken vervolgens een passende vacature. We adviseren om drie vacatures te kiezen, een afspraak te maken en te ontdekken of er een klik is. Non-profitorganisaties kunnen op de site vacatures plaatsen en zoeken in het aanbod van vrijwilligers. Als particulier hoef je niet in te loggen, organisaties moeten dat wel. Het gaat om de verbinding tussen mens en organisatie, en dat je er voldoening en plezier uit haalt. ” “Ik check elke werkdag de website,” zegt Germaine, “en draag zorg voor een goede en veilige werkomgeving.”

Pep: “We organiseren ook workshops en trainingen. Zo was er maandag 16 mei een netwerkbijeenkomst waar zich drieënveertig verschillende organisaties voor hadden opgegeven. Op die avond zijn behoeftes geïnventariseerd en gekeken in hoeverre er iets gedaan werd met de thema’s die de gemeente belangrijk vindt. Hoe kunnen we er samen voor zorgen verder te komen met bijvoorbeeld een thema als armoede? Er zijn bruggen geslagen en positieve ervaringen en kennis gedeeld. We streven ernaar dat zich maandelijks enkele organisaties presenteren om verbindingen met elkaar en met potentiële vrijwilligers te leggen. We maken ons met ons drieën sterk voor vrijwillige inzet!”

TEKST Vivianne Rijnders
FOTO’S Peter van Hooren