Liberale partij Maastricht

Als fractievoorzitter staat KITTY NUYTS aan het roer van de LIBERALE PARTIJ MAASTRICHT. Samen met haar achterban Marian van Keulen en Marco Dessart maakt ze zich sterk voor Maastricht. “Het is niet bepaald rooskleurig gesteld met de stad,” vindt Kitty. “De Mestreechter Geis zit in de fles en het wordt de hoogste tijd dat die er weer uit komt.”

Er zijn een aantal speerpunten waar deze partij zich hard voor maakt. Allereerst een leefbare stad. “We willen ons als LPM inzetten voor de leefbaarheid in Maastricht,” zegt Kitty Nuyts. “We vinden het belangrijk dat overlastsituaties aangepakt worden. Hiervoor moet de handhavingscapaciteit op peil gebracht worden maar er moet ook zeer strikt gehandhaafd worden met een duidelijk verbod op overlastsituaties. Door de linkse tendens in de gemeente is zien we vaak een charmeoffensief en daar moeten we vanaf. Zo moeten ook fout geparkeerde fietsen meteen worden weggehaald. Bij stringent handhaven en een helder beleid hierop bespaart de gemeente uiteindelijk geld; de burgers weten door het krachtige handhavingsbeleid wat er wel en niet mag, zodat er op den duur minder handhavers op straat nodig zijn.”

DE MAASTRICHTENAAR WORDT UIT HET OOG VERLOREN

Ook wil de LPM meer balans in de stad. Kitty legt het uit: “De universiteit wil het aantal studenten verdubbelen maar de stad kan dat helemaal niet aan. Ook het toerisme zit wat ons betreft boven de max. Er gaat teveel aandacht uit naar studenten, toeristen, vluchtelingen en expats waardoor de Maastrichtenaar uit het oog wordt verloren. Er is geen beleid op de Maastrichtenaar, de doelgroep wint altijd. Dat baart ons zorgen en daar strijden wij voor. Dat geldt ook voor wonen in Maastricht. Er moeten meer betaalbare woningen komen voor de Maastrichtenaar zelf, zowel huur- als koopwoningen. Projectontwikkelaars moeten een bepaald percentage van woonprojecten reserveren voor betaalbare woningen. Wij maken ons sterk voor betaalbaar wonen voor de Maastrichtenaar.”

WIJ ZIJN TEGEN PRESTIGEPROJECTEN OMDAT ZE VEEL GELD KOSTEN

Volgens Kitty Nuyts is één van de sterkste kanten van haar partij dat zij direct aan het stuur trekken als er zaken onverantwoord voor de stad dreigen te worden. “LPM waakt over verantwoorde uitgaven van het gemeenschapsgeld,” stelt zij. “Zo is dankzij LPM de stekker uit het Shared Service Center Zuid Limburg getrokken. Wij zijn tegen prestigeprojecten omdat ze veel geld kosten. Geld dat uitgegeven moet worden aan voorzieningen waar de burger behoefte aan heeft; zorg, werkgelegenheid, armoedebestrijding en veiligheid. Daarom nemen wij onze controlerende taak heel serieus. Gezien al onze positieve resultaten heeft de
LPM een meerwaarde voor de stad. Wij hebben heel helder op ons netvlies wat belangrijk is voor de Maastrichtenaar. Neem bijvoorbeeld de kwestie van de speeltuintjes in de wijken. Dankzij ons zijn ze behouden gebleven.”

STRATEGISCH INZICHT IS ÉÉN VAN MIJN GROOTSTE KRACHTEN

“We hebben een succesvolle periode achter de rug,” vertelt Kitty. “Acht moties van ons zijn aangenomen in de gemeenteraad. De Maastrichtenaar zou op de LPM moeten stemmen omdat strategisch inzicht één van mijn grootste krachten is. Evenals gevoel voor urgentie, de manier waarop we doelen bereiken en dat wij, zoals ik al eerder zei, af en toe aan dat stuur van de gemeente trekken om ze snel weer in de goede richting te duwen als het fataal dreigt af te lopen.”

“We strijden er hard voor dat de Maastrichtenaar weer terugkomt in de nota’s. En dat die Mestreechter Geis weer snel uit de fles mag komen, want de Mestreechter Geis, daar ben ik trots op!” Aldus fractievoorzitter Kitty Nuyts.


Voor meer info: www.liberalepartijmaastricht.nl

TEKST Vivianne Rijnders FOTO Peter van Hooren