Kansen voor ieder kind en voor elke ondernemer

LUC SCHOONBROOD en ROY JANSSEN zijn sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 nu zo’n anderhalf jaar burgerraadslid voor het CDA in Maastricht. We spreken hen in Cafe Hallo Mestreeg van Luc over de begroting voor 2024. Fractievoorzitter GABRIELLE HEINE schuift ook aan.

Afgelopen november behandelde de gemeenteraad de begroting waar de plannen voor het komend jaar worden vastgelegd en besproken. Voor het CDA stond BEREIKBAARHEID daarin centraal. Niet alleen de letterlijke bereikbaarheid van de stad, maar ook praktische zaken voor bijvoorbeeld ondernemers. Daarnaast moeten sociaal culturele voorzieningen voor iedereen, ongeacht hun inkomen, bereikbaar zijn.

“Door de toenemende lastenverzwaring wordt het voor steeds meer huishoudens ook de midden inkomens – onbetaalbaar om een muzikale hobby uit te oefenen, te lezen of lid te worden van een sportvereniging. Daarom pleiten we als CDA bijvoorbeeld voor het behoud van de kinderkrant” begint Gabrielle.

“We zien dat de leesvaardigheid van kinderen de afgelopen tien jaar flink achteruit is gegaan” gaat Roy verder. “Dat is zorgwekkend, want het is iets dat je levenslang nodig hebt en waar nu te weinig aandacht aan wordt besteed. Jong043 is een kinderkrant die tien keer per jaar gratis wordt verspreid op alle basisscholen in zes gemeentes in Zuid-Limburg. Omdat de krant gemaakt wordt voor en door kinderen, gaat het over onderwerpen die kinderen en jongeren aanspreken. Op die manier worden alle kinderen aangemoedigd om de krant lezen, ongeacht uit welk gezin ze komen, in welke buurt ze wonen of waar ze naar school gaan.”

In het verleden ontving de kinderkrant een subsidie, maar moet nu zichzelf bedruipen. En dat is krom, vindt het CDA. De landelijke overheid heeft jarenlang niet geïnvesteerd in bibliotheken en leraren om het taalonderwijs op peil te houden, waardoor gemeenten daar nu zelf aan moeten trekken. “De kinderkrant dient een maatschappelijk belang, omdat het lezen ervan ook andere vaardigheden stimuleert. Daarom vinden we het een publieke taak om deze overeind te houden door middel van een subsidie. Bovendien zijn de krantenartikelen breed inzetbaar in de les bij verschillende vakken. Het wordt al volop gebruikt, dus het zou zonde zijn als dat verloren gaat.”

DAT KLINKT ALS MUZIEK IN DE OREN
Ook muziekles zou voor ieder kind bereikbaar moeten zijn. Maar op basisscholen is er een tekort aan vakdocenten die veelal ook nog duur zijn. Het CDA moedigt initiatieven vanuit de samenleving van harte aan. “Door gebruik te maken van bijvoorbeeld leden van de lokale harmonie als gastdocent – al dan niet op vrijwillige basis – kunnen kinderen makkelijker met muziek in contact worden gebracht en enthousiast gemaakt worden om een muziekinstrument te leren bespelen. Bijkomend voordeel is dat ze zo ook in contact komen met het verenigingsleven in hun buurt en hopelijk ook lid willen worden van een vereniging.”

Luc licht ons vervolgens nader toe wat bereikbaarheid voor ondernemers betekent. “Natuurlijk moet de stad fysiek toegankelijk zijn en blijven. Voor toeristen, maar ook voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Als grote organisaties zoals Mollie en Mosa Meat naar Maastricht komen, dan heeft dat ook effect op de lokale ondernemers. Enerzijds worden er meer banen gecreëerd in de kenniseconomie maar er zijn ook meer mensen in de stad die tussen de middag gaan lunchen en mensen die kleding kopen in Maastricht.”

DE REGELPARADOX
Het veilig en bereikbaar houden van de stad is een taak van de gemeente, maar er ligt ook een stukje verantwoordelijkheid bij de inwoners. “Geen enkele ondernemer of burger wordt blij van al die foutgeparkeerde fietsen. Maar door toenemende vragen van iedereen die een beroep doet op de gemeente, neemt ook het aantal regels toe. Als die vervolgens niet nageleefd of gehandhaafd worden, blijven we in hetzelfde cirkeltje ronddraaien. Het is goed dat er regels zijn, maar die moeten wel een doel dienen en daar niet aan voorbij schieten.”

Als ondernemer word je er soms door overspoeld, al die regelgeving. Iemand die bijvoorbeeld een vergunning wil aanvragen, komt bij tien verschillende afdelingen terecht en daarmee lijkt de gemeente soms ‘onbereikbaar’. Dat moet efficiënter kunnen en daarom pleit het CDA voor een specifieke accountmanager voor het MKB waar ondernemers met hun problemen terecht kunnen. Eén aanspreekpunt en iemand die meedenkt in oplossingen, vanuit
het ondernemerschap.

Maastricht bereikbaar maken en houden, met kansen voor ieder kind en voor elke ondernemer, dat is waar het CDA zich sterk voor maakt in 2024. Voor de ondernemer die al drie jaar zijn hoofd boven water houdt sinds de corona crisis, maar ook voor de startende ondernemer. Die het misschien niet aandurft om een huurcontract voor drie jaar af te sluiten, maar wel voor één jaar. De MKB accountmanager kan hier een faciliterende rol in hebben. Op die manier werken we ook de leegstand in de stad tegen en daarmee maak je Maastricht weer aantrekkelijk en dus bereikbaar voor de toeristen.

Bereikbaarheid heeft dus diverse facetten die allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Om Maastricht een aantrekkelijke stad te laten zijn voor een ieder en het CDA zet zich daar graag voor in.

TEKST Stefanie Hollanders-van Oostrum
FOTO’S Peter van Hooren