Jos Gorren

Gemeenteraadslid Jos Gorren van de Sociale Actieve Burgerpartij (SAB) stelt gastvrij zijn woonkamer ter beschikking voor ons gesprek. Dat geeft gelijk de sfeer van SAB weer: laagdrempelig en dichtbij de burger.

Wat is de essentie van SAB? Fractievoorzitt er Jos Gorren vertelt: “SAB is in het leven geroepen om de houding van onze burgers om te buigen van leunend op de overheid naar zelfredzaamheid. De burger legt snel alles bij de overheid. Wij willen mensen eerst naar zichzelf laten kijken, een stuk bewustwording realiseren. Vraag geen overbodige zaken aan de overheid. Daardoor kunnen anderen geen voorzieningen meer krijgen en wordt de druk op de overheid vergroot, omdat de tekorten in de WMO te fors zullen oplopen.” In deze Coronatijd hebben de kleine ondernemers de overheid wel hard nodig. Hoe heeft SAB hierop ingespeeld? “Wij faciliteren door ruimte te geven, bijvoorbeeld door uitbreiding van de terrassen,” legt Jos uit. “De eerste aanzet hiervoor kwam van John Aerts en SAB heeft dit van harte ondersteund. Verder hebben wij als lokale overheid weinig kunnen doen. Het meeste werd bovenaf bepaald door de Veiligheidsregio en de wethouders. Het is een moeilijke problematiek om over te laten aan negenendertig raadsleden. Daarbij heb je een oppositie en een coalitie, terwijl je in een tijd als deze één gelijkgestemde groep zou moeten vormen om het voor de stad zo goed mogelijk te kunnen doen. Maar waar we invloed hebben kunnen uitoefenen, hebben we dat gedaan.”

DOORGAAN EN VOORUIT KIJKEN

“Er was vooral ongeloof bij aanvang van de lockdown,” zegt Jos. “Als partij konden we geen directe actie ondernemen. Wij zijn vooral vooruit gaan denken, plannen maken voor als de restricties zouden versoepelen. Bijvoorbeeld met betrekking tot de elfde van de elfde en Magisch Maastricht. Dat werd ons niet door iedereen in dank afgenomen, maar onze prioriteit was om de economie aan de gang te houden. Veel ondernemers hebben een financiële achterstand, maar door de richtlijnen zodanig te maken dat er geen risico is maar wel meer ruimte, ontstaan er weer mogelijkheden. Wij proberen de juiste weg te wijzen maar niet alles kan. Dan is het zaak om uit te leggen waarom bepaalde dingen niet kunnen.”

ARMOEDE DOOR CORONA

“Wij hebben het kopen bij lokale ondernemers niet expliciet gestimuleerd,” zegt Jos. “Wel hebben we aangegeven dat burgers moeten begrijpen dat ze ten behoeve van de kleine ondernemer wat vaker in die zaken naar binnen moeten stappen, maar andersom moet er ook begrip voor zijn dat niet iedereen de portemonnee heeft om bij die kleine ondernemer te kunnen kopen. Door Corona is de armoede toegenomen en wordt nog erger. De gezondheidszorg wordt duurder en wellicht komt er in de prebegroting dat de OZB drie procent omhoog gaat, erg zorgwekkend,” is de mening van Jos Gorren. Hij vindt dat zowel ons land als onze stad de kracht hebben om uit dit economische dal te komen, mits er de juiste personen aan het roer staan die voor stuwing en positiviteit zorgen. “Maar de armoede is niet meer te stoppen,” denkt Jos. “We hebben de Maastrichtse maat (een pakket extra voorzieningen bovenop de wettelijke zorgverplichtingen dat voor zo’n vierendertig miljoen aan extra kosten zorgt) en dan nog zien we forse armoede. De vaste lasten zijn voor deze groep mensen niet meer op te brengen. De economie komt wel weer tot bloei maar ik verwacht een nieuw kastenstelsel. Daarom is het belangrijk dat de gemeente goed kijkt waar het geld heen gaat; verdeel wat niet gebruikt wordt onder de mensen die het echt nodig hebben, alleen zo kun je bezuinigen.”

WEES JE BEWUST VAN JE ZELFREDZAAMHEID

SAB is laagdrempelig. “Zo willen we ons bewust profileren,” geeft Jos aan. “Mensen moeten weten dat ze bij ons terecht kunnen voor advies maar we gaan niet alles voor ze regelen. We willen de burgers laten ervaren dat ze meer kunnen dan ze denken. Daarom heb ik de Buurtservice opgezet. Dit is voor mensen die daadwerkelijk praktische hulp nodig hebben. Interactie vinden we voor dit proces belangrijk. De burger moet beseff en dat de overheid het niet alleen kan, maar wel ondersteunt op momenten dat het nodig is.” Ook vindt Jos verbinding heel belangrijk. “Verbinding tussen bepaalde groepen maakt sterker, zoals de creatieve samenwerking tussen ondernemers en de aanpak door het Centrummanagement.”