Jaarboek Maastricht 2022

Hoofdredacteur ERIC WETZELS en voorzitter PIET MUIJTJENS van STICHTING JAARBOEK MAASTRICHT zijn trots: zaterdag 18 maart jongstleden werd het zevenenzestigste jaarboek gepresenteerd in Boekhandel Dominicanen. “Maar Jaarboek Maastricht gaat nog lang niet met pensioen,” beweert Piet.

Eric Wetzels loodst ons door een stukje historie: “In 1955 is het eerste officiële jaarboek uitgekomen. Initiatiefnemer was toenmalig gemeentesecretaris Antoine Minis, die al sinds 1945 aantekeningen maakte en in manuscripten
en typoscripten gebeurtenissen vastlegde. Tot 1937 werden er verslagen over de toestand van de gemeente gemaakt, maar burgmeester Michiels van Kessenich beëindigde dat. Met die oude aantekeningen willen we ooit nog iets doen, een soort ‘voor-jaarboek’ maken. Vanaf 1955 kwam er vanuit de gemeente Maastricht de opdracht om een jaarboek te maken. Aanvankelijk waren dat dunne cahiers met zwartwit foto’s, samengesteld door de afdeling voorlichting en Communicatie. In 1984 werd vanuit financieel oogpunt besloten om ermee te stoppen. Stichting Historische Reeks nam het na een korte pauze over tot 1989 en daarna is Stichting Jaarboek Maastricht opgericht. Wij
zien het jaarboek niet alleen als naslagwerk, maar ook als verbindende factor voor de stad.

De bestaande doelgroep willen we graag verjongen door kinderen een eigen jaarboek te laten maken. Vorig jaar heeft voor het eerst een basisschool mee gedaan, de Montessorischool, en komend jaar gaan zes scholen aan de slag.
Zonder het reguliere jaarboek zouden we deze actie niet kunnen ondernemen. Het is een project dat naast het ‘gewone’ jaarboek loopt.”

KINDEREN LEREN WAT RELEVANT EN INTERESSANT IS VOOR DE LEZER
“Het jaarboek moet relevant zijn voor de stad,” zegt Piet, “en zeker geen reclamemiddel. We werken met subsidiegevers en sponsoren, want advertenties horen er niet in. Om de interesse te vergroten en daarmee de doelgroep, ligt de lat voor de kwaliteit hoog. Het bovengenoemde scholenproject is gecreëerd om meer interessante content te creëren en de doelgroep te verjongen. Het begint bij de jeugd, als je hen hebt, heb je ook de ouders en grootouders. De kinderen van de meewerkende basisscholen worden er actief bij betrokken, schrijven zelf een deel van de teksten en selecteren foto’s. Ze maken het hele proces bewust mee en leren zo wat relevant en interessant is voor de lezer. Het enthousiasme van de Montessorischool is overgeslagen op andere scholen, vandaar dat zich inmiddels zes scholen hebben aangemeld voor het maken van een jaarboek. Niet alleen de kinderen waren enthousiast, maar ook de leerkrachten. Het mooiste compliment van één van hen was: “Dit is de overtreffende trap van begrijpend lezen.”

JE MOET BEPALEN WAT VOOR DE HISTORIE VAN BELANG IS TERWIJL JE ER NOG MIDDENIN STAAT
Terug naar het jaarboek: hoe werkt het in de praktijk? “Elke redacteur neemt drie maanden voor zijn of haar rekening,” legt Eric uit. “In die maanden houd je bij wat er in de stad gebeurt en filter je de relevante zaken eruit. Het jaarboek mag geen vergaarbak worden van allerlei losse gebeurtenissen, maar het moet divers zijn, waarbij je steeds bedenkt of iets over tien jaar nog van betekenis is. Je moet dus bepalenwat voor de historie van belang is terwijl je
er nog middenin staat. Alle clichés zoals Preuvenemint en Vastelaovend komen er altijd in, maar we letten goed op verscheidenheid. Het zwaartepunt ligt dit keer op jeugd en jongeren. Zo staat er bijvoorbeeld een interview in met
voormalig kinderburgemeester Nora Hunter en wordt melding gemaakt van diens opvolger Joost de Goeij. Ook is er een uitgebreid verhaal van een skater. We laten samenhang zien, maar ook diversiteit en zetten accentjes door kleine lokale speciale gebeurtenissen te beschrijven. Dankzij een mooie balans tussen tekst en het fotowerk van Jean Pierre Geusens (Focuss 22), die er als fotograaf het hele jaar mee bezig is, geeft het jaarboek een analytische
maar kritische blik op hoe de stad zich ontwikkelt.”

“Het jaarboek wil garant blijven staan voor beleving, verrassing en verwondering. Dat willen we borgen. Door de scholenprojecten erbij te betrekken, werken we aan een verbindende factor ten behoeve van de ontwikkeling van de stad. Mensen moeten zich blijven afvragen waarom dingen zijn zoals ze zijn,” besluit voorzitter Piet Muijtjens.

Het Jaarboek Maastricht is te koop bij Boekhandel Dominicanen en via de website jaarboekmaastricht.nl/bestellen/

TEKST Vivianne Rijnders FOTO Peter van Hooren