In bed met.. Erica Posma

Ook op een van die zeldzaam zonnige lentedagen is het heerlijk vertoeven in de blauwwitte Hästens boxspring van Gasse Slaapcomfort. Dit keer mag ik het bed delen met Erica Posma, directeur-bestuurder van Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland. Maar ook, en daar gaan we het in dit interview over hebben, voorzitter van de SPARKLE FOUNDATION. “Met de Sparkle Foundation wil ik bereiken dat mensen die initiatieven ontplooien gericht op het verbeteren van het welzijn van mens en dier, een extra impuls krijgen om succesvol te zijn. Een ander laten stralen, daar wil ik me graag voor inzetten,” stelt Erica.

Bij de voorbereiding op dit gesprek las ik op de site van de stichting dat deze is opgericht om onzichtbare maatschappelijke initiatieven vorm te geven. Wat wordt daar precies mee bedoeld? “Eigenlijk willen we met deze stichting, waarvan mijn man Jan Frissen initiatiefnemer is, mens of dier letterlijk meer in het licht plaatsten. Zo kwamen we ook op de naamgeving, Stichting Sparkle Foundation,” legt Erica uit. “We werken allebei nog, ik als directeur van de Huisartsenpost en mijn man heeft een eigen bedrijf, waardoor we ieder onze eigen expertise hebben. Wij hebben het goed en wilden daarom graag iets terug doen voor de maatschappij. Er zijn zoveel mooie initiatieven die bijdragen aan de verbetering van het welzijn van mens of dier maar die nog onbekend zijn. Deze willen wij graag onder het voetlicht brengen. Ons eerste project was het ondersteunen van Stichting Sheltersuite. Bas Timmer uit Enschede wilde heel graag daklozen en vluchtelingen helpen middels Sheltersuit. Om deze stichting blijvende zichtbaarheid te geven zodat wereldwijd mensen in nood de warmte en bescherming krijgen die van levensbelang zijn, is er door Sparkle Foundation een promotiefilm gemaakt over oprichter Bas.” (zie www.sparkle.foundation/projecten/2019 )

“Ook een bijzonder mooie actie was dat wij in ons oprichtingsjaar (2019) kinderen die tijdens kerstmis in het MUMC+ verbleven, hebben verrast met een presentje. Dat was mogelijk gemaakt dankzij donaties vanwege onze naamsbekendheidsactie. Wij zijn geen stichting die een zak geld aanbiedt maar wij, de bestuursleden, zetten met behulp van ons netwerk kennis en kunde in om de ander te helpen. Wij doen dus aan project-ondersteuning en advisering op gebied van professionaliteit. Ons bestuur bestaat uit mijn man en mij, notaris Thomas de Klein die onze secretaris is en Wouter de Vries, ondernemer en fiscaal adviseur is onze quaestor. Een groep mensen met totaal verschillende beroepsachtergronden en dus ook dito netwerken waarin veel professionaliteit zit. Met die verschillende expertises ondersteunen wij de projecten die een beroep op ons doen.”

HET GAAT OM VERBINDINGEN LEGGEN
“Het project ‘Zingen in de zorg’ had weer iets anders nodig,” gaat Erica verder, “namelijk begeleiding bij het maken van een marketingplan. Daar zit dan ook een stukje financiering in om iets te laten groeien of bloeien. Weer anders is de samenwerking met CNME, omdat wij ook iets willen betekenen voor de natuur. Zo hebben we aan deze mooie stichting een tiental bijenhotels gedoneerd. CNME heeft de voorwaarden gesteld waaraan die hotels moesten voldoen en de donatie kwam van ons. Ook dit paste prima binnen onze eigen doelstelling want zo leg je verbindingen. Daarnaast zet je zowel het te ondersteunen of te begeleiden project nog eens goed in de spotlights middels verschillende media, als ook onze eigen stichting. We zijn immers nog jong en willen graag meer naamsbekendheid verwerven, maar ook verbindingen leggen met bijvoorbeeld andere goede-doelenstichtingen. Samen bereik je meer. Wat heel bijzonder is, is dat we nu al een ANBI-status hebben. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. We houden ons vooral bezig met het sociaal maatschappelijke maar we staan zeker open voor andere projecten. Het gaat erom dat de ander er beter van wordt, dus onze doelstelling is heel breed. Mensen kunnen ons benaderen via onze website maar ook via onze contacten. Soms hoeven we mensen alleen maar een eindje op weg te helpen met hun initiatief, een opstapje te bieden om het doel te bereiken. Ons motto is ‘Niemand kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen’. Dat bereik je door verbindingen te leggen en bruggen te slaan. En elk project dat we ondersteunen vermelden we op onze eigen website maar het komt ook op de website van de betreffende projecten.”

Erica hoopt binnen een paar jaar meer naamsbekendheid te hebben met de Sparkle Foundation. “Onze stichting wil vooral behulpzaam zijn en de ander ondersteunen. Ik ben tevens bestuurder van het Toon Hermans huis, ook omdat ik iets terug wil geven en ook daar zoeken we meer samenwerking met anderen en leggen we verbindingen. Omdat er zoveel mooie initiatieven zijn die hulp kunnen gebruiken, hebben we gezegd: dan beginnen we een eigen stichting om dat zelf vorm te geven. En dat was de geboorte van Stichting Sparkle Foundation.” Voor meer informatie kijk op www.sparkle.foundation

TEKST Vivianne Rijnders
FOTO’S Peter van Hooren