HWJ Notarissen

In de Coronatijd is het in veel branches rustig. Dat is niet het geval bij HWJ Notarissen. Er is zelfs extra werk, en dat komt door de grote toeloop van (Neder)Belgen, die hier in Maastricht hun schenkingen aan de kinderen willen regelen. De zogenaamde kaasroute. Notaris Thomas de Klein vertelt hoe dat zit. 

“Ieder land heeft zo zijn eigen belastingregels. Soms botsen deze regels tussen de verschillende landen, maar soms vallen ze als puzzelstukjes perfect in elkaar. Dat is het geval bij schenkingsakten die Belgen (of Nederbelgen) bij een Nederlandse notaris tekenen, die door Belgen de “Kaasroute” wordt genoemd. 

Het idee is dat Belgen gunstig kunnen schenken om hoge successierechten te voorkomen. Het overboeken van een bedrag is zelfs vaak onbelast. Maar wil je spelregels rond de schenking vastleggen, dan moet dat in een akte bij de notaris. Dat zou bij een Belgische notaris kunnen, die is dan verplicht om tenminste drie procent van het geschonken bedrag als belasting af te dragen aan de staat. Maar tekent diezelfde Belg een gelijkluidende akte bij een Nederlandse notaris, dan is er geen enkele belasting verschuldigd. Nederland heft geen schenkbelasting als de schenker niet de Nederlandse nationaliteit heeft en niet recent in Nederland heeft gewoond. Dus zowel in Nederland als in België geen belasting. Er zit één addertje onder het gras: de schenker moet wel tenminste drie jaar na de schenking nog in leven zijn, anders moet er in België alsnog successierecht worden betaald. Deze route is ook mogelijk voor Nederbelgen, maar zij moeten langer dan tien jaar buiten Nederland hebben gewoond. 

“We doen dit al jaren, in goede samenwerking met adviseurs uit België. Natuurlijk vereist dit de nodige kennis van het Belgische erf- en successierecht, daar hebben we dan ook jarenlange opleidingen voor gevolgd. We begeleiden het vermogen naar de volgende generatie zonder dat het meteen merkbaar is voor degene die het schenkt. Deze regeling geldt overigens nog maar tot 1 december 2020, daarna wijzigt de Belgische wet, waardoor de schenking sowieso belast is aan drie procent in België. Belangrijk om te vermelden dat het hier niet gaat om vermogensoverdracht naar het buitenland, maar een vermogensverschuiving naar de volgende generatie.” 

De Coronacrisis zorgde voor een golfbeweging binnen het notariskantoor. “We hebben het redelijk druk gehad” vertelt Thomas. “Er kwamen vooral cliënten om hun testament en levenstestament toch nog eens goed te bekijken. Helaas zijn er ook veel meer sterfgevallen geweest waarvoor veel moest worden geregeld. Doordat we middelen zoals Skype hebben toepast konden we zaken op afstand toch goed regelen.” 

“Ik heb een heel divers beroep,” geeft Thomas aan. “Je bent betrokken bij alle hoogte- en dieptepunten in een mensenleven; van erfenissen naar schenkingen en alles daar tussenin. In Coronatijd komen we nog vaker bij mensen thuis om zaken te regelen. Erg aangrijpend vond ik mijn bezoek aan een dame in een zorgcentrum, die binnen een week zowel haar man als haar zoon aan Corona was verloren. Als notaris ben je betrokken bij alle facetten van het leven. Onze rol is door de jaren enorm veranderd, we staan steeds meer in de maatschappij. En dat maakt mijn werk alleen maar leuker.”