HWJ Notarissen 6-2021

Een levenstestament. Een steeds vaker voorkomende term maar wat is het nu precies? Thomas de Klein, notaris bij Huenges Wajer & Joosten (HWJ Notarissen) geeft een heldere uitleg.

“Op de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat een levenstestament los staat van een gewoon testament,” vertelt Thomas de Klein. “Een testament treedt in werking na overlijden, een levenstestament bij leven wanneer jij zelf niet meer in staat bent je belangen te behartigen en je medische zaken te regelen. Wie dat dan voor jou doet en hoe dat moet gaan verlopen, heb je zelf in tijden van goede gezondheid in het levenstestament vastgelegd. We zien dat steeds meer mensen dit willen. Met een levenstestament bepaal je zelf wat er met je vermogen en met je eigen huis gebeurt als je geestelijk niet meer bekwaam bent. Het is niet leeftijdsgebonden; ook jonge mensen kunnen zodanig ziek worden dat ze niet meer handelingsbekwaam zijn. Als dat gebeurt terwijl je geen levenstestament hebt, geef je eigenlijk je leven over aan de rechtbank. Wil je zelf de keuzes blijven maken, dan moet je een levenstestament op laten stellen. Dan bepaal jij de regels en beslist zelf over belangrijke financiële en medische zaken.”

Het levenstestament wordt vaak gekoppeld aan de zorg. Als oudere mensen geestelijk onbekwaam raken en naar een zorginstelling gaan, moet hun huis worden verkocht. Iemand die dat niet meer zelf kan doen, wordt onder bewind gesteld. De bewindvoerder moet het huis verkopen met toestemming van de rechtbank en deze bepaalt tevens de verkoopprijs. Het geld komt op de bankrekening waardoor het huis vermogen wordt. De eigen bijdrage aan de zorg schiet dan omhoog. Er kan op dat moment ook geen schenking gedaan worden omdat de persoon in kwestie onder bewind staat. Als er een levenstestament is, blijft de rechtbank buiten beeld, kan het vermogen al bij leven overgeheveld worden en verdampt niet door hoge zorgbijdrages. Daarbij is het belastingtechnisch gunstig.

“De meest recente verandering,” geeft Thomas aan, “is dat we nu ook voor Nederlanders die woonachtig zijn in België een levenstestament kunnen opstellen. Dat was eerder niet mogelijk maar dankzij de Europese wetgeving kan dit nu wel.”

“Het levenstestament bevat ook een medische verklaring,” zegt Thomas. “Het is echter geen euthanasieverklaring. Je kunt er wel wilsbeschikkingen in laten opnemen maar het ligt veel genuanceerder. In Nederland moet de arts ervan overtuigd zijn dat wat er ooit is opgeschreven, nog steeds de wens is. Daarbij heeft de arts zich te houden aan de Nederlandse wetgeving omtrent euthanasie. Ons advies is om met behulp van de huisarts een euthanasieverklaring op te stellen. Deze wordt verwerkt in je medisch dossier. Samen kun je regelmatig kijken of je verklaring nog actueel is. Dit staat los van het levenstestament. In het levenstestament kun je wel laten opnemen dat de partner over alle medische zaken rondom de patiënt ingelicht wordt. Behandelwensen kunnen er ook in opgenomen worden maar moeten uiteindelijk bij de arts geregeld worden.”

Het levenstestament is een steeds belangrijker document omdat mensen langer zelfstandig blijven wonen. We worden ouder, hebben dus ook langer eigendom en vermogen. De eigen bijdrage voor een zorginstelling wordt steeds hoger, daarom zou je bijvoorbeeld je woning kunnen laten aanpassen zodat de thuiswoonsituatie gehandhaafd kan worden. Het levenstestament is de sleutel om van alles en nog wat te regelen vanwege het feit dat we geen glazen bol hebben. Zorg dat je flexibel blijft en mee kunt bewegen met maatschappelijke veranderingen. En als je dat niet meer zelf kunt, dat je kinderen dat voor jou kunnen doen. Als je geen kinderen hebt, denk dan goed na over wie jouw belangenbehartiger wordt. Tussentijdse aanpassingen in het levenstestament zijn overigens altijd mogelijk.

“Kortom, in het levenstestament brengen we twee werelden samen: de notariële en de medische wereld. Wat mij betreft mag die samenwerking nog nauwer zodat we samen tegemoet kunnen komen aan de gedetailleerde wensen van de cliënt. Heeft u vragen hierover, dan bent u bij ons natuurlijk altijd welkom,” sluit Thomas af.

VOOR MEER INFO GA NAAR
netwerknotarissen.nl/kantoren/huenges-wajer-joosten-notarissen
info@hwj-notarissen.nl