Groep Gunther

We treffen gemeenteraadslid John Gunther van de politieke partij Groep Gunther in de tuin van ‘Bij Bosshardt’. Een bij de uitgangspunten van GG passende plek. Groep Gunther is immers van en voor mensen en streeft er naar niemand ‘door het ijs te laten zakken’.

IEDEREEN DOET MEE

“Als fractie zijn we (Judith Tiber, Monique Martens en John Gunther) enorm bezig met het sociale aspect,” vertelt John Gunther. “Wat kunnen we met de Maastrichtse maat? Die wij overigens de Sociale maat noemen, daar onderscheiden we ons mee. Dat het minder moet, daar zijn we van overtuigd, dat het minder kan ook. Ik zit al van 2006 in de gemeenteraad en heb zo vaak gezien dat er met geld gesmeten wordt. GG wil verspilling tegengaan. Een gebruikte rollator of scootmobiel niet terug hoeven te brengen naar de zorgverstrekker, omdat mensen steeds een gloednieuwe krijgen, kan naar ons idee niet. De WMO zit in de problemen, met hergebruik van dit soort spullen kom je al een eind. Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen in onze maatschappij, streven naar een sociale stad.”

ONVERANTWOORD VOL

Corona in het land. Wat waren de eerste acties van deze partij bij het ingaan van de lockdown? “Met ons drie.n bij elkaar komen,” zegt John. “Wel op gepaste afstand maar niet via een beeldscherm. We wilden ons werk blijven doen maar ook goed op onszelf en elkaar passen. Aanvankelijk bestonden onze werkzaamheden uit theoretische bezigheden, nu kunnen we gelukkig weer naar de mensen toe.” Voor de lokale kleine ondernemers heeft de GG vooral haar licht opgestoken over hoe er strakjes verder gegaan kan worden. Wat hebben ze nodig, wat mist de ondernemer? “Natuurlijk moet iedereen voldoen aan wet- en regelgeving,” legt John uit, “maar geef de ondernemer ook ruimte en kijk samen hoe die ruimte het beste ingevuld kan worden. Ik ben net in Portugal geweest, daar was het stil en bijna alles was dicht. Heel heftig wat Corona daar heeft aangericht. Veel erger dan bij ons. Als je hier door de stad loopt en ziet hoe druk het is! Alles is open en elke terrasstoel is bezet, onverantwoord.”

WAAR BLIJFT DE MAASTRICHTENAAR?

Partij GG vindt dat er veel gebeurt in de stad. Er zijn grote evenementen die veel toerisme aantrekken. “Wij willen niet het Venetië aan de Maas worden. Zijn we niet onszelf voorbij aan het lopen? De grootschaligheid gaat ten koste van kleine wijkactiviteiten zoals kermissen. Het is nog maar zeer summier wat er voor onze eigen inwoners gedaan wordt. Als het zo doorgaat krijg je de Maastrichtenaren niet meer mee en dan ben je als gemeente nergens,” meent John. “De Maastrichtse cultuur red je niet met de Vrijthofconcerten van André Rieu. De cultuursector in onze stad moet niet ingegeven zijn op economie en reputatieversterking maar op genieten en meedoen waar mogelijk. Het is zaak goed te kijken waar we het geld vandaan halen om kunst en cultuur te ondersteunen.”

STEKEN OPRAPEN EN WEER INPASSEN IN HET BREIWERK

Groep Gunther staat dichtbij de mensen. “We werken hard op het sociale vlak,” licht John toe. “Zelfredzaamheid is belangrijk; we begeleiden mensen in omgaan met geld om een stuk verspilling tegen te gaan. Maar ook in activiteiten, stimuleren mensen om dat te doen wat ze kunnen. We kijken waar de sociale wetgeving beter kan, waar knelpunten zitt en. Het moet minder bureaucratisch en meer op de mensen gericht zijn. Anders kun je geen maatwerk bieden. Iedereen heeft de mond vol van dat maatwerk maar we zien het in de gemeente niet terug. Houd keukentafelgesprekken, blijf dichtbij de mensen.” John is altijd bij de politiek betrokken geweest, ten behoeve van de stad en haar inwoners. “Ik zie dat de politiek steken laat vallen, ik probeer deze steken op te rapen en in te passen in het breiwerk. Zeker wat betreft het sociale domein, daar willen wij op blijven inzett en. Dat onderscheidt ons van andere partijen.”

LINKS MAAR MET EEN OPEN MIND NAAR ALLES

De grote kracht van de partij is volgens John de kracht die in de fractie zit: “Er is een chemie die ontzettend goed werkt binnen onze fractie. We gaan voor hetzelfde doel, vinden elkaar altijd. Onze mensen staan in de maatschappij en zijn gevormd door zowel goede als slechte situaties. Het zijn ervaringsdeskundigen. Daarbij zijn we een linkse partij maar met een open mind en open blik naar alles.” Groep Gunther is een lokale partij en John ervaart dit als een verademing ten opzichte van een landelijke partij. “Ik kan puur naar Maastricht kijken, ons eigen DNA vanuit onze fractie omzett en in echt helpen. Het hoeft niet af te hangen van wat iemand in Den Haag vindt.”