GROEP GUNTHER

Nederland zit net in de tweede lockdown. Alles is dicht. We praten daarom in de buitenlucht met Fractievoorzitter JOHN GUNTHER, burgerlid JUDITH TIBER en aankomend burgerlid RENÉ GROENEWEGE

“We zitten in een vreselijke tijd,” begint John Gunther zijn verhaal. “COVID-19 heeft enorm veel schade aangericht. Zoveel zieken, zoveel mensen die een dierbare hebben verloren. En al die ondernemers die het zo moeilijk hebben. Er zijn zaken in de stad die we niet meer terugzien en dat is verschrikkelijk, want juist die lokale zaakjes maakten Maastricht. Zoals het was zal het niet meer worden, maar dat wil niet zeggen dat Maastricht niet meer Maastricht zal zijn. We moeten er samen voor zorgen dat we weer naar onze oude vertrouwde stad gaan. De fractie van Groep Gunther heeft daarom een denktank in het leven geroepen waarin we heel praktisch problemen gaan aanpakken. Eerst in kaart brengen wat er speelt en vervolgens daarop acteren. Geen woorden maar daden. We zien in onze samenleving steeds meer armoede en corona verergert dat. Veel burgers maken zich zorgen over hun toekomst. Groep Gunther vindt dat iedereen moet kunnen meedoen in onze stad en wil graag de dialoog aangaan over de impact die dit alles teweeg brengt. Het coronavirus maakt van onze maatschappij niet alleen een angstige maar ook een onzekere maatschappij. Die denktank moet daarom op korte termijn zoden aan de dijk gaan zetten. Maastricht mag niet het Venetië aan de Maas worden maar juist een sociaal evenwichtige stad.” 

SPREEKUUR ALS VOORLOPER OP DE DENKTANK 

Armoede is dus zeker een speerpunt van Groep Gunther. “Ook de sociaal zwakkeren onder ons hebben het zwaar,” legt Judith Tiber uit. “Ze zitten niet in de ondernemerswereld maar moeten wel als het ware hun gezin ‘ondernemen’. In deze risicogezinnen kunnen ouders het vaak mentaal of fysiek niet aan als de kinderen, zoals nu in deze lockdown, thuis moeten blijven. En voor kinderen die zelf een beperking hebben is het helemaal zwaar. Kinderen zijn altijd de dupe. De gemeente Maastricht moet dan ook heel snel komen met een armoedebestrijdingsplan en wij helpen hier graag aan mee. Daarom willen wij in januari ’21 een spreekuur starten als voorloper op de denktank waar John over sprak. Wij willen daadwerkelijk iets doen, zijn van alle facetten op dit gebied op de hoogte dus wij kunnen gericht hulp bieden. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden via onze website www.groepgunther.nl. We zitten in het centrum en zijn dus goed bereikbaar. Mensen die met de bus moeten komen maar dat niet kunnen betalen, kunnen van ons het geld terugkrijgen. 

WE WILLEN NAAR DIE ENERGIETRANSITIE TOE MAAR HOE GAAN WE DAT BETALEN? 

Rene Groenewege is expert op gebied van groene energie. “We staan voor een grote uitdaging,” vertelt hij. “Maastricht moet inzetten op duurzame energie. Er is zonne- en windenergie, hoe gaan we dat aanpakken, wat zijn de alternatieven? Dit willen we helder in kaart brengen en er duidelijke antwoorden op krijgen. Maar prioriteit is om Maastricht uit het corona-dal te krijgen, daar moet nu het meeste geld heen. Uiteindelijk willen we wel naar die energietransitie toe maar hoe gaan we dat betalen? Op dit moment kunnen dit soort investeringen niet. Dat zijn vraagstukken die in de werkgroep aan bod moeten komen. Maar Groep Gunther is een partij die wil handelen, een pragmatische partij die samen doen hoog in het vaandel heeft, dus ook de energietransitie zal concreet aangepakt worden.” Aldus René Groenewege. 

WAT WENST GROEP GUNTHER VOOR 2021? 

“Dat wij uit deze verschrikkelijke tijd komen, dat de vaccins gaan aanslaan en we snel terug naar het normale leven kunnen,” zegt John. “Dat we weer mensen kunnen ontmoeten zonder bang te zijn voor besmettingen. Het zal niet meer zijn zoals vroeger, we zullen op onze hoede moeten blijven. Straks wordt er weer gereisd en wie weet welk virus je dan in je koffertje mee terug neemt. Maar voor nu wens ik dat we weer op fatsoenlijke wijze onze dingen kunnen doen en maatschappelijk aales goed op de kaart krijgen, met behulp van onze denktank.