GroenLinks, in gesprek met Marlise Korsten, Saskia Hermens en Menno Janssen

GroenLinks, in gesprek met Marlise Korsten, Saskia Hermens en Menno Janssen.

Hermens en Menno Janssen op, hoe kan het ook anders, De Groene Loper. Waar we gelijk een punt ontdekken waar de fractie achteraan moet: er zijn daar geen fietsenstallingen. CORONA in Maastricht 21 

GroenLinks heeft een aantal standpunten waaronder klimaat, duurzaamheid, vluchtelingen, cultuur en studenten. Hoe is de partij hiermee omgegaan in deze Coronatijd? Marlise legt uit: “Je bouwt voort op de dingen die je belangrijk vindt. We zagen alle partijen initiatieven nemen en je wilt niet allemaal hetzelfde doen. Als GroenLinks vragen wij veel aandacht voor de culturele sector; hoe kan deze meeprofiteren van het weer opstarten van economie? En ik wil graag een ander belangrijk punt toevoegen: we hebben met z’n allen geapplaudisseerd voor de zorg en dat is volkomen terecht. Maar als je ziet wat het gemeentelijk apparaat allemaal voor de kiezen heeft gekregen en heeft opgepakt, vind ik dat ook een groot compliment waard. Niet alleen de sociale dienst maar ook de schoonmakers, de vuilnisophalers, iedereen! Dit is nog niet voldoende aan bod gekomen en daarom vind ik het echt belangrijk om te vermelden.” 

DUURZAAM ONDERNEMEN 

Duurzaam ondernemen is een GroenLinks-speerpunt. Ligt in deze tijd de nadruk ook op dat duurzaam, of nu meer op ondernemen? Saskia licht dit toe: “Duurzaam ondernemen is altijd heel belangrijk want je maakt je onderneming er sterker door. Er moet meer ingezet worden op circulaire economie: bedrijvigheid om van afval weer grondstoffen maken. Zet bijvoorbeeld een kleine ondernemer bij het milieupark, maak er een winkel, er kan zoveel hergebruikt worden. Zo kunnen we de kosten van afval laag houden, want wat hergebruikt wordt is geen afval meer. Door bewuster consumeren worden onze kleine ondernemers niet kapot geconcurreerd door grote bedrijven.” 

SCHOON EN GROEN! 

“Aan het begin van de crisis hadden wij als GroenLinks de wind in de zeilen,” vertelt Menno. “De lucht werd schoner, er was weinig verkeer. Iedereen erkende de zegeningen van een schoon milieu, iets waar wij al jaren voor pleiten. Nu het weer drukker wordt, hopen we dat er een stuk bezinning hierop blijft hangen.” Hoe kan dat gestimuleerd worden? “Die prominente plek van de auto moeten we er een beetje uit zien te krijgen en daar de voordelen van laten zien,” vult Marlise aan. “Kinderen moeten op straat kunnen spelen, met een zandbak op een pleintje en een bankje voor de deur. De auto moet te gast zijn, zodat het echte leefbare woonwijken worden.” 

ACTIES NA DE LOCKDOWN 

Wat waren de eerste acties van GroenLinks na de lockdown? “Onderzoeken hoe we konden vergaderen en contact konden houden,” antwoordt Marlise. “Privé kwam er ook veel op ons af,” zegt Saskia, “thuis was het een heel geregel.” “We keken natuurlijk ook naar de stad,” vervolgt Menno. “De regels van het RIVM betekenden nog al wat.” GroenLinks heeft zich ook verdiept in de impact van het hele gebeuren op de maatschappij. Dit heeft geresulteerd in online meetups over bijvoorbeeld de sociaaleconomische positie van mensen. Dat was heel laagdrempelig want iedereen kon aansluiten, ook vanuit Provinciale Staten, de Tweede kamer en het Europarlement. Daardoor heeft de partij veel kunnen bereiken. 

INHOUD OP ZOEK NAAR MACHT 

Wat is de grootste kracht van GroenLinks? Marlise antwoordt gelijk: “Inhoud op zoek naar macht. Deze uitspraak van Femke Halsema is heel treffend want het gaat ons echt om de inhoud. Verder zijn wij een partij van optimistische mensen, die goed kunnen discussiëren maar het ook gezellig hebben.” “En,” zegt Saskia, “we hebben altijd een visie, weten waar we heen willen. En nemen stappen als er iets voorbijkomt dat ons aanspreekt!” Als voorbeeld noemt ze het boomplantproject, dat volgend jaar van start gaat. Een samenwerking van basisscholen met gemeente en provincie. “Naar dat soort zaken zoek ik,” zegt ze, “net als de regentonnen-actie. Niets doen is geen optie, schakelen, maak er iets praktisch van en dan kun je dingen mooi verbinden.” 

DE GROOTSTE WENS VOOR NA DEZE CRISIS? 

“Ik zie de laatste tijd de tegenstellingen in de maatschappij verharden, ook in de Raad. Ik gun deze stad dat we wat vaker in alle rust met een kop koffie samen de dialoog aangaan. Samen zoeken naar oplossingen,” wenst Menno. “Ik zou het leuk vinden als onze Raad van andere steden zou horen hoe je in het sociale domein met coöperatieve verbanden kunt samenwerken. Dan ben je meer op inhoud aan het samenwerken, je leert van elkaar. Dat schept een fijnere sfeer in de Raad.” “En,” luidt het slotwoord van de fractievoorzitter, “graag meer samen hetzelfde doel nastreven.”