Gewoen doorgoon!

Eind 2022 deed de Partij Veilig Maastricht in City Magazine Maastricht een oproep aan de inwoners van Maastricht: laat van je horen en draag onderwerpen of problemen aan. De partij zet zich met hart en ziel in voor Maastricht en haar burgers, maar kan dat niet zonder input. “We willen weten wat er speelt in de wijken.” Met fractievoorzitter TINY MEESE en raadslid BERT GARNIER blikken we terug op het eerste jaar in de coalitie en bespreken we de plannen voor 2024.

Tiny en Bert zijn goed op elkaar ingespeeld; waar de een het hart op de tong heeft, zorgt de ander voor wat relativering en balans. “Dat is ook de kracht van onze fractie: elkaar aanvullen en er voor elkaar zijn.” De nieuwe rol als coalitiepartij was even wennen maar de Partij Veilig Maastricht gaat door zoals ze altijd gedaan heeft: zich inzetten voor de stad Maastricht en haar burgers.

“Heel veel punten uit het coalitieakkoord komen uit onze koker” begint Tiny. “En we hebben gelukkig ook al veel kunnen bereiken. Maar er zijn ook zaken die veel te lang zijn blijven liggen. De tijd is tekort om alles aan te kunnen pakken, maar we blijven ons best doen.” Zo wordt er hard aan bestaanszekerheid gewerkt. “Dankzij onze wethouder Alex Meij is de grens om aanspraak te maken op de energietoeslag verhoogd van 120 naar 130 procent van het sociaal minimuminkomen. Hierdoor kunnen meer mensen geholpen worden.”

HULP EN ZORG
De torenhoge wachtlijsten in zowel de jeugden thuiszorg als voor WMO aanvragen baren de Partij Veilig Maastricht ernstige zorgen. “De wachtlijst voor huishoudelijke zorg is schrijnend!” zegt Bert. “Meer dan 500 burgers met een zeer dringende indicatie wachten op hulp, die écht noodzakelijk is.”

“Door jarenlange bezuinigingen van het kabinet in de zorg, is er nu nauwelijks nog personeel om aan de vraag te voldoen. En aangezien de vergrijzing nog lang niet haar hoogtepunt heeft bereikt, zal die vraag alleen maar toenemen. Daar is de burger de dupe van.”

Tiny vult aan dat de Partij Veilig Maastricht ook druk bezig is met in kaart te brengen waar het efficiënter kan: “Vaak zijn teveel instanties met dezelfde zaak bezig. Terwijl soms met minder, dezelfde of misschien wel meer kwaliteit geleverd kan worden. Dat betekent dat er strenger en frequenter geïndiceerd en herindiceerd moet worden; laat een ervaren consulent beoordelen wat iemand nodig heeft. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden tussen noodzakelijke en additionele huishoudelijke werkzaamheden.”

Ook over de problemen binnen de jeugdzorg maakt de Partij Veilig Maastricht zich zorgen. Want ook daar worden de wachtlijsten niet minder. Bovendien hebben sommige organisaties onderdelen moeten afstoten omdat ze de gevraagde zorg niet meer konden leveren door grote financiële problemen.

VEILIGHEID
Als mensen niet de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben, wordt ook aan de veiligheid getornd. “Neem de wachtlijst voor woningen; we krijg heel veel hulpvragen van woningzoekenden die aan het einde van hun Latijn zijn. Het is absoluut niet zo dat de burgers geen begrip hebben voor immigratie, maar er moet wel eerlijk worden omgegaan met de kleine woningvoorraad die we hebben. Voor de Partij Veilig Maastricht is dit duidelijk, echte slachtoffers helpen daar waar dat kan, maar wel achter aansluiten. Verder blijven wij ons inzetten om handhaving uit te breiden zodat ook de grote en kleine ergernissen die bij onze burgers leven kunnen worden aangepakt.”

De Partij Veilig Maastricht krijgt steeds meer hulpvragen. Bijna dagelijks loopt de mailbox van zowel Tiny als Bert over. Maar helaas kunnen ze niet altijd en iedereen helpen. “Als volksvertegenwoordiger proberen we te luisteren naar de mensen, hen te adviseren en bij te staan en waar mogelijk ook in contact brengen met instanties zodat ze daadwerkelijk gehoord en geholpen kunnen worden” zegt Bert. “Maar we staan vaak met de rug tegen de muur omdat we ook gebonden zijn aan alle wet- en regelgeving.”

Niet altijd durven burgers zich te melden bij de gemeente of andere instanties als er financiële problemen ontstaan. Door de toenemende lastenverhoging wordt het voor steeds meer huishoudens moeilijk om rond te komen. Denk aan de middeninkomens; een gezin met kinderen en twee werkende ouders. Zij komen vaak niet in aanmerking voor huur-, energie en zorgtoeslag. Ook het kindgebonden budget gaat aan hen voorbij. Dit heeft meestal tot gevolg dat deze gezinnen netto minder overhouden dan bijvoorbeeld gezinnen met een uitkering of bijstand. De oplossing is volgens de Partij Veilig Maastricht werken aantrekkelijker te maken: “De verschillen tussen werken en niet werken zijn klein.”

KOM NAAR HET SPREEKUUR
“Toch ben ik blij dat de mensen ons weten te vinden” zegt Tiny. “Ook ouderen, zonder internet, zoals opa Frans. Bijna wekelijks brengt hij mij een hergebruikte envelop, gevuld met papieren waarop hij zijn ideeën met de hand heeft uitgeschreven.”

En voor wie niet graag schrijft is er elke twee weken op maandag een spreekuur op twee locaties in de stad; in het Trefcentrum Wittevrouweveld van 14:30 tot 15:30 uur en van 15:00 tot 16:00 uur in Centre Manjefiek Malberg. Hier kunnen burgers terecht met hulpvragen, klachten of opmerkingen over het functioneren van de gemeente. Ook voor het delen van ideeën waarmee de gemeente concreet aan de slag zou kunnen, kunnen inwoners binnenlopen.

“We willen mensen in nog grotere getale op het spreekuur zien. Dan gaan wij gewoon door zoals we altijd gewerkt hebben: ten dienste van Maastricht en haar burgers.”

TEKST Stefanie Hollanders-van Oostrum
FOTO’S Peter van Hooren