ELISABETH STROUVEN FONDS

Het ELISABETH STROUVEN FONDS bestaat sinds 1963 en is opgericht door het toenmalig Burgerlijk Armbestuur van Maastricht, de rechtsvoorganger van Envida. “We stimuleren sociaal maatschappelijke initiatieven, initiatieven binnen cultuur en natuur en helpen deze verwezenlijken,” vertelt bestuurder Guido van den Broek.

“Het Elisabeth Strouven Fonds wil staan voor een mentaliteit die we met elkaar delen. Een mentaliteit die mensen niet laat wegkijken maar laat aanpakken. Als filantropische organisatie bieden we de partijen die wij ondersteunen graag een podium. We willen verbinden, ons openstellen, meedenken en een financiële impuls geven als we daarmee het verschil kunnen maken. Net als Elisabeth Strouven zelf zijn wij ook onafhankelijk en maken onze eigen keuzes,” legt Guido uit. “Het fonds heeft een lange historie maar is nog een relatief jonge organisatie. Sinds 2016 zijn we zelfstandig – losgekoppeld van Envida – en hebben een behoorlijke groei doorgemaakt. Onder mijn voorganger is het fonds verder tot bloei gekomen en nu groeien we door naar een nieuwe fase waarin we zeggen: we zijn er ook voor volgende generaties, we willen ons op een andere manier laten zien, een beweging in gang zetten. Het startmoment daarvoor was eigenlijk de herbegrafenis van Elisabeth Strouven op 23 oktober 2021.”

KIJK OM NAAR JE MEDEMENS
Elisabeth Strouven leefde in de zeventiende eeuw in Maastricht en heeft haar hele leven gewijd aan het zorgen voor zieke en arme mensen. Ze was geen non maar wel religieus en richtte het voormalige klooster-gasthuis Calvariënberg op. “De waarden waar zij voor stond zijn door de eeuwen heen nog steeds maatschappelijke kernwaarden. Mens zijn tussen je medemensen, groei, mededogen, steun en betrokkenheid, wijsheid, rechtvaardigheid en vriendelijkheid,” verduidelijkt Guido. “Wij staan waar zij ook voor stond en willen haar meer naar voren gaan schuiven. Enerzijds verdient zij dit, anderzijds wordt ons werk daardoor begrijpelijker en persoonlijker. Jaarlijks zullen we stilstaan bij haar sterfdag en dan ook met iets komen voor stad en regio. Dat is de beweging, zo proberen we mensen te prikkelen om te zorgen voor een ander. Een gevleugelde uitspraak op 23 oktober was: ‘Ook in jou schuilt een Elisabeth Strouven!’ Waarmee
we bedoelen: kijk om naar je medemens!”

GELIJKE KANSEN BIEDEN
“De kloof tussen arm en rijk willen wij helpen verkleinen door gelijke kansen te bieden voor iedereen; vooral voor kinderen. De grootste toekomstvoorspeller is het nest waarin je bent geboren. Wij kijken waar de behoeftes in de samenleving liggen en welke projecten we gaan ondersteunen. Die voeren we niet zelf uit maar dat doen organisaties om ons heen. Zij zitten in de haarvaten van de samenleving, kennen de mensen in de wijk en zien waar de problematieken liggen. Dankzij hen kunnen we problemen signaleren en verbindingen leggen. We vinden het heel belangrijk om te investeren in de toekomst. Als we projecten ten behoeve van jongeren nu ondersteunen is dat waardevol voor later.

De groep jongeren voor wie het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend is dat ze gezond eten en voldoende bewegen wordt steeds groter. Dat willen we graag doorbreken. Daarom ondersteunen wij bijvoorbeeld het project Talent voor gezond leven dat gericht is op het tegengaan van overgewicht en een gezonde levensstijl van kinderen. Gezonde kinderen, gezonde toekomst. Ook zijn er veel gezinnen waar het voor kinderen niet mogelijk is om aan muziek te doen. Daarvoor is samen met de Muziekgieterij het educatieprogramma M-PX opgezet, waarbij basisschoolleerlingen kunnen kennismaken met popmuziek. Als ze de smaak te pakken hebben, kunnen ze verder oefenen in de repetitieruimtes van de Muziekgieterij.

GEZAMENLIJKE HUISVESTING
“Het is vaak niet zichtbaar wie onze hulp nodig heeft. Gelukkig hebben we partijen om ons heen zoals Stichting Leergeld, Stichting De Gouwe en De Fietsbank, met een netwerk dat de mensen kent. Om onze laagdrempeligheid te vergroten willen we graag een aantal grotere initiatieven gezamenlijk gaan huisvesten zodat mensen gemakkelijk kunnen binnenlopen,” zegt Guido, “dat is ons doel.”

STERKE TOEKOMST
Het is duidelijk dat Elisabeth Strouven haar sporen heeft nagelaten. Omzien naar elkaar, zorgen voor elkaar, het is van alle tijden. Het fonds dat haar naam draagt, houdt haar en haar waarden en normen absoluut in ere. Het Elisabeth
Strouven Fonds kijkt naar die ander, zorgt voor die ander, en is enorm maatschappelijk betrokken, ook om een sterke toekomst te realiseren voor de volgende generaties.

TEKST Vivianne Rijnders FOTO’S Peter van Hooren