Eindejaarstips van de notaris

EINDEJAARSTIPS VAN UW NOTARIS
Zo tegen het einde van het jaar is het altijd goed een overzicht te maken met Tips van uw notaris.

Stijgende woningprijzen en extreme overbiedingen en schimmige transacties, de berichtgeving over de vastgoedmarkt is de laatste tijd niet al te rooskleurig. Toch zijn overdrachten van woningen in Nederland bijzonder goed geregeld. De NOTARIS heeft daar een belangrijke rol in. Door tussenkomst van de notaris worden de vastgoedtransacties VEILIG, EFFICIËNT en TRANSPARANT geregeld.

De notaris doet diverse onderzoeken voor de overdracht van de woning. Als alles klopt, zorgt de notaris dat de bank en verkoper hun geld krijgen op het moment dat de koper eigenaar van de woning is. Dat regelt de notaris met de hypotheekbank.

OVERDRACHTSBELASTING
Als u een bestaande woning koopt, moet u overdrachtsbelasting betalen. De notaris regelt de aangifte en maakt het bedrag over naar de Belastingdienst. U hoeft dat dus niet zelf te doen. Koopt u een nieuwbouwwoning, dan betaalt u geen overdrachtsbelasting. In plaats daarvan betaalt u btw. Ook de btw wordt door de notaris overgemaakt naar de verkoper. Overdrachtsbelasting is de belasting die u moet betalen bij het kopen van een woning. Tot eind 2020 was dat altijd 2 procent van de woningwaarde. Sinds dit jaar is dit anders. Nu gelden voor verschillende doelgroepen verschillende tarieven.

STARTERS
Starters betalen geen overdrachtsbelasting over de woning die zij kopen om zelf in te gaan wonen. Deze vrijstelling voor de overdrachtsbelasting kan één keer worden gebruikt. Als starter wordt gezien:
• iemand die tussen de 18 en 35 jaar oud is, én
• zelf in de woning gaat wonen, én
• nog niet eerder een woning heeft gekocht met de startersvrijstelling.

De startersvrijstelling kan alleen worden gebruikt als de koopprijs van de woning € 400.000 is of lager. Wordt een starter samen met een partner eigenaar van de woning en wordt de partner niet als starter gezien? Als ze 50/50 eigenaar worden van de woning, moet over de helft van de koopprijs 2% aan overdrachtsbelasting worden betaald. Koopt u later bijvoorbeeld nog een extra strook grond bij de woning of een garagebox in de buurt, dan gelden hiervoor aparte regels. Over de koopprijs hiervan moet 8% overdrachtsbelasting worden betaald. Vindt deze koop binnen één jaar plaats na de overdracht van de woning bij de notaris, dan moet de koopprijs van die strook grond of die garagebox e.d. worden opgeteld bij de koopprijs van de woning. Is het totale bedrag dan boven de € 400.000 dan vervalt de startersvrijstelling en moet alsnog 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs van de woning worden betaald.

ANDERE SITUATIES
Wie geen starter is en eigenaar wordt van een woning om er zelf in te gaan wonen, betaalt 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs. Voor kopers die niet zelf in de woning gaan wonen geldt dat 8% aan overdrachtsbelasting moet worden betaald. Bijvoorbeeld als het gaat om een recreatiewoning of om ouders die een woning kopen voor hun studerende kinderen.

Ook bij de koop van een perceel grond of een bedrijfshal geldt een percentage van 8% voor de overdrachtsbelasting. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor aandelen in een zogenoemde ‘vastgoed-BV’.

OVERNEMEN SPULLEN VAN DE VERKOPER
Er hoeft geen overdrachtsbelasting betaald te worden over de spullen die u van de verkoper overneemt, zoals gordijnen, meubilair en dergelijke. We noemen deze spullen ‘roerende zaken’. De waarde daarvan mag u voor de berekening van de overdrachtsbelasting aftrekken van de koopprijs. De Belastingdienst kan u vragen bewijzen aan te dragen voor de waarde van de roerende zaken en is ook terughoudend bij het toekennen van de aftrek.

PERCENTAGES OVERDRACHTSBELASTING OP EEN RIJTJE
• woning voor starters 0%
• woning om zelf in te gaan wonen 2%
• woning om niet zelf in te gaan wonen, recreatiewoning,
• woning om te verhuren, woning voor studerend kind 8%• kantoorpand 8%
• perceel grond, bedrijfspand, winkelpand, ander onroerend goed 8%
• aandelen in een vastgoed-B.V. 8%

DE FAMILIEBANK
De ‘familiebank’ is een lening tussen familieleden. Meestal is het een lening tussen ouder en kind. Ouders kunnen hiermee hun kind helpen om een huis te kopen. En het is financieel vaak aantrekkelijk, zowel voor de ouders als het kind. Je moet zo’n lening wel slim aanpakken.

Het regelen van zo’n lening hoeft in principe niet via de notaris, maar dit kan wel erg verstandig zijn. Wij zijn immers specialist op meerdere gebieden, zodat je niet alleen goede fiscale afspraken maakt en de juiste rente vaststelt, maar ook let op de zekerheid voor de ouders dat het geld niet bij andere schuldeisers van kind terecht komt of dat andere kinderen onbedoeld worden benadeeld.

Een goede regeling voorkomt vaak problemen die achteraf niet meer kunnen worden hersteld..

EINDEJAARSTIP
Voor schenken bestaan diverse vrijstellingen. Voor het jaar 2021 is de schenkingsvrijstelling tijdelijk verhoogd. Ouders kunnen per kind in 2021 maximaal € 6.604 belastingvrij schenken, zonder voorwaarden. Voor schenkingen aan anderen, zoals aan kleinkinderen, is het vrijgestelde bedrag € 3.244 in 2021. Deze tijdelijke verhoging verdwijnt vanaf volgend jaar weer. Belangrijk dus om tijdig met ons een afspraak te maken om te zijn hoe het beste dit jaar nog gebruik kunt maken van deze tijdelijke hogere vrijstelling.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen neem dan vrijblijvend contact op met ons op. Kantoor Maastricht.
VOOR MEER INFO: HWJ Notarissen T 043- 350 99 50 Info@hwj-notarissen.nl www.netwerknotarissen.nl