Eindejaarsdrukte bij de notaris

Waar veel bedrijven de deuren tussen kerst en nieuwjaar gesloten houden, is die week bij notariskantoren een van de drukste periodes van het jaar. Op de valreep van een nieuw jaar willen veel ondernemingen en particulieren nog snel zaken vastleggen, voordat in 2021 nieuwe (belasting)regels van kracht worden. Florentyna Petit van HWJ Notarissen licht er enkele uit. 

Een van de belangrijkste veranderingen die in 2021 worden doorgevoerd, is de Wet differentiatie overdrachtsbelasting. Starters en (jonge) doorstromers hoeven dan bij de aankoop van een woning tot 400.000 euro geen overdrachtsbelasting meer te betalen. Voorwaarde is wel dat het de eerste woning is. Voor (rechts) personen die niet zelf gaan wonen in het huis dat ze kopen, gaat de overdrachtsbelasting juist omhoog van 6 procent naar 8 procent. 

Kaasroute 

“Voor ons als notarissen is zo’n nieuwe regel een hele uitdaging”, vertelt Florentyna Petit, die sinds oktober van dit jaar werkt als toegevoegd notaris in de maatschap van HWJ Notarissen. “Op kantoor is het nu extra druk: beleggers willen hun pand dit jaar nog snel overdragen, particulieren willen de aankoop van hun huis juist graag uitstellen tot 2021.” 

Ook de zogenaamde ‘kaasroute’ leidt ertoe dat de telefoon bij HWJ de laatste weken roodgloeiend stond. “Belgen die een schenking deden via een Nederlandse notaris, mochten dat doen zonder dat ze 3% registratierecht hoefden te betalen, omdat de akte in Nederland wordt geregistreerd”, legt Florentyna uit. “De Belgische regering heeft nu ontdekt dat ze daardoor heel wat belasting misloopt. Daarom is de regeling per 15 december aangepast. Heel wat Belgen, maar ook Nederlanders die meer dan tien jaar in België wonen, vragen nu advies bij de notaris hoe ze hun zaken het beste kunnen regelen. Het voordeel is, dat HWJ Notarissen ook een Franse juriste in huis heeft, die de aktes in het Frans kan vastleggen.” 

Schenking op papier 

Hoewel dat eigenlijk het hele jaar door kan, komen er aan het eind van het jaar ook veel vragen over schenkingen op papier. Deze constructie is voordelig vanwege de besparing op de erfbelasting. Florentyna: “Ouders schenken geld aan hun kind en lenen het geld als het ware direct terug. Per jaar mag je je kind vanaf 18 jaar ongeveer 5500 euro belastingvrij schenken. Door de schenking daalt het vermogen van de ouders. Na hun overlijden wordt de schuld verrekend met de erfenis. Doordat die lager uitvalt, betaalt de erfgenaam ook minder belasting.” 

De constructie is vooral voordelig voor mensen met veel vermogen, die er al jong gebruik van maken. Maar er is nog een gunstige regeling. “Als je kind jonger dan 40 jaar is, mogen ouders eenmalig een bedrag van 27.000 euro schenken. Heb je veel liquide middelen, dan kun je dat bedrag eventueel daadwerkelijk overmaken, maar als je vermogen bijvoorbeeld vooral in onroerend goed zit, is zo’n papieren schenking handig. Tenminste, als je het belangrijk vindt dat je kinderen later zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen.” 

Maatwerk 

Toch zitten er ook wat haken en ogen aan de regeling. Florentyna: “Je moet er rekening mee houden, dat je jaarlijks 6% rente betaalt over je schenking. Doe je dat niet, dan is de constructie bij je overlijden ongeldig. Een nadeel is ook, dat de ontvanger meer vermogen opbouwt in box 3 voor de belastingdienst. Dat kan invloed hebben op uitkeringen als huur- of zorgtoeslag. En tenslotte moet je elk jaar een notariële akte laten opmaken. Maar de kosten daarvan wegen niet op tegen het belastingvoordeel dat je ontvangt.“ 

Bovendien kan de notaris maatwerk bieden en zo voor elke situatie de meest gunstige regeling vastleggen. “Niet iedereen wil bijvoorbeeld elk jaar die 6% rente betalen. In dat geval kun je kiezen voor een constructie waarbij het kind weer geld aan zijn ouders schenkt. Dat mag tot 2100 euro, dus daarmee ondervang je het rentebedrag.”