Einde RTV Maastricht?

De gemeente Maastricht moet door enorme tekorten in het sociale domein bezuinigen. Vanaf komend jaar moet er in totaal 25 miljoen euro bespaard worden. De gemeentesubsidie van RTV Maastricht wordt volledig geschrapt in het voorgestelde bezuinigingsplan van het stadsbestuur. Directeur François Lenaerts en PBO-voorzitter Walter van Haaren vertellen in deze editie van City Magazine over de situatie.

Hij heeft er ongevraagd een extra taak bijgekregen. François Lenaerts, directeur van RTV Maastricht, is naast het leiden van de omroep, bijna dagelijks in de weer Maastricht te vertellen waarom het niet verstandig is de stadszender weg te bezuinigen. Hij merkt echter dat hier en daar nog altijd onduidelijkheid bestaat over wat er nou precies staat te gebeuren. Bijvoorbeeld over het percentage aan subsidie dat de gemeente van plan is weg te snijden. “Wij krijgen momenteel 300.000 euro subsidie per jaar van de gemeente en 95.000 euro van het Rijk. Die Rijkssubsidie blijft en wordt via de gemeente aan ons doorgesluisd, maar de volledige gemeentelijke bijdrage van drie ton, wil men dus afschaffen.” François kreeg de voorbije weken veelvuldig de vraag waarom RTV Maastricht niet meer geld op commercieel gebied probeert binnen te halen, wanneer de subsidie wegvalt. “We zijn een publieke omroep, geen commerciële. We moeten ons daarom aan bepaalde wettelijke voorschriften houden. Het Commissariaat van de Media controleert dat. Meer geld uit de markt halen, gaat dus zomaar niet. Bovendien zijn we, als publieke omroep, gebonden aan journalistiek verantwoorde programma’s voor alle doelgroepen. Dat is voor veel commerciële partijen niet interessant, want die willen alleen programma’s die geld opleveren. We redden het alleen met een goede subsidie. Als er bezuinigd wordt, betekent dit minder personeel en minder mankracht om programma’s te maken. Dat zorgt weer voor minder inkomsten uit commercials en grote producties, want voor partijen is het minder interessant om met RTV Maastricht zaken te doen. En tenslotte zal er geen professionele begeleiding meer zijn voor onze grote groep vrijwilligers. Als deze bezuiniging doorgaat, is het een snelle helling naar beneden voor RTV Maastricht.”

PBO

Ook Walter van Haaren is somber over de situatie die ontstaat mochten devoorgestelde bezuinigingen doorgaan. Hij is voorzitter van het onafhankelijke PBO, het Programma Beleidbepalend Orgaan. Dit is een groep van tien mensen, van wie ieder een specifieke groep binnen de Maastrichtse bevolking vertegenwoordigt. Zij stellen het programmabeleid vast en toetsen of de programma’s van RTV Maastricht voldoen aan de ICE-norm; dit betekent dat het aanbod van RTV Maastricht voor minimaal vijftig procent uit informatie, cultuur en educatie moet bestaan. Van Haaren onderstreept dat RTV Maastricht met haar programma’s bijdraagt aan meer gemeenschapszin, educatie, cultuurontwikkeling en het maatschappelijk debat. Ook de zichtbaarheid van de stad en haar inwoners wordt versterkt door een pluriform RTV Maastricht.

Verlies

Volgens Walter verliest Maastricht een belangrijke communicatiefunctie wanneer de stadsomroep op de voorgenomen wijze wordt gekort. “RTV Maastricht volgt het democratische proces kritisch. Daarnaast trekt de omroep de wijken in. L1 is dan wel in de regio actief, maar het gebied van deze omroep bestrijkt de hele provincie. Natuurlijk trekt Maastricht als hoofdstad regelmatig de aandacht, maar de dagelijkse structurele en fijnmazige focus op wijken, buurten en de stad als geheel ontbreekt.” Maar dat is volgens hem niet alles. “RTV Maastricht vervult een belangrijke rol in de communicatie naar mensen die niet via gedrukte of digitale media worden bereikt. Denk aan senioren met een gezichtsbeperking; liefst veertig procent van mensen boven de tachtig heeft hier last van. Daarnaast heb je nog de mensen die digitaal minder vaardig zijn of worden. En de laaggeletterden niet te vergeten, vijftien procent van de Maastrichtse bevolking. Voor hen is RTV Maastricht een belangrijke bron van informatie, lokale nieuwsgaring en gebeurtenissen in de stad of wijk.” Tot slot wil Walter één van de succesfactoren van RTV Maastricht nog even benoemen. “Meer dan tachtig vrijwilligers zijn actief binnen de omroep! Zij vormen een belangrijke schakel met de Maastrichtse samenleving. De kracht en kwaliteit wordt gevormd door een mengvorm van professionals met vrijwillige gemotiveerde krachten, waarbij de coaching veel aandacht heeft”, besluit Walter, die net als François hoopt dat de gemeenteraad op 1 september in het voordeel van RTV Maastricht besluit.