DENKEN IN KANSEN

DENKEN IN KANSEN.

Brigitte en Leon Dobbelsteijn runnen samen BD Business Call. Voor veel bedrijven, van de kleine zelfstandige tot de grote multinational verzorgt BD Business Call het in- en uitgaande telefoonverkeer. 

Begin maart sloeg Brigitte en Leon de schrik om het hart toen ze hoorden van de Covid 19-crisis. Net als de meeste bedrijven ervaarden ook zij al snel de gevolgen hiervan en ontdekten dat ze uit hun vaste stramien moesten stappen en alleen met inventief en creatief denken vooruit zouden komen. 

Ze zijn aan de klanten gaan vragen wat hun ondersteuningsbehoefte was. Dat bleek zeer gevarieerd te zijn. Vervolgens is het echtpaar rond de tafel gaan zitten met hun telefonie-leverancier om te kijken wat deze kon bieden. Dat bleek een voor de bij BD Business Call aangesloten bedrijven aanvullend dienstenpakket te zijn. Zo ontstond een nieuwe en aanvullende service om de klant te kunnen helpen, die na de crisis eventueel in het pakket kan worden opgenomen en voortgezet. 

Acquisitie doen ligt nu helemaal stil. Het zou ongepast, zo niet onmogelijk zijn, om daar in deze voor iedereen zware tijd mee bezig te zijn. De prioriteit voor Brigitte en Leon lag bij hun eigen personeel: vijf dames en één heer die samen in een kantoorruimte zaten. Dat mag niet in de anderhalve meter-samenleving en daarom is er voor elke telefoniste een thuiswerkplek gecreëerd. Dat bleek een win-winsituatie: de veiligheid van het personeel is min of meer gegarandeerd én het werk kan gewoon doorgaan, ook als één van de dames een zorgtaak in huiselijke sfeer heeft. Deze constructie biedt tevens perspectieven voor na de crisis. 

Inmiddels zitten we al meer dan acht weken in de Corona-crisis. Sommige klanten hebben een kleiner dienstenpakket aangevraagd, sommige zijn moeten stoppen. Maar wie weet wordt dit over een tijd weer opgeschaald en in een paar gevallen gebeurt dit al. 

De thuiswerkplekken voldoen prima, maar de dames missen elkaar en de overlegmomenten, en hopen over een tijdje weer samen op kantoor te zitten. Met de juiste maatregelen. De thuiswerkconstructie blijft strakjes behouden voor onverhoopte noodgevallen. 

BD Business Call heeft zich ondanks Covid 19 staande weten te houden en met creativiteit en een andere mindset zowel hun eigen personeel als noodlijdende klanten kunnen helpen. Denken in kansen biedt mogelijkheden. Dat heeft de crisis voor Brigitte en Leon Dobbelsteijn ook met zich mee gebracht. 

Brigitte en Leon Dobbelsteijn 

BD Business Call